Extra gelden ouderenzorg

Wellicht heeft u in het nieuws gehoord dat de overheid landelijk 2,1 miljard euro voor de verpleeghuiszorg beschikbaar gaat stellen. Ook voor De Waalboog betekent dit extra middelen. In het gesprek met het Zorgkantoor (de financier van de verpleeghuiszorg) hebben we afgelopen week te horen gekregen dat we naar verwachting dit jaar nog bijna 4 ton euro extra krijgen. Voor 2018 komt daar nog eens 1,3 miljoen euro extra bij. Voor het grootste deel zullen deze middelen worden ingezet voor extra personeel. Daarnaast wordt een deel gebruikt voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning van medewerkers en de inzet van technologische innovatie die de cliënten ten goede komen. De plannen hiervoor worden op dit moment uitgewerkt.

Nieuws

De Waalboog-jaarkrant is uit!

Een waardig vervolg geven aan het leven van bewoners. Zo goed als mogelijk is. En zo thuis als ma...

Lees meer >


Vacature voorzitter centrale Cliƫntenraad De Waalboog

Zegt u het als het anders kan? Word dan voorzitter van de centrale Cliëntenraad van De Waalb...

Lees meer >