Cliëntenraad

Stichting De Waalboog heeft een Cliëntenraad. Dat is wettelijk verplicht. De raad waakt over de kwaliteit van de zorg-
en dienstverlening en doet voorstellen  ter verbetering. Ze geeft daarmee u als bewoner of cliënt van De Waalboog - en uw naasten - een stem die gehoord wordt door de bestuurder van De Waalboog. Een stem die zwaar weegt in de besluitvorming. De raad adviseert de bestuurder gevraagd én ongevraagd, als onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan. De voorstellen en adviezen gaan over alles wat u als bewoner of cliënt aangaat. Over de zorg, maar ook over uw veiligheid, het welbevinden en de huisvesting. Effectief communiceren is daarbij van het grootste belang. 

Meer en meer is de raad er ook voor uw mantelzorgers. Hun rol verandert: er komt meer ruimte voor samen zorgen, maar er wordt ook meer van hen verwacht.

De Cliëntenraad is er voor de gemeenschappelijke belangen van bewoners en cliënten van De Waalboog. Voor bijvoorbeeld een goede en gemakkelijk bereikbare mondzorg, een prettige ontvangstruimte, activiteiten die aansluiten bij wat de bewoner of cliënt wil. Ze staat dus voor het  algemeen belang. Voor uw eigen belangenbehartiging is er de cliëntenvertrouwenspersoon. Dat laat onverlet dat u met uw vraag of kwestie altijd bij de raad welkom bent. Deze zal u dan zo goed mogelijk verder helpen.

Wilt u meer weten? Download hier de folder.
Of rechtstreeks contact? Klik hier 

Voor bewoners, cliënten én hun mantelzorgers
De Cliëntenraad bericht over haar activiteiten in het cliëntenblad 'Bij de koffie'.
Bekijk hier de bijdragen van de Cliëntenraad aan het cliëntenblad 'Bij de koffie'. 

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Waalboog? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan hier

Heeft u een idee voor verbetering van uw Waalboog-omgeving? Klik hier om dit door te geven!

Nieuws

Ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers

Dementie is een verraderlijke ziekte. Als mantelzorger ziet u uw naaste steeds verder achteruitga...

Lees meer >


Informatieavond opleiding leerling verzorgende

Sta je aan het begin van je (zorg) loopbaan of wil je de overstap maken naar de zorg? En ben...

Lees meer >