< Terug naar het overzicht


Zorg voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld

Zorg voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld

In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen al ver voor hun vijfenzestigste aan een vorm van dementie. De zorg en zorgvoorzieningen voor deze mensen verschilt wezenlijk van die van ouderen met dementie. Het landelijke Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd zet zich expliciet in voor zorgontwikkeling voor deze mensen. Het centrum organiseert daarom op 17 april het landelijke congres ‘Jonge mensen met dementie: In beweging’. Ook De Waalboog uit Nijmegen levert met haar expertise een actieve bijdrage aan dit programma.
 
Tijdens het congres nemen ruim 250 zorgprofessionals uit het hele land én Vlaanderen kennis van de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van zorg voor jonge mensen met dementie. Hierbij presenteert het kenniscentrum de ‘Verbijzondering van de Zorgstandaard voor jonge mensen met dementie’. Dit is een verdere aanvulling op de eerder landelijk vastgestelde ‘zorgstandaard’ die vooral is gericht op zorg voor ouderen met dementie. Deze verbijzondering is de opmaat voor een verdere vertaling naar een zorgprogramma voor deze doelgroep regionaal. Hiermee is het de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde eigen omgeving kunnen blijven wonen, op een manier die voor zowel de patiënt als diens partner én vaak nog thuiswonende kinderen hanteerbaar is. 

De Waalboog
Zorginstelling De Waalboog uit Nijmegen is specialist op het gebied van jonge mensen met dementie en vanuit die rol ook al jaren actief in het Kenniscentrum Jonge mensen met dementie. Zij biedt al tien jaar specialistische dagbehandeling voor deze doelgroep. Hier komen mensen uit een brede regio rondom Nijmegen voor behandeling en een zinvolle dagbesteding. In 2013 is tevens speciaal voor deze doelgroep een nieuwe woonomgeving gebouwd. Hier leven 36 jonge mensen met dementie en jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel in vier verschillende leefmilieus afgestemd op de behoeften. 

Meer informatie over het Kenniscentrum én aanmelding voor het symposium: 
www.kenniscentrumjongdementie.nl/activiteitenkalender/

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >