Belevingsgericht werken leeft!

In 2013 is De Waalboog gestart met het lanceren van een vernieuwde visie op belevingsgerichte zorg. De visie is bijgesteld naar een handzaam en begrijpelijk stuk. Uitgangspunt is dat we willen dat de cliënt zich gehoord voelt, dat er een gelijkwaardige relatie bestaat. Medewerkers en vrijwilligers nemen de tijd om te praten; cliënten en hun naasten voelen zich serieus genomen en maken hun wensen kenbaar. Met behulp van vier pijlers is het ‘huis’ van belevingsgericht werken gevormd;

  • Samenredzaamheid
  • Eigen regie
  • Attitude
  • Vrijheid

Per pijler was er een deelplanleider die, samen met de ambassadeurs (medewerkers van de afdelingen), verdieping aanbracht in dit onderwerp. Hiermee ging ook de carrousel in werking. Alle afdelingen zijn elk half jaar aan de slag gegaan met een nieuw toegewezen pijler. We hebben samen gezocht naar werkvormen om hier gestalte aan te geven en hebben vele manieren gevonden die we Waalboogbreed met elkaar uitgewisseld hebben. Zo’n 60 ambassadeurs hebben zich de afgelopen twee jaar met veel enthousiasme ingezet om deze pijlers binnen de afdelingen te introduceren.

De carrousel heeft nu zijn rondje gedraaid. Belevingsgericht werken heeft wortels gekregen, is tot bloei gekomen en groeit door!

De oogst van dit harde werk is gebundeld in een boekje genaamd ‘Belevingsgericht werken leeft!’.

In deze brochure delen we onze ervaringen en successen. Het is een bundeling van verhalen, tips & tools, gedichten en interviews met verschillende mensen uit de organisatie. We hopen dat deze brochure de lezer inspireert om met belevingsgericht werken aan de slag te gaan en te blijven’.

Op de Dag van de Zorg is het boekje uitgereikt aan alle medewerkers en vrijwilligers van De Waalboog.

Klik hier voor de digitale versie van ‘Belevingsgericht werken leeft!’

 

Meer informatie?
info@waalboog.nl 

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >