< Terug naar het overzicht


Wingerd nieuw expertisecentrum voor dementie en ernstige gedragsproblemen

De Waalboog en Pro Persona zijn een uniek behandel- en expertisecentrum gestart voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen: de Wingerd. Het centrum biedt plaats aan 24 mensen en is gehuisvest in het Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna van De Waalboog in Nijmegen. Op 25 februari werd dit centrum feestelijk geopend tijdens  een drukbezocht minisymposium. 

Unieke bundeling van kennis en krachten

De Waalboog en Pro Persona werken continu aan zorgverbeteringen. Beide partijen signaleerden dat goede zorg voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen beter kon. Zowel in de thuissituatie, als in reguliere zorginstellingen zijn mantelzorgers, huisartsen en medewerkers soms onmachtig om deze cliënten met complexe problematiek op de juiste manier te benaderen en passende zorg te bieden. Hierdoor vormen de cliënten een zware belasting  voor zichzelf en hun omgeving. De Waalboog en Pro Persona bundelen hun krachten om te komen tot een aangepaste leefomgeving, met zorgverleners en experts op het gebied van dementie en psychiatrie onder één dak. Het centrum is uniek omdat  hier het schot tussen de geestelijke gezondheidszorg (Pro Persona) en de verpleeghuissector (De Waalboog) is verdwenen.

Hoe ziet een behandeling bij de Wingerd eruit?

Als basis voor de behandeling is gekozen voor de ‘integratieve reactivatie en rehabilitatiemethode’ van dr. Ton Bakker. De behandeling bestaat uit drie fasen: een observatie- en diagnostiekfase, een behandelfase (waarin zorg- en leefomgeving bijdragen aan het vinden van rust en aan het beter functioneren van de cliënt) en een afrondende fase waarin gekeken wordt welke leefomgeving en zorg iemand nodig heeft. In de behandeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wensen, gewoonten, voorkeuren en belevingswereld van onze cliënten (persoonsgerichte zorg). Hierbij hebben de zorgverleners speciale aandacht voor een goede dosering van prikkels uit de omgeving. Tenslotte ondersteunen zij waar mogelijk de familie, mantelzorgers en eventueel medewerkers van andere instellingen en begeleiden hen hoe om te gaan met hun zieke naaste en zijn of haar gedrag.

Over De Waalboog en Pro Persona
De Waalboog en Pro Persona ontvangen voor deze samenwerking steun van In voor zorg!, een initiatief van het ministerie van VWS met als doel ondersteuning te bieden bij veranderingen in de langdurige zorg. De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen en is er voor ouderen met verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen met dementeringsproblemen en voor mensen in de laatste fase van hun leven. Dat doen zij bij mensen thuis, en voor intensievere zorg in één van onze woonzorgcentra of in ons specialistisch zorg- en behandelcentrum. Pro Persona is een organisatie voor specialistische GGZ. Zij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in klinische voorzieningen worden opgenomen. Er zijn vestigingen in Arnhem, Ede, Lunteren, Nijmegen, Tiel en Wolfheze.

Minisymposium
Op donderdag 25 februari 2016 organiseerde  Waalboog en Pro Persona 's middags voor zorgprofessionals uit de regio een drukbezocht minisymposium ter gelegenheid van de start van de Wingerd. 

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >