< Terug naar het overzicht


Tussenbalans ‘Samen mooie momentjes maken’

Het project ‘Samen mooie momentjes maken’ draait inmiddels anderhalf jaar bij De Waalboog. Op elke locatie zijn projectteams aan de slag om hier invulling aan te geven. Samen met familieleden, anderen uit het netwerk van een bewoner, vrijwilligers en medewerkers meer waardevolle momentjes organiseren die er voor de individuele bewoners toe doen, daar draait het om. Sleutelwoord hierin is ‘maatwerk’. Tijd om een tussenbalans op te maken.

Begin dit jaar hebben we een vragenlijst verstuurd naar bewoners en/of eerste contactpersonen om te kijken hoe zij de invulling van de dagbesteding ervaren. De resultaten leren ons dat we goed op weg zijn, maar dat er ook nog zeker winst te behalen valt. Op 27 maart jl. is er een bijeenkomst geweest met leden uit de projectteams om de resultaten te bespreken, hier lering uit te trekken en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Zichtbaarheid en inspireren
Zo werd duidelijk dat er op locatie- en afdelingsniveau al best veel initiatieven zijn, maar dat die niet altijd zichtbaar zijn voor familie of andere betrokkenen. Met elkaar hebben we gekeken hoe we meer zichtbaar kunnen maken wat we allemaal al doen en welke middelen we daarvoor kunnen gebruiken. Zo willen we voor iedereen meer duidelijk maken welke positieve effecten Samen mooie momentjes maken heeft. Dat inspireert anderen ook om in beweging te komen.

In voorbereiding
Ook merken we dat er achter de schermen veel zaken voorbereid worden, maar die nog net niet gereed zijn om breed uit te rollen. Zo werken medewerkers bij Joachim en Anna aan een ‘verbindingsgesprek’. Dit is een gesprek waarvoor we een brede groep mensen uit het netwerk van een bewoner uitnodigen, zoals partner en kinderen, maar ook oude buren, vrienden of bijvoorbeeld voormalige sportmaatjes. We geven dan uitleg over het ziektebeeld en kijken gezamenlijk hoe we oude gewoonten voort kunnen zetten of nieuw leven kunnen inblazen. Zo willen we een goede invulling geven aan iemands dagbesteding. De eerste ervaringen hebben we hier nu mee opgedaan. Dat heeft meteen tot mooie resultaten geleid. Voor een bewoner die er graag op uit gaat zijn nu met mensen uit haar netwerk concrete bezoekafspraken gemaakt en zijn de eerste uitjes gepland. Door mensen uit een wat bredere kennissenkring van een bewoner te informeren over iemands ziekte en uitleg te geven hoe je om kunt gaan in bepaalde situaties neem je drempels weg voor bezoekjes.

Een huisbezoek vertelt zo veel
Bij de locaties De Honinghoeve en Nijevelt doen ze ervaring op om voorafgaand aan een verhuizing een huisbezoek af te leggen. Zo krijgen medewerkers een meer compleet beeld van hoe iemand gewend is te leven en wat voor hem of haar belangrijk is. Zo’n bezoek levert waardevolle informatie op, maar is in de praktijk met krappe bezettingen op een afdeling vaak nog lastig te organiseren. Hoe vinden we hier een goede balans in?

Komende tijd
De komende periode willen we meer initiatieven met alle betrokkenen delen. Zo moet 'Samen mooie momentjes maken' meer en meer gaan leven en een ieder stimuleren om hieraan bij te dragen. Ieder naar eigen kunnen uiteraard. U doet toch ook mee?

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >