Eigen tandarts wordt ook vergoed 

Met een indicatie voor verblijf én behandeling krijgt iemand zijn tandartskosten vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. Het maakt niet uit of hij dan naar een tandarts gaat die verbonden is aan De Waalboog of naar zijn eigen tandarts.

Eigen tandarts én wonend in De Waalboog met behandeling
Als iemand zijn eigen tandarts aanhoudt en met een indicatie voor behandeling in een Waalboog-locatie woont, krijgt hij zijn tandartskosten vergoed. Wat moet daarvoor gebeuren? Vraag de tandarts het formulier ‘Registratiestaat tandheelkundige hulp en declaratie tandheelkundige hulp’ in te vullen en ter goedkeuring op te sturen naar
De Waalboog, Postbus 31071, 6503 CB Nijmegen ter attentie van Cliëntbureau. Met een handtekening of een stempel geeft De Waalboog aan dat ze instemt met de inhoud van de declaratie (‘fiattering inrichting van opneming’).
De Waalboog stuurt de declaratie door naar het Zorgkantoor. Het zorgkantoor betaalt de rekening rechtstreeks aan de tandarts. De formulieren zijn te bestellen bij het Zorgkantoor VGZ op 088-1313000.
Maakt iemand gebruik van een tandarts die verbonden is aan De Waalboog, dan gaat de declaratie automatisch. Daar merkt hijzelf en/of zijn eerste contactpersoon niets van. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Truus Lauf, behandelsecretariaat op telefoonnummer 024-3826408.

Let op
Bij een aantal behandelingen is vooraf goedkeuring nodig van het Zorgkantoor. Ook daarvoor is een formulier. Het heet ‘Aanvraag bijzondere tandheelkundige hulp Wlz’. Het gaat dan om: 

  • anesthesie: eenmalig, geldig voor lopend kalenderjaar 
  • orthodontie: eenmalig bij starten behandeling 
  • partiële- en frameprothese 
  • kroon/brug 
  • prothese op implantaten 
  • immediaatprothese 
  • volledige prothese als deze binnen 5 jaar vervangen wordt of als de techniekkosten hoger zijn dan  € 700,00.

 

Nieuws

Waalbooginterview voor Waardigheid en Trots: Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra’

Mooi interview van Waalboog-medewerkers Anne van der Zon, specialist ouderengeneeskunde, en Raymo...

Lees meer >


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelij...

Lees meer >