Nieuwbouw Joachim en Anna

Joachim en Anna ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. We gaan het vrijwel geheel vervangen door nieuwbouw. De huidige panden zijn veelal 50 jaar of ouder en voldoen niet meer aan de wensen van hedendaagse en toekomstige bewoners met toenemende complexe zorgvragen.

joachim en anna impressie valleI_verkleind

Bij De Waalboog zetten we ons er voor in om mensen een passend vervolg van hun leven te bieden. Een prettige en aangepaste woonomgeving is daarbij essentieel. Het pand Bosweg 250 voor jonge mensen met dementie blijft wel zo staan. Dit pand is uit 2013 en voldoet al aan de toekomstige wooneisen.

Dorpsfeer
Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is een thuis creëren voor bewoners en bezoekers van Joachim en Anna. Naast de bewoners moeten ook de mensen om hen heen thuis kunnen komen in een herkenbare woonomgeving dat niet ligt in een instelling, maar in een dorp.Een dorp tussen andere dorpen in het glooiende stuwwallandschap van Nijmegen. De nieuwe klimaatneutrale woonomgeving is ontworpen vanuit het idee van een echte dorpssfeer in een groen, glooiend landschap. In de openbare entreeruimte en de brasserie ontmoeten bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers elkaar in een gastvrije setting. Hier vinden ook allerlei activiteiten plaats, naast de kleinschalige activiteiten in de eigen woonomgeving, gericht op de behoeften en mogelijkheden van de bewoners.

Samen zorgen
Vanzelfsprekend hebben bewoners met bijvoorbeeld psychogeriatrische of somatische problematiek een specifieke benadering nodig. Nadrukkelijk wil De Waalboog de zorg samen vormgeven met alle direct betrokkenen. Met deze vernieuwingen creëert De Waalboog zorg- en woonomgevingen waarin bewoners zich ook in de toekomst thuis voelen en een passend vervolg van hun leven krijgen.

impressie Joachim en Anna_brink

Planning
Het nieuwbouwtraject duurt enkele jaren. We zetten gefaseerd verschillende gebouwen neer. Zo bouwen we eerst een nieuw deel, waar een deel van de huidige bewoners dan hun intrek in kunnen nemen. Vervolgens wordt hun oude gebouw gesloopt waardoor er ruimte komt om daar een volgend nieuw groepje woningen te realiseren.
Het hele traject loopt van 2019 tot 2023. 

Samen bouwen
Medewerkers, bewoners, familie, vrijwilligers en omwonenden, iedereen mag met ons meedenken om een goede invulling te geven aan de nieuwbouw. Uiteraard is ook de cliëntenraad er ook nauw bij betrokken. Samen komen we immers tot de beste invulling. Voor het ontwerp en de realisatie werkt De Waalboog samen met deskundige partijen uit de regio:

Heeft u vragen over de nieuwbouwontwikkelingen? Onze projectmedewerker vastgoed staat voor u klaar.

Corine Aarnoudse

Projectmedewerker vastgoed

06 244 03 280   

Stuur e-mail