Downloads 

Op deze pagina vindt u onze folders, brochures en andere belangrijke documenten zodat u die kunt downloaden en door kunt lezen. 

Verantwoording 

Organisatie ontwikkelplan 'Zo thuis als maar kan'
Organisatie ontwikkelplan 'Zo thuis als maar kan' praatplaat

Klachtenregeling cliënten
Publieksjaarverslag 2017 (Jaarbeeld 2017)
Publieksjaarverslag 2016 

Jaarverantwoording 2017
Jaarverantwoording 2016 
Jaarverantwoording 2015

Folders

A
Afasie 
Advies en mede-behandeling in de eerste lijn 
Alarmering appartementencomplex Villandry 

B
BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)
Bescherming persoonsgegevens cliënten

C
Centrum voor Specialistische Zorg en Behandeling (Joachim en Anna)
Catalogus de Uitleen voor spellen en meer (Nijevelt)

D
Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie (de Boog) 
Dagbehandeling en wonen voor jonge mensen met dementie
Dagbehandeling voor ouderen met dementie (Villa Villandry) 

Dysartrie

E
Ergotherapie

F
Faciliteiten voor vrijwilligers 
Faciliteiten voor wijkbewoners locatie De Honinghoeve 
Financiën en verzekeringen (verpleeghuiszorg)
Financiën en verzekeringen (verzorgingshuiszorg

G
Gedragscode
Gehoorproblemen
Gerontopsychiatrie (informatie voor verwijzers) 

H
Huur kapel Joachim en Anna of Nijevelt 

I
Jonge mensen met demenie (dagbehandeling en wonen)

K
Klachtenregeling cliënten
Klachtenregeling medewerkers 
Kledingverzorging 

L
Logopedie

M
Maaltijden
Maaltijdservice De Honinghoeve 
Medisch Ethisch Beleid 

N
Nee tenzij beleid 

O
Ondersteuningsbijeenkomsten

P
Palliatieve terminale zorg (Hospice De Linde)
Paramedische Dienst 
Paramedische Dienst voor thuiswonende cliënten
PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven)

R
Rechterhemisfeer communicatiestoornissen
Reanimatie (nadenken over reanimatie)

S
Schoonmaak
Slikproblemen

T
Telefoon, televisie en kluisje 
Thuiszorg 
Toektoek (vervoersdienst Honinghoeve / St. Jozefklooster en wijkbewoners 

V
Vrijwilligerswerk
Verbindingsgesprek 

W
Waalboogbus
W.G.B.O. (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 
Wingerd
Woon- en leefmilieus Magnolia 

Z
Zorg na overlijden 
Zwemmen

Brochures 

De Waalboog, algemene brochure 

Nieuws

Jan Stoopprijs voor specialist ouderengeneeskunde Anne van der Zon

Anne van der Zon won op 29 november de Jan Stoopprijs voor haar onderzoek naar de kwaliteit van l...

Lees meer >


Geen handtekening meer nodig voor Zorgleefplan

Vanaf 26 november stoppen we met het vragen van een handtekening voor het multidisciplinair zorgp...

Lees meer >