Ambitie

Klanten bieden we een passende woonomgeving, met oog voor duurzaamheid, levensbestendigheid, flexibiliteit, vrijheid, veiligheid, groen en aantrekkelijke ruimte. De Waalboog werkt gebiedsgericht: klanten blijven zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving en krijgen daar specialistische zorg en behandeling. Wonen in het stuwlandschap vormt het vertrekpunt voor de nieuwbouw van Joachim & Anna. 

De woonvormen bestaan uit groepswoningen en zijn geschikt voor alle doelgroepen van De Waalboog, door het aanpassen van inrichting, interieur en soms het inbouwpakket. Kleinschalig wonen betekent voor ons dat huishoudelijke taken ook gebeuren op de locatie zoals koken in de woning. Personeel of familie helpen mee met het bereiden of geven van eten en worden uitgenodigd mee te eten. Koffie, thee of andere huis verstrekkingen zijn in de woning, daarbij kan de bewoner natuurlijk ook in eigen appartement de keuze maken. Samen besluiten wat er gegeten gaat worden, bij deze werkzaamheden wordt de bewoner waar kan uitgenodigd mee te helpen. 

Op het terrein is o.a. een brasserie waar je als bewoner heen kan gaan met de gasten. Hier is een horeca omgeving met een kleine kaart. De kok in de brasserie is ook ondersteunend aan de woongroepen bij kennis delen, activiteiten, bereiden van bijzondere voeding etc. Grotere activiteiten, koren, muziek, toneel etc. kunnen gepland worden in de brasserie of in een andere beschikbare ruimte (kerkzaal, buiten plein of per clustering van 4 groepswoningen).

Nieuws

Feestelijke ondertekening samenwerking nieuwbouw Joachim en Anna

Op 11 februari vond de feestelijke ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomsten tussen...

Lees meer >


De Waalboog zet thuisgevoel centraal in nieuwe woonplannen

Met het oog op de ontwikkelingen in de zorg- en woonvraag gaat de Nijmeegse zorgorganisatie De Wa...

Lees meer >