Corona maatregelen bij De Waalboog

De Corona-maatregelen blijven continu onze aandacht vragen. Alleen zo kunnen we de veiligheid van bewoners en medewerkers zo veel mogelijk waarborgen. Dat is merkbaar binnen de locaties van De Waalboog. Momenteel is de situatie Bij De Waalboog goed beheersbaar.

Coronavirus

Vaccinatie
Op 27 januari 2021 zijn alle bewoners die toen bij De Waalboog woonden en daar toestemming voor hebben gegeven (zo’n 98 %) gevaccineerd. Ook zijn of worden medewerkers met direct contact met bewoners gevaccineerd. De bereidheid voor vaccinatie is erg groot. Dat geeft rust en vertrouwen op een veilig verloop. Lees hier het verslag van de eerste vaccinatiedag. 

Onze aanpak
We hebben een ruime quarantaine-afdeling voor 20 personen, waar we bewoners die positief testen van al onze locaties speciale Covid-zorg bieden. Lees hier meer over onze speciale COVID-afdeling Margriet.
We testen (als dat nodig is) dagelijks bewoners en medewerkers. En voor bezoek gelden duidelijke afspraken. Alleen samen kunnen we Corona buiten de deur houden en bewoners tegen dit virus beschermen. Uiteraard volgen wij de recentste richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD nauwgezet op, aangevuld met de adviezen van onze infectiepreventiedeskundigen. Alle eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij met regelmaat op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
Hieronder leest u welke maatregelen De Waalboog treft in verband met het coronavirus.

Locaties opengesteld
Al onze locaties zijn opengesteld voor bezoekers. Wel zijn er verschillende afspraken en maatregelen waaraan u zich dient te houden. Bewoners mogen één keer per dag maximaal één bezoeker ontvangen. U kunt op bezoek komen als u geen klachten hebt en ook niet in contact bent geweest met mensen die positief zijn getest op corona (conform de landelijke richtlijnen). Ook draagt u als u op bezoek komt een mondneusmasker. Deze krijgt u van De Waalboog. Dit zijn chirurgische mondneusmaskers.

Bezoek niet altijd zorgvuldig
Hoewel verreweg de meeste mensen zich goed houden aan de afspraken, constateren we incidenteel dat een bezoeker niet altijd zorgvuldig handelt op het moment dat zij milde klachten hebben. Ook komt het incidenteel nog voor dat iemand zonder beschermende middelen op bezoek komt. Dat is risicovol voor bewoners én medewerkers. Daar spreken wij bezoekers ook op aan. Ook verzoeken wij u met klem om bij klachten of een verdenking op COVID-19 niet te komen. Deel dit ook met anderen uit het netwerk van een bewoner én stem uw bezoek op elkaar af.

Samenvatting maatregelen binnen De Waalboog:

 • Bezoekregeling: alle Waalboog-locaties zijn onder voorwaarden open voor bezoek.
 • De Brasserie is uitsluitend voor bewoners toegankelijk (NIET voor bezoekers).
 • Elke bewoner mag maximaal één keer per dag bezoek ontvangen van één volwassene en één kind tot en met 12 jaar.
 • Bezoek kan plaats vinden op de kamer of appartement van de bewoner (niet in de huiskamer op een afdeling of brasserie).
 • Bezoekers dragen (net als medewerkers van De Waalboog) een mondneusmasker in de openbare ruimten bij De Waalboog. Deze krijgt u van De waalboog. Op de kamer van een bewoner kan het mondneusmasker af als u 1,5 meter afstand houdt.
 • Het is verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten.
 • Een zorgmedewerker draagt het mondneusmasker bij elk contact met een bewoner als hij of zij geen 1,5 meter afstand kan houden.
 • Het is toegestaan voor een bezoeker om een bewoner in de auto te vervoeren. Daarbij mogen er meerdere mensen in de auto zitten. We adviseren dat alle inzittenden tijdens de rit een mondkapje dragen.
 • U kunt ook een bewoner mee naar buiten nemen voor een wandelingetje.
 • Het is mogelijk om gebruik te maken van de duofiets met bewoners. Omdat de bewoner en begeleider direct naast elkaar zitten, maken we in dat geval gebruik van een ‘face shield’ om eventueel risico’s te verkleinen.
 • Buiten gelden de regels zoals ze voor de hele maatschappij gelden en we voegen daar geen extra regels aan toe.
 • Het blijft mogelijk om via digitale hulpmiddelen contact te houden: gewoon bellen of videobellen via Whatsapp, Skype en Facetime. Elke afdeling beschikt over een iPad en een smartphone die we hiervoor gebruiken. Instructies vindt u in dit nieuwsbericht. 
 • Vrijwilligers zijn welkom, uiteraard mits men dit zelf wil en het verantwoord is en de vrijwilliger geen klachten heeft.
 • We hebben één grote Covid-afdeling, Margriet, op de locatie Nijevelt, voor als er op één van onze locaties bewoners blijken te zijn met corona. Een positief geteste bewoner zullen we dan naar deze quarantaine-afdeling verplaatsen.
 • Aanpassing in behandelaanbod: waar mogelijk vinden behandelingen plaats bij de bewoner op de kamer, om ‘verkeer op de gangen’ zoveel mogelijk te beperken. Alleen indien nodig wordt gebruik gemaakt van de oefenruimte met een maximum aan bewoners afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 • We organiseren alleen activiteiten voor bewoners van één en dezelfde afdeling op de afdeling
 • Zang-optredens of samen zingen doen we nog niet omdat dit een verhoogde uitstoot van druppeltjes in de lucht veroorzaakt.
 • De schoonmaak van ruimten, gangen en na gebruik van materialen en apparatuur blijft geïntensiveerd.
 • Onze dagbehandelingen zijn beiden geopend voor bezoekers zonder klachten. Ook geldt hier dat de deelnemers 1,5 m afstand dienen te houden.
 • Het kan zijn dat eventuele niet direct noodzakelijke afspraken die u heeft met De Waalboog, niet doorgaan. Zakelijke afspraken kunnen soms ook in onderling overleg plaatsvinden via MS Teams. Uiteraard stemmen wij dat op voorhand met u af.
 • Goede hygiëne en hygiënisch werken is zeer belangrijk. Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn daar goed van op de hoogte. Bij de ingang staat desinfectans. Wij verzoeken iedereen daar gebruik van te maken bij binnenkomst en vertrek.
 • We schudden geen handen en groeten ‘zonder aanraken’.
 • Regionale aanpakuitbraak: De Waalboog is actief in het regionale zorgoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Daarin bundelen alle zorgaanbieders hun krachten en wordt regionale aanpak bepaald.

Voor iedereen geldt:

 • Groeten zonder aanraken.
 • Goede handhygiëne.
 • Papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Beperk sociale contacten.

Vragen en aanvullende informatie
Eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij (per e-mail) regelmatig en uitgebreid op de hoogte van het laatste nieuws betreffende het coronavirus. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot De Waalboog en kan uw zorgmedewerker u niet helpen? Dan kunt mailen naar: corona@waalboog.nl.

Via onze Facebookpagina delen we, naast het laatste nieuws, ook veel mooie initiatieven. Volg ons daar ook.

Dit bericht is geactualiseerd op 10 februari 2021.