Corona maatregelen bij De Waalboog

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Als De Waalboog volgen wij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD nauwgezet op, aangevuld met de adviezen van onze infectiepreventiedeskundigen. Op deze pagina vindt u de maatregelen die De Waalboog treft in verband met het coronavirus.

Coronavirus

Huidige stand van zaken besmettingen
De afgelopen dagen zijn er opnieuw bewoners met besmettingen bij gekomen. We merken helaas dat het aantal steeds wat verder toeneemt. Tot nu toe hebben we de betreffende bewoners (met uitzondering van bewoners op afdeling Kastanje) naar de Brug verplaatst, maar daar raken de bedden langzaam vol. Om die reden gaan we nu ook een kleine quarantaine afdeling maken op locatie De Honinghoeve en op locatie Nijevelt.

Testen van medewerkers
We hebben de mogelijkheid om nu ook medewerkers onder bepaalde omstandigheden te testen op corona. Dat kan nu, omdat we de beschikking over meerdere testen hebben. De voorraad in de regio blijft beperkt, maar stelt ons wel in staat om dit bij specifieke medewerkers in te zetten. Zo kunnen we bij hen ook vroegtijdig corona signaleren en hen naar huis sturen.

Samenvatting maatregelen binnen De Waalboog:

 • Alle centrale activiteiten zijn met directe ingang afgelast. Alleen afdelingsgebonden activiteiten blijven we voortzetten.
 • Bezoekregeling: wij zijn genoodzaakt om, net als alle andere verpleeghuizen in de regio, bezoek niet langer toe te staan. Deze regeling geldt in ieder geval tot 28 april 2020.
 • In navolging van het beleid van koepelorganisatie Actiz, gaat De Waalboog is het niet meer mogelijk voor bewoners om buiten te wandelen onder begeleiding van familielid/naaste.
 • Bewoners gaan voorlopig niet mee naar huis, tenzij er zwaarwegende persoonlijke redenen zijn. Dit gebeurt dan in afstemming met het zorgteam.
 • Wel is het mogelijk om via digitale hulpmiddelen contact te houden: gewoon bellen of videobellen via Whatsapp, Skype en Facetime. Elke afdeling beschikt over een iPad en een smartphone die we hiervoor gebruiken. Instructies vindt u in dit nieuwsbericht. 
 • De psychologen van De Waalboog bieden momenteel extra psychologische hulp aan familie van bewoners. Ze bellen verschillende familieleden op voor een gesprek, omdat het voor familie zwaar is dat zij hun geliefde niet meer mogen bezoeken.
 • We hebben de mogelijkheid om nu ook medewerkers onder bepaalde omstandigheden te testen op corona.
 • Op locatie Joachim en Anna is een quarantaine afdeling ingericht waar besmette bewoners van alle locaties van De Waalboog kunnen verblijven en verzorgd worden. Ook op locatie De Honinghoeve en op locatie Nijevelt worden kleine quarantaine afdelingen gereed gemaakt.
 • Aanpassing in behandelaanbod: waar mogelijk vinden behandelingen plaats bij de bewoner op de kamer, om ‘verkeer op de gangen’ zoveel mogelijk te beperken. Alleen indien nodig wordt gebruik gemaakt van de oefenruimte met een maximum aan bewoners afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 • Brasserieën zijn op alle locaties gesloten. We zorgen voor alternatieven met de maaltijd op de kamer. Per locatie kan dit verschillen.
 • De schoonmaak van ruimten, gangen en na gebruik van materialen en apparatuur hebben we geïntensiveerd.
 • Dagbehandeling de Boog is gesloten. Dagbehandeling St. Jozefklooster blijft vooralsnog geopend, maar alleen voor bezoekers zonder klachten.
 • Het kan zijn dat eventuele niet direct noodzakelijke afspraken die u heeft met De Waalboog, zoals bijvoorbeeld een bezoek of een multidisciplinair overleg (MDO), niet doorgaan. Uiteraard brengen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte.
 • Goede hygiëne en hygiënisch werken is zeer belangrijk. Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn daar goed van op de hoogte. Bij de ingang staat desinfectans. Men maakt hier gebruik van, bij binnenkomst en vertrek.
 • We schudden geen handen meer. We begroeten ‘zonder aanraken’.
 • Regionale aanpakuitbraak: De Waalboog is actief in het regionale zorgoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Daarin bundelen alle zorgaanbieders hun krachten en wordt regionale aanpak bepaald.
 • De Waalboog sluit aan het landelijke initiatief ‘COVID-19 Extra Handen aan het bed’. Om te zorgen dat we de komende tijd over voldoende personeel beschikken, hebben we, via onze sociale media kanalen, een oproep met aanmeldformulier verspreid waarin wij extra hulp vragen. Hulp van bijvoorbeeld oud-zorgprofessionals die net met pensioen zijn of zorgprofessionals die op dit moment geen baan in de zorg hebben. Maar ook van mensen zonder zorgdiploma die graag willen ondersteunen in de zorg als interieurverzorger of woonassistent. Help ook mee door deze oproep te verspreiden. Dat kan door het bericht op Facebook te delen in uw netwerk. Of ga direct naar het aanmeldformulier op onze website.

Voor iedereen geldt:

 • Groeten zonder aanraken.
 • Goede handhygiëne.
 • Papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Beperk sociale contacten.

Vragen en aanvullende informatie
Eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij (per e-mail) regelmatig en uitgebreid op de hoogte van het laatste nieuws betreffende het coronavirus. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot De Waalboog en kan uw zorgmedewerker u niet helpen? Dan kunt mailen naar: corona@waalboog.nl.

Bent u inwoner van de regio Gelderland-Zuid en heeft u een vraag over de regionale situatie? Bel GGD Gelderland Zuid: 088 – 144 7272. Ook is er een landelijk informatienummer voor mensen die vragen hebben over het coronavirus (RIVM 8.00-20.00): 0800 – 1351 of kijk op www.rivm.nl.

Via onze Facebookpagina delen we, naast het laatste nieuws, ook veel mooie initiatieven. Volg ons daar ook.