Gerontopsychiatrie

Binnen Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum bieden wij specialistische zorg en behandeling  onder andere op het gebied van geronthopsychiatrie. Wij bieden zorg aan cliënten met een somatische verpleeghuisindicatie en een psychiatrische zorgvraag.  

Gerontopsychiatrie is zorg voor mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder, die chronische psychiatrische problemen hebben. Dat zijn bijvoorbeeld psychotische, stemmings- en angststoornissen. Deze stoornissen gaan vaak gepaard met probleemgedrag. Omdat er bij deze ouderen naast de psychische klachten meestal ook sprake is van complexe lichamelijke problematiek, is specialistische zorg van belang.

Vaak hebben deze mensen nog vele mogelijkheden zijn/haar leven in te richten zoals zij dat wensen. De zorgmedewerkers gaan in gesprek met de cliënt en/of naasten om samen een passend zorgleefplan op te stellen.

De zorg wordt multidisciplinair geboden. Het multidisciplinair  team bestaat onder andere uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut  en een gespecialiseerde verpleegkundige/ verzorgende.

     Bekijk hier de folder gerontopsychiatrie voor verwijzers.

Samenwerking
Voor de ondersteuning van cliënten met  een gerontopsychiatrische zorgvraag vindt samenwerking plaats met Pro Persona.

Topcare
Wij zijn aangesloten bij het landelijk initiatief Topcare.  Topcare richt zich op het vergroten van kwaliteit en doelmatigheid van de langdurige zorg voor mensen met complexe ziekten. Een verpleeghuisinstelling die topzorg levert en continu werkt aan verbetering en innovatie, wordt herkenbaar door het Keurmerk Topcare. Wij hebben het keurmerk vanuit het specialisme gerontopsychiatrie behaald. Voorwaarden en aanmelden
U hebt een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig om deze zorg in aanmerking te komen. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt een deel. U betaalt zelf een bijdrage.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog.

Zorgbemiddeling
Telefoon:          024 - 382 64 83
E-mail:             zorgbemiddeling@waalboog.nl

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >