Metamorfose entree Joachim en Anna

Op 29 november jl. is de in- en uitgang van Joachim & Anna ingrijpend veranderd door beplakking met plafondhoge raamstickers met een natuurlijk uiterlijk. Deze bestickering is een middel om de aantrekkingskracht van de uitgang te verminderen en daarmee een bewonersgroep te beschermen die niet meer zelfstandig naar buiten kan. Helaas zijn er naast positieve ook negatieve reacties gegeven op deze bestickering. De reacties zijn inmiddels besproken en er wordt gekeken naar verbeteringen. 

Een werkgroep heeft zich de laatste maanden bezig gehouden met deze aanpassing van de in- en uitgang van Joachim en Anna om – met minimale middelen – de bewonersveiligheid te optimaliseren. Een van de leden van de Cliëntenraad heeft meegekeken met de ideeën die geopperd werden en hierover de werkgroep geadviseerd. “We zijn daarbij uitgegaan van de suggesties van de leverancier die al op veel meer plaatsen dergelijke oplossingen heeft gerealiseerd. Helaas is verzuimd het probleem met de concept-oplossing voor te leggen aan vaste gebruikers van de hal. Dat is spijtig. Het had waarschijnlijk onrust en negatieve reacties kunnen voorkomen. Gedane zaken nemen geen keer, maar we leren hier wel van…”

De reacties zijn in de werkgroep besproken. De stickers gaan niet verdwijnen, maar gekeken wordt naar verbeteringen terwijl het doel toch wordt bereikt. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Nieuws

Waalbooginterview voor Waardigheid en Trots: Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra’

Mooi interview van Waalboog-medewerkers Anne van der Zon, specialist ouderengeneeskunde, en Raymo...

Lees meer >


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelij...

Lees meer >