Geen handtekening meer nodig voor het multidisciplinair zorgplan

Vanaf 26 november stoppen we met het vragen van een handtekening voor het multidisciplinair zorgplan. Hiermee volgen we de landelijke afspraken die aangeven dat deze verplichting is vervallen. Uiteraard blijven wij bewoners en contactpersonen/familie informeren over de afspraken die we maken en is het aantonen van de betrokkenheid met hen vastgelegd. Deze afschaffing leidt direct tot een vermindering van administratieve lasten, zowel voor de medewerker als voor de bewoner.

ActiZ (brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg ) heeft samen met een aantal partijen waaronder de LOC Zeggenschap in de zorg, Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland de Algemene Voorwaarden gewijzigd, waardoor o.a. de verplichting van het vragen van een handtekening onder het zorgleefplan is komen te vervallen. Klik hier voor het volledige bericht van ActiZ waarin u ook kunt lezen welke wijzigingen er nog meer in de Algemene Voorwaarden zijn doorgevoerd.

We blijven onverminderd inzetten op het kennen van een bewoner. Zijn/haar verhaal is niet alleen uitgangspunt, maar ook de leidraad in de optimale ondersteuning bij het vervolg van dat verhaal, zo passend mogelijk, zo thuis als maar kan.  Dit leggen we vast in het zorgpleefplan en overige onderdelen van het zorgdossier.

Uiteraard blijft u daarbij betrokken en geïnformeerd over de afspraken die we maken. Het vastleggen daarvan gebeurt integraal in het zorgdossier, dus niet op een speciale daarvoor aangewezen plek. We vragen aan alle zorgmedewerkers om er de komende tijd extra goed op te letten dat we dit goed doen. In het vierde kwartaal van 2019 vindt een evaluatie plaats.

Nieuws

Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een ...

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Pike...

Lees meer >