Meet, Greet & Experience

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Kom op zaterdag 15 oktober (13.00 - 17.00 uur) naar Nijevelt en ontdek jouw mogelijkheden!

Meer info

Ontwikkeling nieuwe woonzorglocaties

Fijn oud worden in je eigen wijk en met passende zorgvoorzieningen binnen handbereik. Met dat streven wil De Waalboog bijdragen aan het doel van de gemeente Nijmegen om alle wijken te voorzien van hedendaagse en toekomstgerichte ouderenzorg. In Nijmegen is momenteel nog een tekort aan beschermde woonvormen voor ouderen.

St. Agnetenweg 1

In Lindenholt zou de komende jaren zelfs een tekort ontstaan van zo’n 50 eenheden. Daarom heeft de gemeente Nijmegen samen met De Waalboog samen met verschillende partijen de samenwerking gezocht om op meerdere plekken in de stad nieuwe woonzorglocaties te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken heeft De Waalboog een aantal verouderde locaties inmiddels verkocht. Deze capaciteit moet worden vervuld op nieuwe locaties.

  • Locatie St. Agnetenweg
  • Locatie Vossenlaan

Locatie St. Agnetenweg

De Waalboog werkt samen met de gemeente Nijmegen, woningcorporatie Woonwaarts en vastgoedontwikkelaar Klok Groep om aan de St. Agnetenweg in Lindenholt een nieuwe woonvoorziening voor ouderen met zorgbehoeften te ontwikkelen. De beoogde locatie aan de St. Agnetenweg ligt aan de rand van een woonwijk, en grenst aan het Maas-Waalkanaal, met een mooi uitzicht over het water. De plannen zijn om hier een woon-zorglocatie te bouwen van drie woonlagen voor 45 bewoners, met een fraaie besloten vlindertuin. Hier gaat De Waalboog in kleine woongroepen zorg bieden aan mensen met dementie of lichamelijke ouderdomsproblemen. Met een open en warme uitstraling en met passende activiteiten zullen bewoners zich er snel thuis voelen. Zorgbehoevende wijkbewoners die nog thuis wonen, kunnen ook op de deskundige zorg en voorzieningen van De Waalboog rekenen. Zo werken we er aan dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Duurzaam en Flexibel

Gemeente Nijmegen, Woonwaarts, Klok Groep en De Waalboog geven met dit project invulling aan de woonvisie van de gemeente Nijmegen: “Mensen met een zorgvraag moeten goed en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen wijk, met een passend voorzieningenniveau”. De gebouwen worden duurzaam en flexibel gebouwd, en voorzien van de benodigde technologieën zodat deze goed zijn uitgerust voor de toekomst. Met een mooi ontwerp en goede voorzieningen moet dit een mooie aanwinst voor de wijk worden.

Ontwerp: opZoom architecten

Locatie Vossenlaan

In de fraaie en centraal gelegen Nijmeegse wijk Hazenkamp staat een voormalig schoolgebouw. Projectontwikkelaar Woonfront wil op dit terrein meerdere gebouwen realiseren. Eén van deze gebouwen is bestemd voor ouderen met een zorgbehoefte, waar De Waalboog zorg aan gaat verlenen. In totaal gaat het om 41 zorgwoningen, verdeeld over 4 woonlagen. Hier gaan we zorg bieden aan mensen met psychogeriatrische en somatische klachten.

Comfortabel en zelfstandig

Bij De Waalboog hebben bewoners de regie over hun eigen leven. Vastgoedmanager Wim Kruithof: ‘Wij zetten ons er voor in om mensen een passend vervolg van hun leven te geven. Dat doen wij vanuit meerdere locaties binnen Nijmegen. Voor een woonomgeving voor (kwetsbare) mensen met een complexe zorgvraag vinden wij het van belang dat de woning comfortabel is, waar mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, de woonomgeving voor veiligheid en herkenbaarheid zorgt, en bewoners een toegang tot buiten hebben. We stimuleren contact met de buurt, het in stand houden van sociale contacten, bewegen en een zinvolle dagbesteding. Ook hebben we extra aandacht voor goed bereide maaltijden, die voor gezellige momenten op de dag zorgen. Bewoners krijgen waar mogelijk de ruimte om samen kleur te geven aan hun omgeving. De individuele woonruimte is het privédomein van de bewoner, net als thuis. Deze richt hij zelf naar eigen smaak in.’