Corona maatregelen bij De Waalboog

De overheid zet weer strengere coronamaatregelen in. In lijn daarmee passen wij ook onze maatregelen aan.  We vinden de veiligheid van de bewoners en medewerkers van groot belang. Daarnaast besteden we veel aandacht om het leuk en leefbaar houden voor de bewoners. Hoe we met de Coronamaartegelen omgaan leest u hier.

Coronavirus

Samenvatting maatregelen binnen De Waalboog

Al onze locaties zijn opengesteld voor bezoekers. Wel zijn er verschillende afspraken en maatregelen waaraan u zich dient te houden, in lijn met de landelijke corona-afspraken:

 

 • Vanaf 6 november  is het landelijk verplicht om weer mondneusmaskers te dragen in verpleeghuizen.
 • We houden 1,5 meter afstand (behalve tijdens zorgmomenten).
 • U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig voor een bezoek aan onze locaties/ brasserieën.
 • We vragen bezoekers om voorafgaand aan hun bezoek een zelftest te doen. Is die positief, blijf dan thuis. Heeft u (milde) klachten, blijf dan ook thuis (ook na een negatieve test).
 • Bewoners kunnen één keer per dag maximaal 2 bezoekers ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar zijn uitgezonderd).
 • Bezoekers kunnen voorlopig niet in de huiskamer op een afdeling of in de brasserie komen.  Op de kamer van uw naaste blijft u uiteraard wel welkom.
 • Per afdeling organiseren we kleinschalige activiteiten voor de bewoners van die afdeling.
 • Onze dagbehandelingen zijn beiden geopend voor bezoekers zonder klachten.
 • Het blijft mogelijk om via digitale hulpmiddelen contact te houden: gewoon bellen of videobellen via Whatsapp, Skype en Facetime. Elke afdeling beschikt over een iPad en een smartphone die we hiervoor gebruiken. Instructies vindt u in dit nieuwsbericht. 
 • Vrijwilligers zijn welkom, uiteraard mits zij dit zelf willen en het verantwoord is en de vrijwilliger geen klachten heeft.
 • De schoonmaak van ruimten, gangen en na gebruik van materialen en apparatuur blijft geïntensiveerd.
 • Overleggen en afspraken kunnen soms in onderling overleg plaatsvinden via MS Teams. Uiteraard stemmen wij dat op voorhand met u af.
 • Goede hygiëne en hygiënisch werken is zeer belangrijk. Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn daar goed van op de hoogte. Bij de ingang staat desinfectans. Wij verzoeken iedereen daar gebruik van te maken bij binnenkomst en vertrek.
 • We schudden geen handen en groeten ‘zonder aanraken’.
 • De Waalboog is actief in het regionale zorgoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Daarin bundelen alle zorgaanbieders hun krachten en wordt regionale aanpak bepaald.

Vaccinatie
Op 7 december 2021 hebben alle bewoners die dat wilden de 3e boosterprik gekregen. In januari en februari 2021 hebben alle bewoners die toen bij De Waalboog woonden en daar toestemming voor hebben gegeven (zo’n 98 %) hun 1e en 2e vaccinatie gehad. In de maanden erna volgden nagekomen vaccinatie-momenten, voor bewoners die tussentijds bij ons zijn komen wonen, of om andere redenen de eerste vaccinatie niet konden krijgen. Ook is het merendeel van de medewerkers met direct contact met bewoners gevaccineerd. Zij konden op 15, 16 en 17 december via De Waalboog hun boosterprik krijgen. De bereidheid voor vaccinatie is erg groot. Lees hier het verslag van de eerste vaccinatiedag. 

Onze aanpak
Als er een bewoner positief test dan houden we die in isolatie op de eigen kamer. En als dat niet mogelijk is dan voeren we extra maatregelen in voor die afdeling. Hiervoor is een protocol ontwikkeld in afstemming met de infectiepreventiedeskundigen.
We testen (als dat nodig is) dagelijks bewoners. Medewerkers kunnen dagelijks bij de GGD terecht met voorrang. Voor bezoek gelden duidelijke afspraken. Alleen samen kunnen we Corona buiten de deur houden en bewoners tegen dit virus beschermen. Uiteraard volgen wij de recentste richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD nauwgezet op, aangevuld met de adviezen van onze infectiepreventiedeskundigen. Alle eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij met regelmaat op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Voor iedereen geldt:

 • Groeten zonder aanraken
 • Goede handhygiëne
 • Papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Beperk sociale contacten

Vragen en aanvullende informatie
Eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij (per e-mail) regelmatig en uitgebreid op de hoogte van het laatste nieuws betreffende het coronavirus. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot De Waalboog en kan uw zorgmedewerker u niet helpen? Dan kunt mailen naar: corona@waalboog.nl.

Via onze Facebookpagina delen we, naast het laatste nieuws, ook veel mooie initiatieven. Volg ons daar ook.


Dit bericht is geactualiseerd op 20 december 2021.