Gebouw A: voor mensen met dementie & gedragsproblemen

Gebouw A bouwen we speciaal voor mensen met dementie en gedragsproblematiek (o.a. bewoners van de Wingerd). Dit gebouw komt achteraan op het terrein te liggen in een rustige, prikkelarme omgeving tegen de bosrand.

Gebouw A Impressie Buitenzijde Voorzijde1

Door gebruik te maken van het hoogteverschil in het landschap komt u altijd op ‘maaiveld’ binnen in het gebouw, maar het gebouw bestaat wel uit 2 verdiepingen.
Er zijn per verdieping 2 groepen met gezamenlijke voorzieningen en per groep een rustig, af te zonderen gedeelte. Er komen grote en kleine woonkamers en, zoals reeds aangegeven, een ‘kas’ in de ‘oksel’ van het gebouw voor een ‘wintertuin’ en daglicht midden in het gebouw. De appartementen zijn ca. 30 m2.
Bij dit gebouw komen gesloten tuinen.

Globale planning:

  • start bouw eind oktober 2020
  • ingebruikname: oktober 2021

Plattegrond

Situatieschets

Buitenzijde: vooraanzicht

Buitenzijde: vooraanzicht

Buitenzijde: bosrand

Buitenzijde

Binnenzijde: impressie woonkamer

Binnenzijde: impressie studio