Afsluiting Mooie Momentjes Maken 

Op dinsdag 26 juni vond de afrondende centrale bijeenkomst plaats voor het project Samen Mooie Momentjes Maken. Ruim anderhalf jaar is De Waalboog met dit onderwerp bezig geweest en u heeft er vast eens over gelezen. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd. Er zijn op afdelingen veel kleine en grote mooie momenten gecreëerd. Ook zijn de extra beweeggroepen en de Uitleen van Nijevelt initiatieven die uit Samen Mooie Momentjes Maken voort zijn gekomen.  

Joachim en Anna

Dagbesteding is een onderdeel geworden in het elektronisch cliëntendossier (ECD) en in het zorgleefplan. Zo komt dagbesteding meer onder de aandacht en kan over gerapporteerd worden. Dit is een mooie ontwikkeling. Verder krijgt Joachim en Anna digitale schermen in de hal om familie en bezoekers beter te informeren over wat er te doen is en hen daarbij te betrekken. Ook zijn we voorzichtig gestart met het organiseren van een verbindingsgesprek. Met dit gesprek willen we meer mensen uit het netwerk van een bewoner betrekken. We nodigen hen uit voor een gesprek om eventuele drempels weg te nemen en te kijken wat iedereen nog zou willen betekenen voor een bewoner.

Nijevelt 

Alle verpleegafdelingen van Nijevelt krijgen informatieborden, waarop bezoek makkelijk kan zien wat er te doen is die week, waar leuke foto’s opgeplakt kunnen worden en wetenswaardigheden gedeeld kunnen worden. De afdeling Orchidee heeft een brochure laten maken om bezoekers (maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers of nieuwe medewerkers) te informeren over het wel en wee op de afdeling. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de gebruiken, op welke manier kunnen we met elkaar rekening houden en met elkaar een prettige leefomgeving creëren. Andere afdelingen kunnen dit voorbeeld volgen. 

De Honinghoeve

Er is een start gemaakt met huisbezoeken voordat bewoners in De Honinghoeve komen wonen om daar een beeld te krijgen hoe een bewoner leeft en wat hij/zij belangrijk vindt en wie belangrijk voor hem/haar zijn. 

St. Jozefklooster

Bij het St. Jozefklooster voeren de medewerkers dagbesteding nu gesprekken met de bewoner en diens familie om te achterhalen hoe een bewoner in het leven staat en wat hij of zij belangrijk vindt en interesse in heeft. Ook hebben ze een wensboom in het leven geroepen. Bewoners kunnen hier wensen in ophangen die de medewerkers dan zo veel mogelijk in vervulling  proberen te laten gaan.

Eindmeting 

Tijdens het hele proces zijn verschillende metingen gedaan om te kijken welk effect de inspanningen hadden. Alle betrokkenen krijgen opnieuw het verzoek om mee te werken aan een meting, de slotmeting. In het najaar vindt de eindevaluatie plaats, waarin deze resultaten worden opgenomen. Hoewel het traject daarna formeel stopt moet het maken van mooie momentjes met elkaar (als een soort vanzelfsprekendheid) in ons handelen blijven zitten.

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >