Meet, Greet & Experience

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Kom op zaterdag 15 oktober (13.00 - 17.00 uur) naar Nijevelt en ontdek jouw mogelijkheden!

Meer info

Week van de Medezeggenschap

Het is deze week de ‘Week van de Medezeggenschap’. Een goed moment om te kijken hoe dat binnen De Waalboog geregeld is. De meeste mensen die betrokken zijn bij De Waalboog weten wel dat we een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad hebben. Dat is ook een wettelijk verplichting. Maar wat doen zij eigenlijk, en hoe komen zij op voor de belangen van medewerkers en cliënten? Daarom gingen wij deze week in gesprek met enkele leden van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Week Van De Medezeggenschap OR CR 2

Op de foto: v.l.n.r. Tamara Dennissen, Liesbeth van der Arend, Yolande Wildschut

‘Wij zijn de spreekbuis voor de bewoners’
De huidige Cliëntenraad is nog maar relatief kort actief in de huidige bezetting. ‘Zo’n driekwart jaar bestaat deze Cliëntenraad,’ begint Yolande Wildschut, lid van de CR. ‘We zijn nu met drie leden en een ambtelijk ondersteuner, maar willen graag uitbreiden. Op die manier kunnen we beter de belangen van de bewoners behartigen. Wij zijn bij veel beleidsontwikkelingen betrokken. Wij kijken kritisch mee en kijken of zaken ook anders kunnen. Zijn de cliënten hier echt mee gebaat? Is het persoonsgericht? We geven advies en stemmen in met nieuwe ontwikkelingen. Zo houden we toezicht op belangrijke bewonerszaken. Op die manier zijn wij de spreekbuis voor cliënten en hun naasten.’

Belangen van medewerkers
De Ondernemingsraad behartigt juist de belangen van de medewerkers. Een goed gewortelde groep medewerkers met uiteenlopende achtergronden zet zich hiervoor in. Tamara Dennissen (voorzitter) en Liesbeth van de Arend (secretaris) zitten vandaag aan tafel om uitleg te geven over wat de OR doet, en wat medewerkers daar aan hebben. Liesbeth: ‘Doordat we een brede vertegenwoordiging hebben, weten we goed wat er onder medewerkers speelt en waar knelpunten zijn. Dat helpt ons bij de adviezen die we geven over nieuwe ontwikkelingen.
En zowel als OR en CR zijn we blij dat de Raad van bestuur en het MT veel waarde hecht aan medezeggenschap. Dat zien we ook terug bij beleidsontwikkelingen. Als de juiste mensen aan het begin van een traject al hebben meegedacht is onze rol soms klein. We zijn er in principe niet voor individuele situaties, maar we kijken altijd naar de impact op een bredere groep van bewoners en medewerkers.’

Gedeelde belangen
Veel onderwerpen raken zowel de medewerkers als de cliënten. Yolande: ‘Doordat we ieder vanuit ons eigen perspectief naar ontwikkelingen kijken vullen we elkaar mooi aan. Bij de CR kijken we in eerste instantie vanuit het bewonersbelang naar onderwerpen, maar het medewerkersbelang moet ook goed zijn. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Als medewerkers ergens onvoldoende in meegenomen worden gaat dat uiteindelijk ook ten koste van de zorg voor de bewoners.’
Tamara voegt toe: ‘Er zijn momenteel veel onderwerpen die bewoners én medewerkers raken. Denk aan thema’s als Veiligheid en vrijheid en Informele zorg. Daar zijn zowel de OR als de CR nauw bij betrokken. Soms is er ook wel een spanningsveld tussen ons. Bijvoorbeeld over de inzet van ZZP-ers. Voor de bezetting op de afdeling is het fijn als er extra medewerkers zijn, maar bewoners hebben liever vaste gezichten, en medewerkers die de werkwijze en visie van De Waalboog ook goed kennen en ondersteunen.’

Trots op successen
Yolande: ‘Wij zijn er trots op dat we wat kunnen toevoegen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de toepassing ervan. Zo laten we zien dat we een serieuze gesprekspartner zijn. Dat is bijvoorbeeld geweest bij het traject over informele zorg, maar ook over nieuwbouwzaken (wie mogen er op een kamer van een bewoner komen met een tag), het rookbeleid en bij het project over eten en drinken en het vers koken op de afdelingen. Ons jaarverslag met alle adviezen en instemmingen staat op intranet en de website.’ Ook de OR is nauw bij deze onderwerpen betrokken. Tamara vult aan: ‘Wij zijn er ook trots op dat leerlingen van de Wingerd nu ook een toeslag krijgen. Die waren eerst niet meegenomen in de toeslag voor medewerkers die werken met mensen met zeer ernstig probleemgedrag. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe locaties en hoe we dan met medewerkers omgaan hebben wij een actieve inbreng. Al onze adviezen zijn ook open en transparant terug te lezen op ons intranet.’

In ontwikkeling
‘Bij de CR zijn we nog volop in ontwikkeling’, vervolgt Yolande. ‘We hebben veel ideeën, maar met 4 personen kunnen we nu niet alles waarmaken. Je moet alle stukken goed bijhouden, de landelijke ontwikkelingen volgen en de toekomsteffecten van beleid doorzien. Ook zitten we in verschillende commissies en sluiten we aan bij de bewonersraden op elke locatie. Dat is heel afwisselend en inspirerend, want je zit steeds weer met andere mensen en vanuit een ander perspectief met mensen aan tafel. Graag willen we vaker aansluiten bij familie-avonden en op andere relevante momenten voor contactpersonen en naasten. Zo krijgen we steeds meer feeling met wat er leeft en speelt bij naasten en bewoners, en kunnen we hun belangen nog beter behartigen en zo zorgen dat de medezeggenschap goed is geregeld. En daar gaat het ons om!’

 


Week van de medezeggenschap
Voor het derde jaar op een rij organiseert LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) van 3 tot en met 7 oktober de Week van de Medezeggenschap. Dit is een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg.
Kijk hier voor meer informatie over de Week van de Medezeggenschap 2022 


 

Contact met OR en CR
Wil je meer weten over het werk van de OR of CR? Neem dan per mail contact met hen op. Ben of ken je een naaste die met een brede blik naar beleidsontwikkelingen kan kijken en die wellicht een rol in de Cliëntenraad zou willen vervullen? Dan kan diegene contact opnemen met de CR voor een nadere verkenning.

Meet, Greet & Experience
Tijdens een gesprek met een recruiter horen wij graag waar jouw interesses liggen, wat je wensen zijn en waar je ervaring ligt. Je kunt uiteraard ook al jouw vragen aan ons stellen op het gebied van werken of leren binnen De Waalboog. Ben je vooral benieuwd hoe het werken in de ouderenzorg is? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op één van onze afdelingen’ Zo zie je direct hoe het werken op een afdeling is en misschien ontmoet je daar ook je nieuwe collega’s.

Samen kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Meet, Greet & Experience
Zaterdag 15 oktober van 13.00 – 17.00 uur
Locatie Nijevelt, Heyendaalseweg 117 in Nijmegen (welkom in de Brasserie)
Meer informatie: 06-41 14 41 50 | w.coolen@waalboog.nl

Meer informatie: www.waalboog.nl/meet-and-greet 

Contact en communiceren bij dementie

Na een korte inleiding sprak logopediste Mieke Hoedemaekers over contact maken en communiceren bij dementie. Naast informatie over wat dementie doet in de hersenen kregen de aanwezigen ook praktische tips voor als een gesprekje voeren moeizamer wordt.

Samen een huishouden voeren

Vervolgens ging Marian Zweers als coördinator informele zorg in op het samen voeren van een huishouden. We hopen dat naasten zich bij De Waalboog thuis voelen. En dat zij de ruimte voelen om samen de dingen te blijven doen waar zij samen plezier aan beleefden en wat voor hen belangrijk is. Om een rol te vervullen in het ‘huishouden’ van de woning. Om zo het leven samen zo goed mogelijk voort te zetten. Daarin is en blijven naasten onmisbaar. Ui td egesprekken die we hierover gevoerd hebben op deze avond kwam naar voren dat het per afdeling kan wisselen hoe welkom naasten zich voelen om deel te nemen aan het huishouden. Daar zal De Waalboog zich verder voor inzetten.

Vervolg

We willen graag een vervolg geven aan het informeren van mantelzorgers over specifieke onderwerpen en met elkaar daarover in gesprek gaan. We zullen kijken op welke manier we hier een vervolg aan kunnen geven.

Tips voor mantelzorgers
Na de bijeenkomst hebben we onderstaande tips gedeeld met de  aanwezige mantelzorgers:

Op donderdag 15 september organiseren we de thema-avond ‘Samen prettig contact houden bij dementie’. De bijeenkomst vindt plaats op Joachim en Anna (Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen), in de Arcadezaal, van 19.00 – 21.00 uur.

Programma

 • 19.00 – 19.15 uur inloop
 • 19.15 – 20.30 uur inhoudelijk deel
  • Welkom: Rita Arts, bestuurder De Waalboog
  • Communicatie bij dementie, door Mieke Hoedemaekers, logopedist bij De Waalboog
   Wat verandert er in de communicatie wanneer iemand dementie krijgt? Soms wordt het lastiger om op woorden te komen, vast te houden wat je wilde zeggen, en informatie te onthouden en te verwerken. Hierdoor kost het meer moeite om deel te nemen aan gesprekken. Hoe kun je dan toch contact houden met elkaar? Zowel verbaal als non-verbaal.
  • Samen een huishouden voeren, door Marian Zweers, coördinator informele zorg
   Als communiceren steeds moeizamer gaat kunt u met een andere invulling in de nabijheid van uw naaste waardevol en vertrouwd blijven. Door te helpen op de afdeling, deel te nemen aan activiteiten of te helpen bij de maaltijd. Zo blijft u ook in contact en in de nabijheid van uw naaste. Samen bespreken we de mogelijkheden en ruimte voor mantelzorgers om uw rol te (blijven) vervullen in het huishouden van uw naaste en zo betekenisvol te blijven in het leven van uw naaste.
 • 20.30 – 21.00 uur mogelijkheid tot napraten


Aanmelden

Kom gerust samen naar deze bijeenkomst. Deelname is gratis. We vragen u wel zich hiervoor op te geven. Dat kan door een mailtje te sturen naar communicatie@waalboog.nl

 

Wij hopen u graag te mogen ontmoeten.

 

Met vriendelijke groeten,

Organisatie themabijeenkomst voor naasten

Regionaal Consultatieteam Gedrag

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag is een team van specialisten,  opgezet vanuit het V&V netwerk in de regio Nijmegen, om zorgorganisaties in de regio te ondersteunen om een passende benadering, behandeling of verandering in te zetten bij mensen met dementie en ernstig probleemgedrag of complexe zorgvraag. Het Regionaal Consultatieteam Gedrag kan anderen helpen door bijvoorbeeld benaderingsplannen concreter te maken en afdelingsmedewerkers te coachen in de nieuwe manieren van omgaan met de complexe gedragingen.

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag bestaat momenteel uit professionals werkzaam bij zorgorganisatie De Waalboog. De Waalboog geldt in de regio als expert op het gebied van omgaan met probleemgedrag bij de ouder wordende mens. Soms worden cliënten (tijdelijk) overgenomen van andere zorgaanbieders, soms wordt er op consultatiebasis ondersteund bij een specifieke vraag. De aanwezige kennis en expertise wordt nu in de regio gedeeld zodat de toenemende vraag naar ondersteuning bij probleemgedrag beantwoord kan worden.

Consultatie

Via Zorgdomein (zoekterm; Regionaal Consultatieteam Gedrag –> V&V netwerk regio Nijmegen) kan een consultatie door het kernteam of behandelaar ingediend worden. Telefonisch overleggen over een casus kan ook door  contact op te nemen met de coördinator van het Regionaal Consultatieteam Gedrag via rcg@waalboog.nl.

Ambassadeur worden?

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag zoekt mensen die in hun zorgorganisatie als ambassadeur in het omgaan met probleemgedrag willen optreden. Als ambassadeur ben je de sleutel binnen jouw organisatie als het gaat om kennis delen over het omgaan met ernstig probleemgedrag. Je signaleert probleemgedrag en zorgt er samen met je collega’s voor dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Je wordt uitgenodigd voor speciale ambassadeursmiddagen rondom ernstig probleemgedrag waarin we kennis delen en casussen bespreken. Je bouwt aan je eigen netwerk binnen de ouderenzorg en ontmoet veel nieuwe collega’s in het werkveld. Interesse? Meld je aan via rcg@waalboog.nl.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Regionaal Consultatieteam Gedrag, kijk dan op www.waalboog.nl/rcg.

De initiatiefnemers van dit symposium, Anne van der Zon en Daniëlle Gommers, specialisten ouderengeneeskunde bij De Waalboog, zijn beiden eens geconfronteerd met een ernstige situatie van acute agressie bij iemand met dementie. Vanuit die ervaring weten zij hoe het voelt om je onzeker te voelen in je handelen. Dit was voor hen de drijfveer om dit symposium te organiseren en zo zorgverleners meer voorbereid te maken op dit soort ingrijpende situaties, zodat zij dan beter weten hoe te handelen.

Onder de indruk
We kijken terug op een zeer geslaagde middag. Deelnemers waren onder de indruk van de persoonlijke verhalen die werden gedeeld, van het werk bij De Wingerd en van de gedegen benadering van cliënten in dergelijke situaties.

Sprekers
Naast Daniëlle en Anne spraken namens De Waalboog ook Cindy van den Emden (GZ-psycholoog), Jean-Pierre van den Borgh (specialist ouderengeneeskunde), Marinda Hoogenberg (verzorgende Wingerd) en Martijn Meijer (verpleegkundige Wingerd). Ook danken wij onze externe sprekers:

 • Lonneke Wouts, ouderenpsychiater Pro Persona,
 • Madelon van Os-Langedijk, AIOS klinische geriatrie,
 • Martina Janssen-van Iperen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Pro Persona
 • Heleen Harbers, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Maas & Waal

Voor het welbevinden van cliënten is het van groots belang dat we de ‘kluit van diens levensboom’ koesteren. Iedere wortel, iedere vruchtbare korrel aarde, zorgt voor het welbevinden van de cliënt en draagt bij aan een zo passend mogelijk vervolg van het leven.

Voor de zeer sociale oud-lerares mevrouw Jansen ziet dat er anders uit dan voor de introverte meneer De Vries, die zoveel plezier haalde uit zijn werk als timmerman. Het gaat om hén, en om al die andere bewoners. Zij bepalen samen hoe dat eruitziet … de bedoeling.


Centrale thema’s

In het strategisch beleidsplan draait het om vier centrale thema’s:

 1. Persoonsgerichte zorg
 2. Passende woonomgeving
 3. Voldoende en deskundig personeel
 4. Zorgtechnologie

Deze hebben we stuk voor stuk uitgediept – in klare taal, en in een prettig leesbaar online magazine, zodat je echt zicht krijgt op de koers én de bedoeling. Bekijk ons online magazine van het nieuwe strategisch beleidsplan via:

www.waalboog.nl/welbevinden

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Rita Arts,
Raad van Bestuur

Onthulling
Voorafgaand aan de onthulling sprak Olaf Senden, algemeen directeur Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, over de ontwikkelingen in het bouwproces tot nu toe en de uitdagingen waar het bouwteam mee te kampen had (van corona tot vorstverlet, en van leveringsproblemen in de wereldwijde bouwsector tot sloopuitdagingen). Bestuurder van De Waalboog Rita Arts sprak vervolgens samen met Ton van der Burgh, bewoner van Bosweg 250 en lid van de bewonersraad van Joachim en Anna, over de samenwerking om tot passende woningen te komen voor bewoners. Ton is in zijn werkzame leven ook actief geweest in de beheer van vastgoed en geeft met zijn inzichten het bouwteam extra input, adviezen en suggesties. Vervolgens mochten Ton en Rita de nieuwe gevelsteen onthullen en daarop een toost uitbrengen.

 

Huidige situatie
Er is sinds het begin van dit jaar al weer veel gebeurd op het terrein van Joachim en Anna. Eind vorig jaar en begin 2022 werden de eerste twee woongebouwen in gebruik genomen voor bewoners van de Magnolia en de Wingerd. Daar genieten de bewoners en medewerkers inmiddels volop van hun fijne nieuwe woon- en werkomgeving. De ruime studio’s, het licht, de rustige kleuren, de fijne huiskamers met eigen keuken waar de medewerkers zelf vers koken, de tuin en de terrassen. Het bevalt allemaal zeer goed. Inmiddels is de tweede bouwfase op volle kracht. Dit voorjaar zijn enkele gebouwen gesloopt om ruimte te maken voor de volgende twee nieuwe gebouwen. De shovels, bulldozers en vrachtwagens met puin hebben inmiddels het terrein verlaten. Daardoor kan Giesbers nu flinke voortgang maken in het opbouwen van de twee nieuwe gebouwen: Hazelaar (gebouw B) en Esdoorn (gebouw C). De funderingen liggen er van beide gebouwen en de eerste ruwe muren zijn geplaatst. Nog even wordt er flink gebuffeld, totdat straks de bouwvak aanbreekt en het terrein en de omgeving voor enkele weken rust hebben.

 

Het bouwteam

Foto’s: Thea van den Heuvel

Het bezoek liep zeer voorspoeding. De inspectie constateert dat de geboden zorg op Joachim en Anna (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. 19 van de 20 getoetste normen voldoen (grotendeels). Eén norm voldoet grotendeels niet. De Waalboog stuurt vanuit een heldere visie op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie heeft vertrouwen in de voortzetting van de ingezette verbeterlijn, in een tempo dat past bij zowel cliënten als zorgverleners.

 

Klik op onderstaande afbeelding voor inzage in het inspectierapport.

Medewerkers voelen zich steeds meer uitgedaagd om ruimte te creëren en zelf beslissingen te nemen om datgene in te zetten wat daadwerkelijk nodig is voor de bewoners. Niet langer zijn alleen de richtlijnen en werkprocedures leidend, maar juist het denken en handelen vanuit het perspectief van de individuele bewoner. Het staat buiten kijf dat alle medewerkers iedere dag opnieuw zich fantastisch inzetten om het goede te doen voor de bewoners. De Waalboog is reuze trots op de inzet en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers en dankbaar voor alle hulp die we hebben mogen ontvangen van mantelzorgers en vrijwilligers.

De beperkingen die COVID-19 met zich meebracht, hebben natuurlijk hun weerslag gehad op de plannen die we hadden. Toch blikken we met tevredenheid terug op wat we voor ogen hadden toen we het kwaliteitsjaarplan voor 2021 opstelden. Het doel is en blijft om in te zetten op het welbevinden van bewoners; leven aan de dagen toe te voegen. In de sfeer, samenwerking en de werkwijze van zowel de zorgteams als van de ondersteunende teams, lag de focus op vier strategische beleidsthema’s:

 1. Persoonsgerichte zorg en welbevinden;
 2. Passende woonomgeving en inrichting van zorg-en dienstverlening;
 3. Voldoende en deskundige zorgverleners voor de verschillende (specialistische) doelgroepen;
 4. Slimme zorg met behulp van technologie.

Deze thema’s zijn zo essentieel dat deze de kern vormen van het nieuw te ontwikkelen strategische beleidsplan. In 2021 is in ieder geval het fundament gelegd om onze visie een passend vervolg-zo thuis als maar kan voelbaar te maken voor de bewoners en hun naasten.

 

Klik op onderstaande afbeelding om de volledige jaarverantwoording te bekijken.

 

 

Actueel woningaanbod
Momenteel werkt De Waalboog aan een aantal nieuwe woonzorglocaties in Nijmegen als vervanging van verouderde gebouwen die nu nog in gebruik zijn. De realisatie daarvan kent echter een langere doorlooptijd. Daardoor kwam Living Inn op het juiste moment op ons pad. Het uitgangspunt van deze woonvorm is dat bewoners in de levensloopbestendige appartementen altijd kunnen blijven wonen, ook als een zorgvraag ontstaat. De Waalboog heeft de intentie om 75 appartementen van wisselende grootte te huren voor mensen met een indicatie voor verpleeghuiszorg (inclusief benodigde extra ruimten, zoals huiskamers en personeelsruimten).

Nadere uitwerking
De verwachte oplevering van het gebouw is eind 2023. De komende tijd gaat De Waalboog de voorgenomen samenwerking nader uitwerken, om in juli tot een volwaardige huurovereenkomst te komen. Ook gaan we daarbij bekijken voor welke bewonersgroep Living Inn een passende woonomgeving zou kunnen zijn. Hierbij geven we voorrang aan de huidige bewoners.

 

Klik hier voor meer informatie over Living Inn

Of bekijk het fraaie impressiefilmpje. 

 

Accepteer de Marketing en Statistieken cookies om bijbehorende video te kunnen bekijken of ga rechtstreeks naar het platform van deze derde partij https://player.vimeo.com/video/616938536?h=931d836a7f&dnt=1&app_id=122963.

 

Agressie in de ouderenzorg, het komt helaas met enige regelmaat voor. Door complexe zorgvragen van bewoners en cliënten komen acute agressieve situaties in verpleeghuizen en woonzorgcentra steeds vaker voor. En ze hebben een grote impact op de bewoner en diens medebewoners, de familie en de zorgverleners.

Hoe houdt u op dat soort momenten het hoofd koel? Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe benadert u een agressieve cliënt? Welke medicatie is het meest geschikt? En hoe zorgt u voor goede nazorg? Deze zaken en meer bespreken we graag met zorgprofessionals tijdens het middagsymposium ‘Acute agressie bij ouderen met dementie’.

Accepteer de Marketing en Statistieken cookies om bijbehorende video te kunnen bekijken of ga rechtstreeks naar het platform van deze derde partij https://www.youtube.com/embed/bRlvhYF6YIg?feature=oembed.

 

Het symposium vindt plaats op donderdag 14 juli in het expertisecentrum Joachim en Anna (Nijmegen). Ook is het symposium prima online te volgen via een goede livestream. De kosten voor het symposium bedragen €25,-.
Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten bij Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen.

Bekijk hier de volledige uitnodiging,
het programma en meldt u aan. 

 

Met collegiale groet,

Daniëlle Gommers                                           Anne van der Zon
Specialist ouderengeneeskunde                       Specialist ouderengeneeskunde
De Waalboog                                                    De Waalboog