< Terug naar het overzicht


Waalboog actief in regionaal project voor zorgprogramma Jonge mensen met dementie: UNICITY

In Nederland hebben zo’n 12.000 mensen jonger dan 65 jaar dementie. Dementie op jonge leeftijd brengt specifieke problemen met zich mee, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving. Dat vraagt om een gespecialiseerd zorgaanbod om in de behoeften van deze specifieke doelgroep te kunnen voorzien. Veel huisartsen herkennen echter dementie op jonge leeftijd pas laat. De Waalboog is gespecialiserd in de zorg voor jonge mensen met dementie. De komende tijd is De Waalboog actief in het project UNICITY. Samen met partners werken we aan een regio-specifiek zorgprogramma ‘dementie op jonge leeftijd’ in Nijmegen 

Zorgaanbod
Hoe het zorgaanbod voor deze doelgroep er idealiter uit zou zien is beschreven in de ‘Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd’ (van het Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd, 2015), een verbijzondering van de Zorgstandaard Dementie die in 2013 verscheen. Deze verbijzondering is echter nog nergens in Nederland geïmplementeerd, waardoor de zorg voor jonge mensen met dementie onvoldoende is ingebed in bestaande (dementie) netwerken. Het Nijmeegse project UNICITY werkt er aan om deze zorgstandaard in Nijmegen, samen met re regio’s Eindhoven en Drenthe als eersten in Nederland in te zetten. 

UNICITY, regionaal zorgprogramma dementie op jonge leeftijd
UNICITY omvat de ontwikkeling van een regio-specifiek zorgprogramma ‘dementie op jonge leeftijd’ in Nijmegen. Dit heeft als doel om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten zo te organiseren dat die past bij hun wensen en behoeften.  In UNICITY werken de volgende organisaties samen: Netwerk 100, Alzheimer Nederland regio Nijmegen, ZZG zorggroep, De Waalboog Radboud MC, CWZ, Odensehuis Animi Vivere en een vertegenwoordiging van mantelzorgers.
In het project worden regionale structuren en behoeften in kaart gebracht. Deze worden vertaald naar een realistisch en specifiek zorgprogramma, welke vervolgens geïmplementeerd, geëvalueerd en duurzaam geborgd wordt. De looptijd van het project is 24 maanden. Het project leidt tot een regio-specifiek zorgprogramma en een handreiking met implementatielessen voor de uitrol van een zorgprogramma ‘dementie op jonge leeftijd’ in andere regio’s in Nederland.
Gedurende het project wordt de projectgroep begeleid door een externe adviseur van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. Tevens wordt het implementatietraject geëvalueerd met een procesevaluatie-onderzoek dat uitgevoerd wordt door Vilans en het Radboud MC. 

Meer over UNICITY: https://www.ukonnetwerk.nl/unicity

Folder voor huisartsen: vroegtijdig signaleren
Om huisartsen te informeren over het vroegtijdig signaleren van tekenen van dementie op jonge leeftijd is vanuit het landelijke programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ een folder ontwikkeld voor huisartsen en andere verwijzers. Deze treft u HIER aan. 

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >