< Terug naar het overzicht


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Piket per 16 september 2019 een nieuwe baan aanvaard als bestuurder bij Abrona. Abrona ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. De organisatie biedt langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning in 27 gemeenten. Wij wensen Toke veel succes met deze mooie uitdaging.

Wij danken Toke voor haar bevlogenheid en inzet voor De Waalboog. De organisatie is getransformeerd naar een financieel op orde zijnde, duurzame en toekomstbestendige organisatie voor ouderenzorg. Met passie en brede interne betrokkenheid is het veranderprogramma 2016 - 2018 gerealiseerd en zijn onder andere het Strategisch Vastgoedbeleid en het Strategisch Ontwikkelplan 2019 - 2021 tot stand gekomen. Bekijk daarvoor ook ons Strategisch Ontwikkelplan 2019 – 2021 en de Jaarkrant 2018.

Hiermee is de fundering gelegd voor de verdere verdieping van het zorg- en dienstverleningsaanbod van 'De Waalboog, een passend vervolg, zo thuis als maar kan'. Uitgangspunt daarbij is en blijft de samenwerking in de relatie tussen bewoner, familie, vrijwilligers en professionals. De ingeslagen weg van ontwikkeling naar krachtige teams vormt hiervoor de basis.

Per 1 augustus aanstaande draagt Toke de werkzaamheden over aan Loeks van der Veen, interim-bestuurder. Op dinsdag 20 augustus 2019 van 16.00-18.00 uur organiseren we een afscheidsreceptie voor in- en externe relaties. Genodigden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Nieuws

Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie co...

Lees meer >