Hoe werkt de Wingerd?

Wij zijn er als een cliënt, thuis of op een afdeling buiten ons centrum, niet meer de zorg en aandacht kan krijgen die hij nodig heeft. Ook willen wij in de toekomst  klaar staan voor huisartsen en specialisten uit de regio, als zij onze kennis en ervaring willen gebruiken voor cliënten buiten de Wingerd.

Cliënten die worden opgenomen krijgen een eigen kamer op één van de vier units van de afdeling.  De keuze van de unit hangt onder meer samen met de eerste inschatting wat iemand aan begeleiding en verzorging nodig heeft. De 4 units A-B-C-D zijn onderverdeeld in mate van prikkeldosering en van ernst van het probleemgedrag. De A unit biedt bijvoorbeeld de minste prikkels en hier verblijven de cliënten met het heftigste gedrag. De hoeveelheid prikkels wordt - afhankelijk van wat iemand aankan - in combinatie met de benadering en daginvulling steeds aangepast tot het niveau van een reguliere verblijfsafdeling waar die client dan naar toe (terug) kan verhuizen.  De behandeling kan in drie fasen worden onderscheiden en bestaat globaal uit:

  • observatie & diagnostiekfase
  • behandelfase
  • een fase waarin gekeken wordt welke voorziening en zorg iemand nodig heeft

Behandelmethode en aanpak
De behandeling gebeurt op een gestructureerde wijze (integratieve reactivatie en rehabilitatie methode van dr. Ton Bakker). Ook willen we zoveel mogelijk aansluiten bij wensen, gewoonten, voorkeuren en belevingswereld van de cliënten (personalised care). Hierbij hebben we speciale aandacht voor een goede dosering van prikkels uit de omgeving. Tenslotte zullen we waar mogelijk de familie en mantelzorgers ondersteunen en begeleiden hoe om te  gaan met hun zieke naaste en zijn of haar gedrag.

Therapie en expertise

Een specialist ouderengeneeskunde is verbonden aan de afdeling die samen werkt met een klinisch geriater, ouderenpsychiater  en een GZ-psycholoog.

Naast de al eerder genoemde belangrijke onderdelen in de behandeling, de prikkeldosering, benadering en zinvolle dagbesteding kunnen - afhankelijk van de individuele behoeften - verschillende therapievormen worden ingezet in de vorm van mediatieve therapie, creatieve therapie, psychomotore therapie, logopedie, fysiotherapie en ergotherapie

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >