Nieuwe toezichthouders De Waalboog

Rvt

Per 1 januari 2023 is Ingrid van Huijkelom-Van Iersel als lid toegetreden tot de raad van toezicht van De Waalboog. Zij volgt hiermee Ankie van Rossum op die na twee termijnen is teruggetreden.

Mevrouw Van Huijkelom heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in onder andere de VVT en expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In het dagelijks leven is zij werkzaam als raad van bestuur van SDW (Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant). Binnen de raad van toezicht van De Waalboog gaat zij zitting nemen in de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

Eveneens met ingang van 2023 is besloten mevrouw Annemiek Florisson voor de periode van een jaar te benoemen tot trainee raad van toezicht. Als trainee zal zij deel uitmaken van de raad van toezicht zonder wettelijke en statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het traineeship biedt mevrouw Florisson de mogelijkheid om zich te bekwamen als toekomstig toezichthouder. Mevrouw Florisson is vertrouwd met de VVT-sector en onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, onder andere vanuit haar werk als beleidsadviseur Zorg Thuis bij ActiZ.

De rook ontstond in het rooster voor het gebouw en is via de luchtbehandelingskanalen het gebouw in gekomen. Door de kwetsbaarheid van de bewoners werd er door de brandweer direct opgeschaald. Buurtbewoners hebben 10 bewoners tijdelijk opgevangen in hun huis. Kort daarna zijn deze bewoners naar Nijevelt gebracht en opgevangen in de Brasserie en omstreeks 12.00 uur konden de bewoners weer naar huis, waar zij door de bekende collega’s van het zorgteam werden opgevangen.

Het was uiteraard voor iedereen enorm schrikken en grote dank gaat uit naar alle hulpdiensten, medewerkers, buurtbewoners en naasten die hebben geholpen om bewoners in veiligheid te brengen.

Brandlucht
Naar aanleiding van deze flinke rookontwikkeling, hangt er nog een sterke brandlucht in het gebouw. Er wordt momenteel op geschikte tijden gelucht, maar het zal nog een tijdje duren voordat de brandlucht uit het gebouw is verdwenen. De brandweer heeft een 0-meting gedaan en gemeld dat het voor iedereen veilig is om in het gebouw te verblijven.

Living-Inn biedt een nieuw woonconcept waar senioren en starters samen wonen in één gebouw en naar elkaar omkijken. Met aandacht voor elkaar bouwen jong en oud hier aan het goede leven. In dit complex in Nijmegen Noord komen 210 appartementen voor senioren, 70 starterwoningen en 78 zorgappartementen die bestemd zijn voor langdurige zorg. In de zorgappartementen komen als eerste de bewoners te wonen van de Orchidee, Meidoorn, Plataan en Klarinet. Naar verwachting kunnen we het gebouw medio 2024 in gebruik nemen.

Care Team Living-Inn
Bij de bekrachtiging van de samenwerking waren op 21 december ook de andere zorgpartners van Living-Inn aanwezig. Naast De Waalboog zijn straks ook in het pand gehuisvest: Huisartspraktijk Bast & Van Damme, Van Huijkelom Fysiotherapie, CompaNanny (kinderopvang) en Ezzy’s (zwembad). Samen vormen zij straks met een afvaardiging van bewoners het CARE Team van Living Inn. Dit team vormt een essentieel onderdeel van de community. Zij coördineren een netwerk van maatjes (vrijwilligers) dat zich inzet voor het welzijn van de bewoners.

Dromen
Tijdens deze bijeenkomst deelden alle zorgpartners hun droom over goed leven en goede zorg.  Zo ziet wethouder Grete Visser in Living Inn de ‘samenleefkracht’, En Waalboog-bestuurder Rita Arts voorziet in de toekomst de ‘Samenredzaamheid, waarbij we anders kijken, anders denken én anders doen’.

Bouwen aan Living-Inn
2022 is het jaar waarin Living-Inn Nijmegen steeds meer vorm kreeg – letterlijk en figuurlijk. Op het bouwterrein wordt al volop gewerkt om volgens plan in 2024 de deuren te kunnen openen. De 78 appartementen zijn verdeeld over 4 verdiepingen. Deze verdelen we onder in kleine woongroepen van zo’n 8 bewoners. Per woongroep is er een gemeenschappelijke huiskamer met open keuken waar we dagelijks vers gaan koken. Ook heeft elke woongroep een gezamenlijk balkon of terras. Met deze kleine groep vormen we met elkaar één huishouden, waarin iedereen elkaar goed kent. Dat is fijn en belangrijk om het leven zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de bewoners.

Meer weten over Living-Inn? Klik dan hier

 

Van links naar rechts: Rita Arts, bestuurder De Waalboog; Desiree Curfs, directeur Living-Inn; Grete Visser, wethouder gemeente Nijmegen

 

Afvaardiging van de zorgteams  van De Waalboog die in Living-Inn komen te werken. ‘Samenredzaamheid; anders kijken, anders denken én anders doen!’

 

Proost, op de toekomst in Living-Inn!

En zo kwamen ruim 750 medewerkers en vrijwilligers van De Waalboog naar het stadion. Het feest begon om 20.00 uur en de eerste genodigden kwamen al rond 19.30 uur om niets van het feest te missen. Het was flink koud buiten toen de meeste medewerkers en vrijwilligers rond 20.00 uur arriveerden bij het Goffertstadion. De feestvreugde was, ondanks de kou, direct goed zichtbaar! Van prachtige galajurken tot aan diverse nonnenkostuums. Iedereen had zich flink uitgedost om in het thema Black & White te blijven. En dat was niet voor niks, want er werden die avond ook prijzen uitgereikt voor beste geklede vrouw, man en groep.

Rita Arts, bestuurder van De Waalboog opende de avond met een hartverwarmend welkomstwoord, waarin iedereen werd bedankt voor de niet aflatende inzet in de zware en soms zeer lastige tijd van de afgelopen jaren.

“Ik ben ongelooflijk trots op de mooie mensen, zeer betrokken zorgmedewerkers en vrijwilligers van De Waalboog die hier zijn én ook op diegene die dit moment aan het werk zijn voor de bewoners. Jullie die iedere dag opnieuw, ook in zeer moeilijke omstandigheden, het verschil maken voor onze bewoners en hun naasten. Een ieder met zoveel veerkracht; vallen en weer oprichten voor goede zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning vanuit het perspectief van de individuele bewoner of de groep waarin ze samen leven. Eigenlijk is het niet onder woorden te brengen hoe dankbaar ik ben als bestuurder van deze prachtige organisatie. Wat een prachtig vak hebben we; met elkaar maken wij De Waalboog tot wat deze is voor onze bewoners en cliënten. En we staan opnieuw voor grote uitdagingen en veranderingen de komende jaren; vol vertrouwen omarmen we deze opgaven samen met de focus op welbevinden.

Er is gekozen voor het thema zwart-wit. Echter, juist wij weten de nodige nuances aan te brengen in ons werk door 50 tinten grijs aan te brengen. Blijf dit koesteren, kleur buiten de lijntjes.

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART, MAAR IN DE KLEUR VAN JE HART! “

De feestgangers hadden aan vermaak geen gebrek. Er kon gedanst worden in de feestzaal met de band ‘Broadway’. Even bijkomen van het feestgedruis kon in een rustige ruimte beneden. En met je collega’s kon je in een speciale photobooth foto’s maken met leuke kerstaccessoires.

Er werd de hele avond flink gepraat, gelachen en gedanst. Een perfecte avond, waar iedereen zichtbaar aan toe bleek te zijn. En nu dagen later, wordt er nog over het feest gesproken!
Een feest van waardering voor ieders inzet en goede zorgen!

       

 

De maakster van deze korte documenteriare is Kyra Ritmeijer. Zij is studente aan de filmacademie van Eindhoven en heeft deze korte docu gemaakt over haar oma en diens zus die bij De Honinghoeve woont. Kyra brengt mooi in beeld hoe zorgzaam beide dames voor elkaar zijn, hoe zij invulling geven aan het dagelijks leven in een woonzorgcentrum en aan het samen zorgen, ook wel de informele zorg. Het is een aanrader om te kijken, zeker in deze tijd van het jaar waarbij velen op zoek zijn naar wat meer nabijheid en we graag in liefde naar elkaar om kijken.

 

Accepteer de Marketing en Statistieken cookies om bijbehorende video te kunnen bekijken of ga rechtstreeks naar het platform van deze derde partij https://www.youtube.com/embed/76Fq-pMStAk?feature=oembed.

 

 

 

 

 

 

Feestelijke start van de bouw
Op de bouwplaats aan de Sint Agnetenweg waren maandagochtend verschillende genodigden aanwezig namens Woonwaarts, De Waalboog, KlokGroep en de gemeente Nijmegen. Onder meer wethouder Noël Vergunst sprak zijn enthousiasme uit over de komst van de woonvoorziening. De voorziening geeft invulling aan de wens van de gemeente Nijmegen om in alle wijken goede ouderenzorg aan te bieden. Als symbolische handeling werd een drager voor de verdiepingsvloer van de woonvoorziening geplaatst.

Van links naar rechts: Esther Lamers (bestuurder Woonwaarts), Rita Arts (bestuurder De Waalboog), Noël Vergunst (wethouder Ruimtelijke Ordening, Gemeente Nijmegen), Niek Gerritsen (directeur Bouw & Ontwikkeling, KlokGroep).

Kleinschalige en persoonlijke zorg
Het woonzorgcentrum biedt in totaal ruimte aan 45 bewoners, verdeeld over 3 woonlagen: 2 etages voor zorg aan bewoners met dementie en 1 etage voor bewoners met een lichamelijke zorgvraag. Elke etage krijgt 15 woningen, verdeeld over 2 kleine woongroepen van 7 of 8 bewoners. Met deze kleine groepen wordt samen één huishouden gevormd, zodat iedereen elkaar kent en goed kan worden aangesloten bij de persoonlijke behoeften van de bewoners.

Groen en besloten wonen
De woonvoorziening ligt in de ‘oksel’ van de Sint Agnetenweg en het Maas-Waalkanaal, ingebed in het groen en met een ruime besloten binnentuin waar bewoners zich vrij kunnen bewegen. De woonvoorziening is ook bedoeld als aanwinst voor de wijk. Zo wordt er een buurkamer ingericht voor activiteiten en ontmoetingen met andere wijkbewoners.

De oplevering van de woonvoorziening staat gepland voor september 2023. Daarna neemt De Waalboog het gebouw in gebruik. Ook buurtbewoners met een zorgvraag kunnen dan een beroep doen op de zorg en faciliteiten van De Waalboog.

Klik hier voor meer informatie over de locatie St. Agnetenweg.

 

Meer zorg nodig
Mochten bezoekers van de dagbesteding meer zorg nodig hebben, overleggen de medewerkers met de zorgprofessionals van De Honinghoeve. Ook bieden wij extramurale behandeling bij mensen thuis. De behandelaren zoals een ergotherapeut, GZ-psycholoog of specialist ouderengeneeskunde kunnen mensen thuis adviseren, begeleiden en behandelen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

De Honinghoeve
De Honinghoeve is een woonzorgcentrum in de wijk Neerbosch-Oost. In dit woonzorgcentrum gebeurt van alles. Niet alleen voor bewoners, maar zeker ook voor (oudere) bewoners uit de wijk. Wijkbewoners kunnen aanschuiven voor een maaltijd of voor deelname aan een activiteit. De Honinghoeve heeft een wijkfunctie en vindt het belangrijk om deze functie voor wijkbewoners te vervullen. Dagbesteding Het Tumpke is een mooie aanvulling hierop.

Meer informatie
Dagbesteding Het Tumpke is geopend op werkdagen van 09.30 – 15.30 uur.

Telefoon:           06 – 82 73 88 54
E-mail:               hettumpke@waalboog.nl

De dagbesteding heeft een eigen ingang in zorglocatie De Honinghoeve.  Adres: Fanfarestraat 73, 6544 NX in Nijmegen.
Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen, de sfeer te proeven of informatie te vragen.

Meer informatie: www.waalboog.nl/dagbesteding

Download HIER de folder dagbesteding Het Tumpke – De Honinghoeve

Waarom een ondersteuningsgroep?
Een proces van achteruitgang van een dierbaar iemand is een levensgebeurtenis, die veel gevoelens losmaakt, vragen oproept en ingrijpende gevolgen heeft. Je bent zo dichtbij elkaar, maar toch zo ver weg omdat je niet meer zo goed begrijpt wat de ander wil of bedoelt. Behalve gevoelens van verdriet, zijn er ook gevoelens van machteloosheid, niet weten hoe te reageren, hoe te helpen.
Voor buitenstaanders blijkt het vaak moeilijk te begrijpen wat iemand doormaakt die zijn familielid ziet veranderen van een gezond mens in een geestelijk en lichamelijk hulpbehoevende mens, waardoor contact met mensen in een vergelijkbare situatie prettig kan zijn. De groep komt drie avonden bij een, waarbij we verschillende onderwerpen bespreken.

In de ondersteuningsgroep besteden we aandacht aan:

 • Hoe ga je om met iemand die in de war is of problemen veroorzaakt met zijn/haar gedrag.
 • Hoe houd je contact met een naaste met dementie.
 • Het uitwisselen van ervaringen en praktische tips.
 • Hoe kun je als mantelzorger goed voor jezelf zorgen, wat heb je nodig om het vol te houden.
 • Hoe werken de hersenen en wat als het geheugen en andere functies van de hersenen niet meer goed werken.

Deelnemers krijgen daarnaast de ruimte om ook zelf onderwerpen aan te dragen die we met elkaar willen bespreken.
De groep wordt begeleid door Veronique Meekes, maatschappelijk werker en Cami Geenen, psycholoog, beiden verbonden aan De Waalboog.

Data en locatie
We hebben drie bijeenkomsten gepland op:

 • Woensdagavond 26 oktober, 9 november én 23 november van 19.00 – 21.00 uur. 

Het is de bedoeling dat u bij alle drie de data aanwezig bent.
De bijeenkomsten vinden plaats op de locatie Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, Nijmegen.
U kunt zich tussen 18.45 en 19.00 uur melden bij de hoofdingang.

Aanmelden
Om goede gesprekken te kunnen voeren, is de groepsgrootte beperkt. Per bewoner kunt u met twee personen deelnemen aan deze groep. Aanmelden kan tot en met maandag 24 oktober via onderstaande button:

Aanmeldformulier

 

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

 

Veronique Meekes en Cami Geenen

Op de foto: v.l.n.r. Tamara Dennissen, Liesbeth van der Arend, Yolande Wildschut

‘Wij zijn de spreekbuis voor de bewoners’
De huidige Cliëntenraad is nog maar relatief kort actief in de huidige bezetting. ‘Zo’n driekwart jaar bestaat deze Cliëntenraad,’ begint Yolande Wildschut, lid van de CR. ‘We zijn nu met drie leden en een ambtelijk ondersteuner, maar willen graag uitbreiden. Op die manier kunnen we beter de belangen van de bewoners behartigen. Wij zijn bij veel beleidsontwikkelingen betrokken. Wij kijken kritisch mee en kijken of zaken ook anders kunnen. Zijn de cliënten hier echt mee gebaat? Is het persoonsgericht? We geven advies en stemmen in met nieuwe ontwikkelingen. Zo houden we toezicht op belangrijke bewonerszaken. Op die manier zijn wij de spreekbuis voor cliënten en hun naasten.’

Belangen van medewerkers
De Ondernemingsraad behartigt juist de belangen van de medewerkers. Een goed gewortelde groep medewerkers met uiteenlopende achtergronden zet zich hiervoor in. Tamara Dennissen (voorzitter) en Liesbeth van de Arend (secretaris) zitten vandaag aan tafel om uitleg te geven over wat de OR doet, en wat medewerkers daar aan hebben. Liesbeth: ‘Doordat we een brede vertegenwoordiging hebben, weten we goed wat er onder medewerkers speelt en waar knelpunten zijn. Dat helpt ons bij de adviezen die we geven over nieuwe ontwikkelingen.
En zowel als OR en CR zijn we blij dat de Raad van bestuur en het MT veel waarde hecht aan medezeggenschap. Dat zien we ook terug bij beleidsontwikkelingen. Als de juiste mensen aan het begin van een traject al hebben meegedacht is onze rol soms klein. We zijn er in principe niet voor individuele situaties, maar we kijken altijd naar de impact op een bredere groep van bewoners en medewerkers.’

Gedeelde belangen
Veel onderwerpen raken zowel de medewerkers als de cliënten. Yolande: ‘Doordat we ieder vanuit ons eigen perspectief naar ontwikkelingen kijken vullen we elkaar mooi aan. Bij de CR kijken we in eerste instantie vanuit het bewonersbelang naar onderwerpen, maar het medewerkersbelang moet ook goed zijn. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Als medewerkers ergens onvoldoende in meegenomen worden gaat dat uiteindelijk ook ten koste van de zorg voor de bewoners.’
Tamara voegt toe: ‘Er zijn momenteel veel onderwerpen die bewoners én medewerkers raken. Denk aan thema’s als Veiligheid en vrijheid en Informele zorg. Daar zijn zowel de OR als de CR nauw bij betrokken. Soms is er ook wel een spanningsveld tussen ons. Bijvoorbeeld over de inzet van ZZP-ers. Voor de bezetting op de afdeling is het fijn als er extra medewerkers zijn, maar bewoners hebben liever vaste gezichten, en medewerkers die de werkwijze en visie van De Waalboog ook goed kennen en ondersteunen.’

Trots op successen
Yolande: ‘Wij zijn er trots op dat we wat kunnen toevoegen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de toepassing ervan. Zo laten we zien dat we een serieuze gesprekspartner zijn. Dat is bijvoorbeeld geweest bij het traject over informele zorg, maar ook over nieuwbouwzaken (wie mogen er op een kamer van een bewoner komen met een tag), het rookbeleid en bij het project over eten en drinken en het vers koken op de afdelingen. Ons jaarverslag met alle adviezen en instemmingen staat op intranet en de website.’ Ook de OR is nauw bij deze onderwerpen betrokken. Tamara vult aan: ‘Wij zijn er ook trots op dat leerlingen van de Wingerd nu ook een toeslag krijgen. Die waren eerst niet meegenomen in de toeslag voor medewerkers die werken met mensen met zeer ernstig probleemgedrag. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe locaties en hoe we dan met medewerkers omgaan hebben wij een actieve inbreng. Al onze adviezen zijn ook open en transparant terug te lezen op ons intranet.’

In ontwikkeling
‘Bij de CR zijn we nog volop in ontwikkeling’, vervolgt Yolande. ‘We hebben veel ideeën, maar met 4 personen kunnen we nu niet alles waarmaken. Je moet alle stukken goed bijhouden, de landelijke ontwikkelingen volgen en de toekomsteffecten van beleid doorzien. Ook zitten we in verschillende commissies en sluiten we aan bij de bewonersraden op elke locatie. Dat is heel afwisselend en inspirerend, want je zit steeds weer met andere mensen en vanuit een ander perspectief met mensen aan tafel. Graag willen we vaker aansluiten bij familie-avonden en op andere relevante momenten voor contactpersonen en naasten. Zo krijgen we steeds meer feeling met wat er leeft en speelt bij naasten en bewoners, en kunnen we hun belangen nog beter behartigen en zo zorgen dat de medezeggenschap goed is geregeld. En daar gaat het ons om!’

 


Week van de medezeggenschap
Voor het derde jaar op een rij organiseert LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) van 3 tot en met 7 oktober de Week van de Medezeggenschap. Dit is een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg.
Kijk hier voor meer informatie over de Week van de Medezeggenschap 2022 


 

Contact met OR en CR
Wil je meer weten over het werk van de OR of CR? Neem dan per mail contact met hen op. Ben of ken je een naaste die met een brede blik naar beleidsontwikkelingen kan kijken en die wellicht een rol in de Cliëntenraad zou willen vervullen? Dan kan diegene contact opnemen met de CR voor een nadere verkenning.

Meet, Greet & Experience
Tijdens een gesprek met een recruiter horen wij graag waar jouw interesses liggen, wat je wensen zijn en waar je ervaring ligt. Je kunt uiteraard ook al jouw vragen aan ons stellen op het gebied van werken of leren binnen De Waalboog. Ben je vooral benieuwd hoe het werken in de ouderenzorg is? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op één van onze afdelingen’ Zo zie je direct hoe het werken op een afdeling is en misschien ontmoet je daar ook je nieuwe collega’s.

Samen kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Meet, Greet & Experience
Zaterdag 15 oktober van 13.00 – 17.00 uur
Locatie Nijevelt, Heyendaalseweg 117 in Nijmegen (welkom in de Brasserie)
Meer informatie: 06-41 14 41 50 | w.coolen@waalboog.nl

Meer informatie: www.waalboog.nl/meet-and-greet 

Contact en communiceren bij dementie

Na een korte inleiding sprak logopediste Mieke Hoedemaekers over contact maken en communiceren bij dementie. Naast informatie over wat dementie doet in de hersenen kregen de aanwezigen ook praktische tips voor als een gesprekje voeren moeizamer wordt.

Samen een huishouden voeren

Vervolgens ging Marian Zweers als coördinator informele zorg in op het samen voeren van een huishouden. We hopen dat naasten zich bij De Waalboog thuis voelen. En dat zij de ruimte voelen om samen de dingen te blijven doen waar zij samen plezier aan beleefden en wat voor hen belangrijk is. Om een rol te vervullen in het ‘huishouden’ van de woning. Om zo het leven samen zo goed mogelijk voort te zetten. Daarin is en blijven naasten onmisbaar. Ui td egesprekken die we hierover gevoerd hebben op deze avond kwam naar voren dat het per afdeling kan wisselen hoe welkom naasten zich voelen om deel te nemen aan het huishouden. Daar zal De Waalboog zich verder voor inzetten.

Vervolg

We willen graag een vervolg geven aan het informeren van mantelzorgers over specifieke onderwerpen en met elkaar daarover in gesprek gaan. We zullen kijken op welke manier we hier een vervolg aan kunnen geven.

Tips voor mantelzorgers
Na de bijeenkomst hebben we onderstaande tips gedeeld met de  aanwezige mantelzorgers:

Op donderdag 15 september organiseren we de thema-avond ‘Samen prettig contact houden bij dementie’. De bijeenkomst vindt plaats op Joachim en Anna (Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen), in de Arcadezaal, van 19.00 – 21.00 uur.

Programma

 • 19.00 – 19.15 uur inloop
 • 19.15 – 20.30 uur inhoudelijk deel
  • Welkom: Rita Arts, bestuurder De Waalboog
  • Communicatie bij dementie, door Mieke Hoedemaekers, logopedist bij De Waalboog
   Wat verandert er in de communicatie wanneer iemand dementie krijgt? Soms wordt het lastiger om op woorden te komen, vast te houden wat je wilde zeggen, en informatie te onthouden en te verwerken. Hierdoor kost het meer moeite om deel te nemen aan gesprekken. Hoe kun je dan toch contact houden met elkaar? Zowel verbaal als non-verbaal.
  • Samen een huishouden voeren, door Marian Zweers, coördinator informele zorg
   Als communiceren steeds moeizamer gaat kunt u met een andere invulling in de nabijheid van uw naaste waardevol en vertrouwd blijven. Door te helpen op de afdeling, deel te nemen aan activiteiten of te helpen bij de maaltijd. Zo blijft u ook in contact en in de nabijheid van uw naaste. Samen bespreken we de mogelijkheden en ruimte voor mantelzorgers om uw rol te (blijven) vervullen in het huishouden van uw naaste en zo betekenisvol te blijven in het leven van uw naaste.
 • 20.30 – 21.00 uur mogelijkheid tot napraten


Aanmelden

Kom gerust samen naar deze bijeenkomst. Deelname is gratis. We vragen u wel zich hiervoor op te geven. Dat kan door een mailtje te sturen naar communicatie@waalboog.nl

 

Wij hopen u graag te mogen ontmoeten.

 

Met vriendelijke groeten,

Organisatie themabijeenkomst voor naasten