< Terug naar het overzicht


Waalboog ontvangt Topcare-predicaat

Op woensdag 18 februari 2015 ontving De Waalboog het predicaat Topcare uit handen van VWS-directeur generaal Kees van der Burg. De Waalboog hoort daarmee, samen met vier andere, tot de eerste Nederlandse zorgorganisaties die zich aantoonbaar inzetten voor vernieuwing en verbetering in de langdurige zorg. De Waalboog heeft dit predicaat gekregen voor haar zorg op het gebied van gerontopsychiatrie. Woensdag publiceerde De Gelderlander hierover een artikel met een toelichting van onderzoeker Anne van den Brink.

Met de uitreiking van de Topcare-predicaten is de eerste stap gezet naar het opzetten van een Topcare-structuur. Dat is een van de manieren waarop staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de verpleeghuiszorg wil verbeteren. Verpleeghuizen met het Topcare predicaat zijn te vergelijken met wat academische ziekenhuizen zijn in de cure. Het zijn organisaties voor complexe zorg waar het ontwikkelen en delen van kennis speerpunten zijn en waar deze nieuwe inzichten op de werkvloer worden ingezet.

Gerontopsychiatrie
De Waalboog heeft voor het Topcare-predicaat onderzoek verricht en zorgverbeteringen doorgevoerd op het gebied van gerontopsychiatrie.Dat is zorg voor mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder, die chronische psychiatrische problemen hebben. Dat zijn bijvoorbeeld psychotische, stemmings- en angststoornissen. Deze stoornissen gaan vaak gepaard met probleemgedrag. Omdat er bij deze ouderen naast de psychische klachten meestal ook sprake is van complexe lichamelijke problematiek,is specialistische zorg van belang. Naast de gerontopsychiatrie biedt De Waalboog ook specialistische zorg voor jonge en oude mensen met dementie, palliatieve zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en mensen met somatische zorgvragen.

Topcare
Op 18 februari organiseerde Topcare een minisymposuim waar de betrokken zorgorganisaties hun predicaat in ontvangst mochten nemen. Topcare is een initiatief van de verpleeghuisorganisaties Atlant Zorggroep, Lelie zorggroep, Topaz, De Waalboog en Vivium zorggroep en staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. Net als in de cure sector zorgt Topcare in de care sector voor verbetering van zorg door onderzoek en evidence based zorg. Topcare zorgorganisaties doen praktijkgericht onderzoek en delen opgedane kennis en ervaring in de sector. Op dit moment richt Topcare zich op langdurige zorg rond vier specialismen, namelijk: de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov, geriatrische revalidatie en gerontopsychiatrie. 

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >