Informatiebijeenkomsten over organisatieontwikkelingen

De Waalboog verandert. Onze bewoners, de maatschappij en de politiek vragen iets anders van ons dan een aantal jaren geleden. Daarom gaan we onze zorg anders organiseren. De komende maanden bouwen we samen aan een nieuwe Waalboog: een organisatie die klaar is voor de toekomst. Dat doen we onder het motto: De Waalboog – zo thuis als maar kan.

Bijeenkomsten
Op zaterdag 5 november organiseren we per locatie bijeenkomsten voor bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers om u te informeren over het ontwikkelplan van De Waalboog. Hieronder treft u de definitieve tijden aan: 

  • De Honinghoeve: 9.30 – 11.00 uur, Brasserie
  • St. Jozefklooster: 11.30 – 13.00 uur, Ontvangstzaal*
  • Nijevelt: 14.00 – 15.30 uur, Sociëteit
  • Joachim en Anna: 16.00 – 17.30 uur, centrale hal (met afsluitend een kleine borrel)

*  Voor deelnemers aan de bijeenkomst bij het St. Jozefklooster hebben we gezien het tijdstip lunch met broodje en soep. ’s Avonds krijgen de bewoners van het klooster iets warms naast de reguliere broodmaaltijd. De warme maaltijd komt voor deze mensen dan te vervallen. Aan bewoners vragen we om bij de receptie van het klooster aan te geven of zij deel willen nemen aan de bijeenkomst of dat zij de warme maaltijd op dat tijdstip in het restaurant gebruiken. 

Samen zorgen
Wat gaat u van de ontwikkelingen en veranderingen merken? De nieuwe Waalboog gaat sámen met bewoners, hun netwerk en vrijwilligers de zorg vormgeven (zie ook figuur op achterzijde van deze brief). We nemen niet over, maar vullen aan. Daarbij kijken we vooral naar wat er wél kan. We bouwen uit wat goed gaat – en laten los wat niet werkt. Mantelzorgers, vrijwilligers en onze professionals zorgen er samen voor dat mensen in een prettige, vertrouwde woonomgeving oud kunnen worden. Zoveel mogelijk zoals zij dat zelf graag willen. Bij hen thuis, of op een van onze locaties bieden we topzorg en behandeling, zoals u van ons gewend bent – en van ons mag verwachten. Belevingsgericht, warm en gastvrij. Zo thuis als maar kan.

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >