< Terug naar het overzicht


Welkom, tinybot Tessa bij De Waalboog

Begin april komt tinybot Tessa op locaties Nijevelt en Joachim en Anna wonen. Tessa is een klein sociaal robotje die structuur brengt in het dagelijks leven van onze bewoners. Ze bevordert de zelfredzaamheid voor mensen met dementie en hun familie door middel van gesproken mededelingen of suggesties. Zo praat Tessa op gezette tijden tegen bewoners, stelt voor om een muziekje af te spelen of geeft aan wanneer er een activiteit is. Wanneer Tessa een lange periode van stilte hoort, weet zij dat het tijd is om in actie te komen. Tessa is uiteraard geen vervanger voor sociaal contact. Juist door een aantal ‘onmenselijke’ zorgtaken te geven aan deze robot, ontstaat er meer ruimte voor het daadwerkelijke warme menselijke contact. Tessa kan mantelzorgers dus ondersteunen bij de zorg voor onze bewoners. Via een app worden deze robots geprogrammeerd door medewerkers, vrijwilligers of familieleden. 

Op proef
Deze tinybots worden een half jaar voor onderzoek ingezet op afdelingen Eik, Wingerd, Orchidee en Kleinschalig wonen 1. Vervolgens gaan ze, bij een positieve ervaringen, ook naar andere locaties en afdelingen binnen De Waalboog. Een aantal studenten van de HAN gaat dit onderzoek begeleiden, in het kader van hun eindopdracht. 

Onthulling
Op dinsdag 3 april 2018, van 14.30 tot 15.30 uur, vindt de feestelijke onthulling van tinybot Tessa plaats in het restaurant van Nijevelt. Iedereen is van harte welkom! 

Met dank aan
Dit project is mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van De Waalboog. Wilt u ook meehelpen om mooie momenten voor onze bewoners te realiseren en De Vrienden ondersteunen? U vindt meer informatie op onze website (www.waalboog.nl/stichtingvrienden). Uiteraard is het ook mogelijk om direct een donatie te doen op rekeningnummer NL62RABO0188221522 ten name van Vrienden Waalboog Stg te Nijmegen, onder vermelding van uw naam en adres.

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >