Afgeronde onderzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van de afgeronde onderzoeken 2007 - 2019.


Promotie-onderzoek: Nursing home residents with mental and physical multimorbidity. Caracteristics, neuropsychiatric symptoms and needs

Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen.

Onderzoekers dr. J.M.A. van den Brink
specialist ouderengeneeskunde De Waalboog - junior onderzoeker
Instituut Waalboog en Radboudumc, afdeling eerstelijnsgeneeskunde Nijmegen
Jaar 2019
E-mail A.vandenBrink@waalboog.nl
Publicaties Lees hier het complete proefschrift
Lees hier de Nederlandse samevatting.

  


Pijn bij dementie

Het doel van dit onderzoek is om een uitspraak te doen of de implementatie van het 'pijn-zorgprogramma' een positieve bijdrage kan leveren bij de verminderen van pijn bij dementerenden ouderen in het verpleeghuis. 

Onderzoeker               Wilfred van Tiem
verpleegkundig specialist De Waalboog
prof.dr. R.T.C.M. Koopmans (begeleider)
hoogleraar ouderengeneeskunde van het UMC St Radboud Nijmegen
specialist ouderengeneeskunde De Waalboog
Instituut De Waalboog
Jaar 2013
E-mail w.vantiem@waalboog.nl
Telefoon  +31 (0)24-3228264

 


Spankracht onderzoek

Kennis verzamelen over welke activiteiten en dagbesteding ingezet kunnen worden bij Jong Dementerenden en hun mantelzorgers om hun dagelijks leven invulling te geven.

Onderzoeker             drs. D. van Vliet
drs. D. Gerritsen
Radboud Universiteit Nijmegen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
Instituut Radboud UMC Eerstelijnsgeneeskunde
Telefoon +31 (0)24-3617084
+31 (0)24-3668244
Jaar Juni 2012 - december 2013

 


Grip op probleemgedrag

Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van een zorgprogramma voor de behandeling van mensen met dementie en probleemgedrag.

Onderzoeker             prof. Anne-Margriet Pot
prof. Jan Eefsting
dr. Martin Smalbrugge
dr. D. Gerritsen
Sandra Zwijsen (onderzoeker)
Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde VUMC
Instituut VUMC afdeling Verpleeghuisgeneeskunde
Jaar 2010 - 2012

 


Onderzoek naar de praktijk van palliatieve sedatie

Wat zijn de predictoren voor de toepassing van palliatieve sedatie? Hoe is de praktijk van de toepassing van PZ en hoe is het beloop van het comfort.

Onderzoeker            prof. dr. R. Koopmans
prof. dr. K. Vissers
dr. J. Hasselaar
dr. S. Verhagen
drs. R. van Deijck (onderzoeker)
Instituut De Waalboog
De Zorggroep, Venlo
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde i.s.m. het kenniscentrum Palliatieve zorg UMCN
Jaar 2011 - 2012

 


Seksualiteit en welbevinden bij bewoners in woonzorgcentra

In kaart brengen hoe ouderen in woonzorgcentra seksualiteit beleven, zodat de omgeving (instelling) adequaat kan inspelen op eventuele behoeftes van ouderen met betrekking tot dit onderwerp (bijvoorbeeld door het onderwerp bespreekbaar maken, faciliteiten bieden etc).

Onderzoeker            Anne Bierenbroodspot
Radboud Universiteit Nijmegen, studie Psychologie - Master gezondheidszorgpsychologie
Instituut De Waalboog
Jaar Voorjaar 2013

 


Op weg naar een zorgwelzijnstandaard voor kwetsbare ouderen in de eerstelijn

Onderzoek naar effecten en kosten van een zorgprogramma ter verbetering van de zorg voor thuiswondende kwetsbare ouderen.

Onderzoeker           

Prof. dr . R.Koopmans
Prof. dr .T. van Achterberg
Dr S. Zuidema
Onderzoekers:
Drs Franca Ruikes
Drs Antoinette Meys

Instituut

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde i.s.m. IQ Healthcare en ZOWEL NN geriatrisch netwerk

 Jaar

2010 - 2013 

 


Doen bij Depressie (Act in case of Depression: AID-study)

Gecontroleerd onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van een zorgprogramma voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van depressieve bij somatische en psychogeriatrische verpleeghuispatiënten.

Onderzoeker          

Prof.Raymond Koopmans
Prof. Myrra Vernooij-Dassen
Dr. Debby Gerritsen
Dr. Martin Smalbrugge (VUMC)
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St. Radboud
Onderzoeker: Roeslan Leontjevas

Instituut De Waalboog
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St. Radboud
Jaar 2009 - 2011

 


NEEDYD-studie 

Onderzoek naar behoeften van jonge mensen met een dementie en hun mantelzorgers (op dagbehandeling).

Onderzoeker        

Prof.Raymond Koopmans
Prof. Frans Verhey
Dr. Marjolein de Vugt
Onderzoeker: Christian bakker
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud, AZ Maastricht, stichting Florence den Haag

Instituut

De Waalboog - dagbehandeling De Boog
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud, AZ Maastricht, stichting Florence den Haag

Jaar

2007 - 2011

 


Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg (VIP)-studie

Ontwikkeling addendum voor goede Parkinsonzorg in verpleeghuizen.

Onderzoeker              Afdeling neurologie en Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud
Instituut Afdeling neurologie en Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud
Jaar 2010

 


Communicatie bij ouderen met milde en matige cognitieve beperkingen

Ontwikkeling van een interventieprogramma voor professionals en mantelzorgers, diepte-interviews

Onderzoeker               
Instituut De Waalboog
Hogeschool Arnhem Nijmegen i.s.m. St Radboud, afdeling Geriatrie
Jaar 2010 - 2011

 


 

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >