Corona maatregelen bij De Waalboog

Ondanks dat de aanwezigheid van Corona flink afneemt blijven we zeer alert. Als De Waalboog volgen wij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD nauwgezet op, aangevuld met de adviezen van onze infectiepreventiedeskundigen. Op deze pagina vindt u de maatregelen die De Waalboog treft in verband met het coronavirus.

Coronavirus

Locaties verder opengesteld en wandelmogelijkheden

Sinds eind mei kunnen bewoners weer bezoek ontvangen. Daarmee is er een eind gekomen aan het lange wachten en kunnen contacten weer hersteld worden. Ook is het weer mogelijk om een wandeling te maken of om een naaste met de auto mee te nemen. Natuurlijk gelden er nog regels om dit op een veilige manier te kunnen doen. Alle eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Per 20 juli 2020 gelden de nieuwe mogelijkheden en maatregelen. U leest het hieronder:


Samenvatting maatregelen binnen De Waalboog:

 • Er zijn momenteel geen bewoners die besmet zijn met Covid-19.
 • Bezoekregeling: alle Waalboog-locaties zijn onder voorwaarden open voor bezoek.
 • Per bewoner mogen er meerdere bezoekers tegelijkertijd binnen op bezoek mits iedereen buiten één huishouden 1,5 meter afstand kan houden. Dit is ook meteen maatgevend voor hoeveel mensen er
  tegelijkertijd in een appartement/kamer van een bewoner kunnen.
 • het bezoek vindt plaatst op de eigen kamer, een alternatieve ruimte in de buurt (als de kamer te klein is), in de brasserie, de centrale terrassen of terrassen van afdelingen (als zij daar over beschikken).
 • Bezoekers hoeven zich niet meer te laten registreren.
 • Er vindt geen checkgesprek meer plaats bij binnenkomst.
 • We maken geen gebruik meer van tijdsblokken voor bezoekers.
 • Als een bezoeker 1,5 m afstand kan bewaren, dan is het dragen van een mondmasker niet nodig.
 • Het is toegestaan voor een bezoeker om een bewoner in de auto te vervoeren. Daarbij mogen er meerdere mensen in de auto zitten. Wel adviseren we dat alle inzittenden tijdens de rit een mondkapje dragen.
 • Buiten gelden de regels zoals ze voor de hele maatschappij gelden en we voegen daar geen extra regels aan toe. Zo is het ook mogelijk om een horecagelegenheid te bezoeken. We verzoeken u bij bezoek wel drukke plaatsen te vermijden (supermarkten en winkels).
 • Kinderen en/of kleinkinderen blijven van harte welkom. Conform de aanpassing op het landelijke beleid hanteren we ook voor de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar de afstand van 1.5 meter t.o.v. anderen en dus ook van de bewoner.
 • Er is maatwerk mogelijk om bijvoorbeeld in kleine kring een verjaardag te vieren. Per locatie kijken we wat een geschikte ruimte is. Dit is altijd in nauwe afstemming met de EVV-er en indien nodig met de Brasserie.
 • Het is weer mogelijk om gebruik te maken van de duofiets met bewoners. Omdat de bewoner en begeleider direct naast elkaar zitten, maken we in dat geval gebruik van een face shield (zie foto) om eventueel risico’s te verkleinen.
 • Op de locaties De Honinghoeve en St. Jozefklooster kan tevens de toektoek weer in gebruik genomen worden.
 • Het blijft mogelijk om via digitale hulpmiddelen contact te houden: gewoon bellen of videobellen via Whatsapp, Skype en Facetime. Elke afdeling beschikt over een iPad en een smartphone die we hiervoor gebruiken. Instructies vindt u in dit nieuwsbericht. 
 • Vrijwilligers zijn weer welkom, uiteraard mits men dit zelf wil en het verantwoord is (en geen klachten heeft).
 • We houden één kleine Covid-afdeling, Rozenhof, locatie Nijevelt, voor als er op één van onze locaties bewoners blijken te zijn met corona. Een positief geteste bewoner zullen we dan naar deze quarantaine-afdeling verplaatsen.
 • We treffen momenteel voorbereidingen om later dit jaar op Nijevelt over de 3e verdieping te kunnen beschikken. Daar wonen nu nog statushouders, maar zij vertrekken binnenkort naar een woning in de wijk. In overleg met de verhuurder wordt die etage gereed gemaakt als extra uitvalsbasis om bewoners van al onze locaties daar in quarantaine te kunnen verzorgen. We streven er naar om deze afdeling rond november gereed te hebben.
 • Aanpassing in behandelaanbod: waar mogelijk vinden behandelingen plaats bij de bewoner op de kamer, om ‘verkeer op de gangen’ zoveel mogelijk te beperken. Alleen indien nodig wordt gebruik gemaakt van de oefenruimte met een maximum aan bewoners afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 • Brasserieën zijn op alle locaties open voor bewoners met hun bezoek. Wel is de capaciteit van de brasserie minder omdat er wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Het kan dus sneller vol zijn.
 • Het is weer mogelijk om activiteiten voor bewoners van verschillende afdelingen te organiseren. Onze medewerkers dagbesteding verkennen hoe zij hun programma hierop aanpassen.
 • Zang-optredens of samen zingen doen we nog niet omdat dit een verhoogde uitstoot van druppeltjes in de lucht veroorzaakt.
 • Afdelingsgebonden activiteiten blijven we voortzetten.
 • De schoonmaak van ruimten, gangen en na gebruik van materialen en apparatuur hebben we geïntensiveerd.
 • Dagbehandeling de Boog start langzaam weer op. Ook bij dagbehandeling voor ouderen met dementie bij het St. Jozefklooster kunnen we weer meer mensen toelaten. Dat geldt wel alleen voor bezoekers zonder klachten en de 1,5 m afstand regel wordt aangehouden.
 • Het kan zijn dat eventuele niet direct noodzakelijke afspraken die u heeft met De Waalboog, niet doorgaan. Uiteraard brengen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte.
 • Goede hygiëne en hygiënisch werken is zeer belangrijk. Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn daar goed van op de hoogte. Bij de ingang staat desinfectans. Men maakt hier gebruik van, bij binnenkomst en vertrek.
 • We schudden geen handen meer. We begroeten ‘zonder aanraken’.
 • Regionale aanpakuitbraak: De Waalboog is actief in het regionale zorgoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Daarin bundelen alle zorgaanbieders hun krachten en wordt regionale aanpak bepaald.
 • Onze zorgbemiddelaars bieden op afspraak en in aangepaste vorm rondleidingen aan voor als u zich oriënteert op een zorgaanbieder in de ouderenzorg.

Voor iedereen geldt:

 • Groeten zonder aanraken.
 • Goede handhygiëne.
 • Papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Beperk sociale contacten.

Vragen en aanvullende informatie
Eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij (per e-mail) regelmatig en uitgebreid op de hoogte van het laatste nieuws betreffende het coronavirus. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot De Waalboog en kan uw zorgmedewerker u niet helpen? Dan kunt mailen naar: corona@waalboog.nl.

Bent u inwoner van de regio Gelderland-Zuid en heeft u een vraag over de regionale situatie? Bel GGD Gelderland Zuid: 088 – 144 7272. Ook is er een landelijk informatienummer voor mensen die vragen hebben over het coronavirus (RIVM 8.00-20.00): 0800 – 1351 of kijk op www.rivm.nl.

Via onze Facebookpagina delen we, naast het laatste nieuws, ook veel mooie initiatieven. Volg ons daar ook.