Wingerd

Het komt voor dat mensen in een later stadium van dementie ernstige gedragsproblemen ontwikkelen. Speciaal voor hen hebben we een uniek behandelcentrum opgezet: De Wingerd.

Dementie gaat wel vaker samen met ‘ander’ gedrag. Zoals luider praten, heftiger bewegen, of ongepaste opmerkingen maken. Soms neemt het gedrag extremere vormen en gaat dementie gepaard met een zeer agressieve houding, schreeuwen, heftige stemmingswisselingen en psychoses. Is dit complexe gedrag niet bij te sturen en vormt iemand een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving, dan is er De Wingerd.

Observatie, behandeling en begeleiding

De Wingerd is een specialistisch behandelcentrum. De mensen komen hier voor een tijdelijke opname. De eerste periode na opname bij De Wingerd observeren we de nieuwe bewoner en stellen we een diagnose vast. Daarna gaan we op zoek naar de juiste balans tussen prikkels en rust. Ook stellen we de medicatie (opnieuw) vast. We kijken waar iemand het meest op z’n plek is, welke zorg hij precies nodig heeft en welke vorm van dagbesteding het beste past bij zijn wensen, gewoonten en belevingswereld. Uiteraard ondersteunen en begeleiden we ook de familie en mantelzorgers. Met gerichte therapieën en aanpak behandelen we mensen, waardoor zij weer stabieler in het leven staan en de gedragsproblemen afnemen. Daarna begeleiden we iemand naar een voor hem of haar passende woonomgeving.

Verblijf bij De Wingerd

De Wingerd maakt deel uit van expertisecentrum Joachim en Anna. In totaal verblijven er 24 bewoners op de afdeling – verspreid over vier verschillende units – met elk hun eigen kamer. In welke unit een bewoner terechtkomt, is afhankelijk van de zorgvraag en behoeften. Unit A biedt bijvoorbeeld de minste prikkels; hier verblijven bewoners die zeer heftig gedrag vertonen. Behalve de units zijn er extra ruimten, zoals huiskamers, comfortrooms en time-outkamers. Daarnaast beschikt De Wingerd over een afgeschermde tuin en eigen wandelparcours.

Specialistisch team

De specialist ouderengeneeskunde heeft de regie over de zorg binnen De Wingerd. Hij werkt intensief samen met een klinisch geriater, ouderenpsychiater en een GZ-psycholoog. Als nodig zetten we bijvoorbeeld creatieve of psychomotore therapie in. Of logopedie, fysiotherapie en ergotherapie. Huisartsen en specialisten zijn welkom een beroep te doen op de kennis en ervaring van ons specialistisch team.

“Mijn man sportte graag. Fijn dat hij dat bij De Waalboog kan blijven doen.”

Lees verder

Vragen?

Heeft u vragen over onze specialistische zorg voor mensen met dementie en (ernstige) gedragsproblemen? Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog

Bert Lensink

Zorgbemiddelaar

024 - 382 64 83

Stuur e-mail

Sandra Prins

Zorgbemiddelaar

024 - 382 64 83

Stuur e-mail