< Terug naar het overzicht


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. De ervaring leert dat zij niet dezelfde kenmerken en zorgvragen hebben als andere bewonersgroepen in het verpleeghuis, bijvoorbeeld bewoners met dementie. Er was tot nu toe echter geen wetenschappelijk onderzoek dat deze ervaring onderbouwt. Om een passend zorgprogramma te kunnen ontwikkelen voor de gerontopsychiatrische doelgroep in verpleeghuizen is dergelijk onderzoek noodzakelijk.

Wetenschappelijke grondslag
Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog, heeft de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze groep mensen. De Waalboog vindt het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke grondslag voor een goed zorgaanbod. Om die reden heeft De Waalboog dit onderzoek medegefinancierd, in samenwerking met het UKON (Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen).

In kaart
In de MAPPING studie (a study in patients with mental and physical problems residing in Dutch nursing homes) heeft zij kenmerken, neuropsychiatrische symptomen en zorgvragen van verpleeghuisbewoners met lichamelijke en psychiatrische multimorbiditeit in kaart gebracht. Tevens heeft zij onderzocht welke gedragsveranderingen deze bewoners laten zien acht maanden na opname op een gerontopsychiatrische verpleeghuisafdeling.

Promotie-onderzoek, proefschrift en samenvatting
De bevindingen van haar onderzoek zijn in haar proefschrift beschreven, getiteld: 
Nursing home residents with mental and physical multimorbidity. Characteristics, neuropsychiatric symptoms and needs.
Tevens heeft zij een Nederlandse samevatting gemaakt met de hoofdlijnen van haar bevindingen.  

Openbare verdediging
De openbare verdediging van dit proefschrift vindt plaats op dinsdag 2 juli 2019 om 12.30 uur precies in de aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6526 HP Nijmegen. Geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom. 
https://www.radboudumc.nl/agenda/2019/juli/02jul2019-promotie-anne-van-den-brink

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >