Corona maatregelen bij De Waalboog

De overheid versoepelt meer en meer de coronamaatregelen. In lijn daarmee passen wij ook onze maatregelen aan. Fijn dat er steeds weer meer kan. Uiteraard blijven we alert op Corona.  We vinden het ook belangrijk dat we het leefbaar kunnen houden voor bewoners. Hoe we met de Coronamaartegelen omgaan leest u hier.

Coronavirus

Samenvatting maatregelen binnen De Waalboog

Al onze locaties zijn opengesteld voor bezoekers. Wel zijn er verschillende afspraken en maatregelen waaraan u zich dient te houden, in lijn met de landelijke corona-afspraken:

 

 • Vanaf 25 september is het landelijk niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Het blijft echter verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Familieleden en bezoekers verzoeken we daarom nog steeds zo veel mogelijk die afstand te respecteren.
 • Om de bewoners goed te blijven beschermen gaan we opnieuw het gebruik van mondneusmaskers invoeren. Dat is een dringend advies en is alleen nodig als u geen 1,5 meter afstand kunt houden tot een bewoner. Deze maatregel geldt vanaf woensdag 20 oktober.
 • Er geldt geen beperking voor het aantal bezoekers dat een bewoner mag ontvangen, uiteraard moet dat wel in ‘het redelijke’ blijven gezien de beschikbare ruimte die er is.
 • Als het rustig is in de gezamenlijke afdelingshuiskamer of –terras is bezoek ook daar weer welkom. Op drukkere momenten kan het zijn dat dat niet meer past, omdat we anders de 1,5 meter tot medebewoners niet kunnen garanderen.
 • Heeft een bewoner iets te vieren? En wil hij of zij wat meer mensen ontvangen? Dan kan de familie overleggen met de medewerkers van de brasserie. We kijken graag naar de mogelijkheden voor bewoners en familie voor een passende invulling en ruimte.
 • We organiseren activiteiten voor bewoners van meerdere afdeling. Ook zang-optredens binnen zijn weer toegestaan.
 • Onze dagbehandelingen zijn beiden geopend voor bezoekers zonder klachten.
 • U heeft geen coronatoegangsbewijs te hebben voor een bezoek aan onze locaties/ brasseriën.
 • Het blijft mogelijk om via digitale hulpmiddelen contact te houden: gewoon bellen of videobellen via Whatsapp, Skype en Facetime. Elke afdeling beschikt over een iPad en een smartphone die we hiervoor gebruiken. Instructies vindt u in dit nieuwsbericht. 
 • Vrijwilligers zijn welkom, uiteraard mits zij dit zelf willen en het verantwoord is en de vrijwilliger geen klachten heeft.
 • De schoonmaak van ruimten, gangen en na gebruik van materialen en apparatuur blijft geïntensiveerd.
 • Overleggen en afspraken kunnen soms in onderling overleg plaatsvinden via MS Teams. Uiteraard stemmen wij dat op voorhand met u af.
 • Goede hygiëne en hygiënisch werken is zeer belangrijk. Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn daar goed van op de hoogte. Bij de ingang staat desinfectans. Wij verzoeken iedereen daar gebruik van te maken bij binnenkomst en vertrek.
 • We schudden geen handen en groeten ‘zonder aanraken’.
 • De Waalboog is actief in het regionale zorgoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Daarin bundelen alle zorgaanbieders hun krachten en wordt regionale aanpak bepaald.

Vaccinatie
In januari en februari 2021 hebben alle bewoners die toen bij De Waalboog woonden en daar toestemming voor hebben gegeven (zo’n 98 %) hun 1e en 2e vaccinatie gehad. In de maanden erna volgden nagekomen vaccinatie-momenten, voor bewoners die tussentijds bij ons zijn komen wonen, of om andere redenen de eerste vaccinatie niet konden krijgen. Ook zijn of worden medewerkers met direct contact met bewoners gevaccineerd. De bereidheid voor vaccinatie is erg groot. Dat geeft rust en vertrouwen op een veilig verloop. Lees hier het verslag van de eerste vaccinatiedag. 

Onze aanpak
Onze COVID-afdeling Margriet is voorlopig niet meer in gebruik. Lange tijd hebben we hem achter de hand gehouden ‘voor het geval’ er toch een bewoner positief zou testen. Als er nu een bewoner positief test dan houden we die in isolatie op de eigen kamer. En als dat niet mogelijk is dan voeren we extra maatregelen in voor die afdeling. Hiervoor is een protocol ontwikkeld in afstemming met de infectiepreventiedeskundigen.
We testen (als dat nodig is) dagelijks bewoners. Medewerkers kunnen dagelijks bij de GGD terecht met voorrang. Voor bezoek gelden duidelijke afspraken. Alleen samen kunnen we Corona buiten de deur houden en bewoners tegen dit virus beschermen. Uiteraard volgen wij de recentste richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD nauwgezet op, aangevuld met de adviezen van onze infectiepreventiedeskundigen. Alle eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij met regelmaat op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Voor iedereen geldt:

 • Groeten zonder aanraken
 • Goede handhygiëne
 • Papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Beperk sociale contacten

Vragen en aanvullende informatie
Eerste contactpersonen van de bewoners van De Waalboog houden wij (per e-mail) regelmatig en uitgebreid op de hoogte van het laatste nieuws betreffende het coronavirus. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot De Waalboog en kan uw zorgmedewerker u niet helpen? Dan kunt mailen naar: corona@waalboog.nl.

Via onze Facebookpagina delen we, naast het laatste nieuws, ook veel mooie initiatieven. Volg ons daar ook.


Dit bericht is geactualiseerd op 18 oktober 2021.