Digitale inzage in het cliëntdossier 

Via digitale inzage kunnen bewoners of hun vertegenwoordigers op elk moment, via internet, op een veilige manier in hun zorgdossier of dat van hun naaste meelezen. Vanaf december 2017 geeft De Waalboog gefaseerd iedere rechthebbende toegang tot inzage in zijn plannen (zorgleefplan, dagbestedings-plan), de zorgkaart en zorgrapportages.

Inoggen
Gebruikers kunnen inloggen via: 

https://css.waalboog.nl:8443

Meelezen
Hoe is de nacht geweest? Is mijn vader al weer wat rustiger? Wat voor dag heeft moeder gehad? Het dossier geeft niet overal antwoord op, maar door mee te lezen krijgt de gebruiker meer inzicht in de gang van zaken. De zorgkaart geeft inzicht in de dagelijkse zorg. In rapportages leest u bijzonderheden terug. Soms wordt meerdere keren per dag gerapporteerd, soms een aantal dagen niet. Dat is helemaal afhankelijk van de situatie.

Wie krijgt digitale inzage?
Wilsbekwame cliënten krijgen zelf inzage of bepalen wie namens hen inzage krijgt. Als cliënten wilsonbekwaam zijn, dan krijgt de (wettelijk) vertegenwoordiger inzage. Dat is vaak, maar niet altijd de eerste contactpersoon.

Hoe werkt digitale inzage?
Gerechtigden kunnen inloggen via Digitale inzage cliëntdossier. Daar klikt u op cliënt en kiest u welk onderdeel u wilt zien. 

Bijeenkomsten
Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen zich opgeven voor onderstaande instructiebijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten zijn steeds van 19.30 - 20.30 uur.

  • Dinsdag 12 december, Joachim & Anna, Vergaderzaal --> komt te vervallen ivm te weinig aanmeldingen
  • Donderdag 14 december, Nijevelt, Algemene kamer
  • Dinsdag 9 januari, De Honinghoeve, Multifunctionele ruime
  • Donderdag 18 januari, Joachim & Anna, Vergaderzaal

Meer informatie

Vragen
Voor vragen over digitale inzage kunt u terecht bij de eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er) van de zorgafdeling.

Nieuws

Inspelen op slecht weer

Door de sneeuwoverlast het slechte weer en het afgeven van code Rood op maandag 11 december heeft...

Lees meer >


Waalboog-LUX-congres Dementie 23 januari 2018

De Waalboog en LUX slaan op dinsdag 23 januari 2018 de handen ineen om zorgprofessional...

Lees meer >