De Waalboog zoekt extra handen

Heb jij wat tijd over en zet je deze tijd graag in voor de ouderenzorg? Dan zijn we op zoek naar jou!

Aanmelden

Corona maatregelen bij De Waalboog

We zien dat de Corona-maatregelen hun werk doen, en dat de intensiteit van de tweede golf weer wat afneemt. Bij De Waalboog kunnen we de zorg goed aan en zijn we ‘in controle’.

Coronavirus

We hebben een ruime quarantaine-afdeling voor 20 personen, we testen (als dat nodig is) dagelijks  bewoners en medewerkers. En voor bezoek gelden duidelijke afspraken. Alleen samen kunnen we Corona buiten de deur houden en bewoners tegen dit virus beschermen. Uiteraard volgen wij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD nauwgezet op, aangevuld met de adviezen van onze infectiepreventiedeskundigen. Hieronder leest u welke maatregelen De Waalboog treft in verband met het coronavirus.

COVID-zorg op nieuwe quarantaine-afdeling
Sinds maandag 2 november heeft De Waalboog een nieuwe COVID-afdeling: Margriet op locatie Nijevelt. Hier bieden we ruimte aan 17 tot 20 positief geteste bewoners en onder voorwaarden ook aan ouderen die nog thuis wonen of uit het ziekenhuis overgenomen kunnen worden. Lees hier meer over onze speciale COVID-afdeling Margriet

Locaties opengesteld
Al onze locaties zijn opengesteld voor bezoekers. Wel zijn er verschillende afspraken en maatregelen waaraan u zich dient te houden. U kunt op bezoek komen als u geen klachten hebt en ook niet in contact bent geweest met mensen die positief zijn getest op corona (conform de landelijke richtlijnen). Ook draagt u als u op bezoek komt een mondneusmasker. Per keer mogen er twee mensen op bezoek komen. Alle eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij met regelmaat op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Bezoek niet altijd zorgvuldig
Helaas hebben we geconstateerd dat bezoek niet altijd zorgvuldig handelt op het moment dat zij milde klachten hebben. Het komt voor dat iemand toch nog op bezoek komt zonder beschermende middelen. Dat is risicovol voor bewoners én medewerkers. Daarom verzoeken wij u met klem om bij klachten of een verdenking op COVID-19 niet te komen. Ook verzoeken we u nadrukkelijk om anderen uit het netwerk van een bewoner te informeren niet op bezoek te komen als zij klachten hebben.

 

Samenvatting maatregelen binnen De Waalboog:

 • Bezoekregeling: alle Waalboog-locaties zijn onder voorwaarden open voor bezoek.
 • Bij De Honinghoeve gelden tijdelijk aanvullende maatregelen nadat enkele mensen uit de woontoren positief zijn bevonden voor COVID-19:
  • Bewoners van de woontoren mogen hun etage niet verlaten tot in ieder geval 7 december (afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit langer worden).
  • De Brasserie is voor alle bewoners en bezoekers niet toegankelijk.
 • Per keer mogen er drie mensen op bezoek komen (als de ruimte op de eigen kamer of appartement het toelaat 1,5 meter afstand te houden. Vaak is dat niet het geval en is toch 2 het maximum). Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
 • Bezoek kan plaats vinden op de kamer of appartement van de bewoner of in de brasserie (niet in de huiskamer op een afdeling).
 • In onze brasserieën houden we nog 2 bezoekers per bewoner aan. Zo kunnen we toch zo veel mogelijk bewoners in de gelegenheid stellen om naar de brasserie te gaan met bezoek. Anders is de ruimte te snel te druk.
 • Bezoekers dragen (net als medewerkers van De Waalboog) een mondneusmasker in de openbare ruimten bij De Waalboog. Op de kamer van een bewoner kan het mondneusmasker af als u 1,5 meter afstand houdt. Vanaf 1 december geldt de plicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten. Eerder was dit een dringend advies.
 • Een zorgmedewerker draagt het mondneusmasker bij elk contact met een bewoner als hij of zij geen 1,5 meter afstand kan houden.
 • Het is toegestaan voor een bezoeker om een bewoner in de auto te vervoeren. Daarbij mogen er meerdere mensen in de auto zitten. We adviseren dat alle inzittenden tijdens de rit een mondkapje dragen.
 • U kunt ook een bewoner mee naar buiten nemen voor een wandelingetje.
 • Het is mogelijk om gebruik te maken van de duofiets met bewoners. Omdat de bewoner en begeleider direct naast elkaar zitten, maken we in dat geval gebruik van een ‘face shield’ om eventueel risico’s te verkleinen.
 • Buiten gelden de regels zoals ze voor de hele maatschappij gelden en we voegen daar geen extra regels aan toe. Zo is het ook mogelijk om een horecagelegenheid te bezoeken. We verzoeken u bij bezoek wel drukke plaatsen te vermijden (supermarkten en winkels).
 • Kinderen en/of kleinkinderen blijven van harte welkom. Conform de aanpassing op het landelijke beleid hanteren we ook voor de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar de afstand van 1.5 meter t.o.v. anderen en dus ook van de bewoner.
 • Op de locaties De Honinghoeve en St. Jozefklooster kan tevens de toektoek weer in gebruik genomen worden.
 • Het blijft mogelijk om via digitale hulpmiddelen contact te houden: gewoon bellen of videobellen via Whatsapp, Skype en Facetime. Elke afdeling beschikt over een iPad en een smartphone die we hiervoor gebruiken. Instructies vindt u in dit nieuwsbericht. 
 • Vrijwilligers zijn welkom, uiteraard mits men dit zelf wil en het verantwoord is en de vrijwilliger geen klachten heeft.
 • We hebben één grote Covid-afdeling, Margriet, op de locatie Nijevelt, voor als er op één van onze locaties bewoners blijken te zijn met corona. Een positief geteste bewoner zullen we dan naar deze quarantaine-afdeling verplaatsen.
 • Aanpassing in behandelaanbod: waar mogelijk vinden behandelingen plaats bij de bewoner op de kamer, om ‘verkeer op de gangen’ zoveel mogelijk te beperken. Alleen indien nodig wordt gebruik gemaakt van de oefenruimte met een maximum aan bewoners afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 • Brasserieën zijn op alle locaties open voor bewoners met hun bezoek. Wel is de capaciteit van de brasserie minder omdat er wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden, met een maximum van 30 bezoekers. Het kan dus sneller vol zijn. Als u naar de brasserie loopt draagt u een mondmasker. Als u aan tafel zit is dat niet meer nodig.
 • We organiseren alleen activiteiten voor bewoners van één en dezelfde afdeling.
 • Zang-optredens of samen zingen doen we nog niet omdat dit een verhoogde uitstoot van druppeltjes in de lucht veroorzaakt.
 • De schoonmaak van ruimten, gangen en na gebruik van materialen en apparatuur blijft geïntensiveerd.
 • Onze dagbehandelingen zijn beiden geopend voor bezoekers zonder klachten. Ook geldt hier dat de deelnemers 1,5 m afstand dienen te houden.
 • Het kan zijn dat eventuele niet direct noodzakelijke afspraken die u heeft met De Waalboog, niet doorgaan. Zakelijke afspraken kunnen soms ook in onderling overleg plaatsvinden via MS Teams. Uiteraard stemmen wij dat op voorhand met u af.
 • Goede hygiëne en hygiënisch werken is zeer belangrijk. Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn daar goed van op de hoogte. Bij de ingang staat desinfectans. Wij verzoeken iedereen daar gebruik van te maken bij binnenkomst en vertrek.
 • We schudden geen handen en groeten ‘zonder aanraken’.
 • Onze zorgbemiddelaars bieden op afspraak en in aangepaste vorm rondleidingen aan voor als u zich oriënteert op een zorgaanbieder in de ouderenzorg.
 • Regionale aanpakuitbraak: De Waalboog is actief in het regionale zorgoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Daarin bundelen alle zorgaanbieders hun krachten en wordt regionale aanpak bepaald.

Voor iedereen geldt:

 • Groeten zonder aanraken.
 • Goede handhygiëne.
 • Papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Beperk sociale contacten.

Vragen en aanvullende informatie
Eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij (per e-mail) regelmatig en uitgebreid op de hoogte van het laatste nieuws betreffende het coronavirus. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot De Waalboog en kan uw zorgmedewerker u niet helpen? Dan kunt mailen naar: corona@waalboog.nl.

Via onze Facebookpagina delen we, naast het laatste nieuws, ook veel mooie initiatieven. Volg ons daar ook.

Dit bericht is geactualiseerd op 30 november 2020.