< Terug naar het overzicht


Verbinding dagbesteding en dagbehandeling door samenwerking Waalboog en Sterker

Sinds 3 april werken De Waalboog en Sterker actief samen om dagbesteding en dagbehandeling op één locatie aan te bieden en op elkaar af te stemmen. Op zaterdag 2 juni is dit feestelijk gevierd met een activiteitenmarkt en een bijeenkomst voor betrokken familieleden en relaties. 

 

In de monumentale Villa Villandry, waar De Waalboog al dagbehandeling aanbiedt aan ouderen met dementie, biedt Sterker sinds 3 april een WMO-dagbestedingsgroep aan. Hierin bieden ze plaats aan maximaal 8 deelnemers onder begeleiding van een groepsbegeleider. Door nauw samen te werken kan een groot deel van aanbod geïntegreerd worden.

Elkaar versterken
Beide partners hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met dementie. De Waalboog heeft naast verpleeghuiszorg voor mensen met veelal complexe ouderdomsproblemen, ook grote expertise op het gebied van dagbehandeling van mensen met dementie. Sterker is al jarenlang de grootste aanbieder van WMO-dagbesteding voor ouderen in Nijmegen. Sterker en De Waalboog hebben nu een verkenning uitgevoerd om hun zorg- en welzijnsexpertise te bundelen. Zo werken beide organisaties toe naar een logische opbouw en aansluitend ketenaanbod van dagbesteding naar dagbehandeling. 

Ondersteuningsvraag complexer
De samenwerking kwam voort uit de diversiteit aan voorzieningen voor ouderen die behoefte hebben aan een zinvolle, soms gestructureerde dagbesteding of dagbehandeling. Zowel zorg- als welzijnsprofessionals gaven het signaal af dat de ondersteuningsvraag van deelnemers van de dagbesteding complexer wordt en toeneemt. Deze ontwikkeling is in lijn met de landelijke trend, die veelal is ingegeven door het beleid om langer thuis te wonen.

Verschil
Het verschil tussen dagbesteding en dagbehandeling zit in de behandeling. Bij dagbesteding staat een zinvolle daginvulling op de voorgrond. Op de dagbehandeling bestaat een therapeutisch behandelklimaat centraal. Zo is daar een activiteit niet een doel op zich, maar een middel om iemand te behandelen en te begeleiden in zijn ziekte en de beperkingen die hierbij passen. In deze situatie is er altijd sprake van een multidisciplinaire benadering.

Nieuws

Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie co...

Lees meer >