Cliëntenraad

Elke zorgorganisatie heeft een Cliëntenraad. Dat is wettelijk verplicht. De raad waakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering. Ze geeft daarmee u als bewoner of cliënt van De Waalboog - en uw naasten - een stem die gehoord wordt door de bestuurder van De Waalboog. Een stem die zwaar weegt in de besluitvorming. De raad adviseert de bestuurder gevraagd én ongevraagd, als onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan. De voorstellen en adviezen gaan over alles wat u als bewoner of cliënt aangaat. Over de zorg, maar ook over uw veiligheid, het welbevinden en de huisvesting. Effectief communiceren is daarbij van het grootste belang. 

Tijdelijk geen Clientenraad
Eind september heeft de Clientenraad van De Waalboog echter aangegeven af te treden. In dit nieuwsbericht leest u daar meer over. Wij betreuren deze situatie. De Waalboog hecht veel waarde aan de medezeggenschap door de Cliëntenraad en wij zien hen als een belangrijke gesprekspartner. Daarom nemen wij hun signalen serieus en werken wij de komende tijd aan de inrichting van een nieuwe Cliëntenraad.

Ter overbrugging neemt Arnold den Hartog, voorheen ondersteuner van de Cliëntenraad, de rol van voorzitter CR a.i op zich om tot een nieuwe Cliëntenraad te komen. Hij zal als voorzitter a.i. werken aan het behartigen van lopende zaken en het werven van nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Heeft u vragen over de Cliëntenraad, dan kunt u contact op nemen met Arnold den Hartog: 06 – 494 08 106 of clientenraad@waalboog.nl.

 

Voor bewoners, cliënten én hun mantelzorgers
De Cliëntenraad bericht over haar activiteiten in het cliëntenblad 'Bij de koffie'.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen De Waalboog? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan hier

Heeft u een idee voor verbetering van uw Waalboog-omgeving? Klik hier om dit door te geven!

Nieuws

Samenwerking Waalboog en Bindkracht10 voor financiële zelfredzaamheid

Maandag 8 oktober was de officiële start van het project “Werken aan financiële z...

Lees meer >


Zeer geslaagde eerste editie Waalboogpodium

Een bron van inspiratie en kennis, zo kenmerkte de eerste editie van het Waalboog-podium zich op ...

Lees meer >