< Terug naar het overzicht


Tijdelijke uitbreiding Raad van Bestuur

Als Waalboog staan we voor de grote opgave om onze organisatie zo in te richten dat we voor zowel bewoners, familie, vrijwilligers als medewerkers nu en in de toekomst een passend vervolg kunnen bieden. Hiervoor zijn we op vele fronten actief: vastgoed en nieuwbouw, krachtige teams, integraal management, arbeidsmarktproblemen, etc. Deze en andere thema’s uit de ouderenzorg hebben veel impact op de organisatie van De Waalboog. Omdat deze ook risico’s met zich meedragen, heeft de Raad van Toezicht besloten tijdelijk de Raad van Bestuur uit te breiden.

Bredere deskundigheid en modernisering besturing
Momenteel heeft De Waalboog een éénhoofdige Raad van Bestuur: Toke Piket. Zij is verantwoordelijk voor het algemene beleid van De Waalboog. Ten aanzien van het profiel van de extra, tijdelijke, bestuurder is gekozen voor deskundigheid op het gebied van financiën en vastgoed. Deze keuze is gemaakt omdat aan de (financiering van de) nieuwbouw grote risico’s verbonden zijn. De Waalboog verkeert in een gezonde financiële situatie. Dat hebben we de afgelopen jaren weten te bereiken. De uitbreiding van de Raad van Bestuur zorgt er mede voor dat er een bredere bestuurlijke deskundigheid in de organisatie is, om de verdere professionalisering en modernisering van De Waalboog een extra impuls te geven.

Loeks van der Veen tijdelijke bestuurder
Loeks van der Veen (62) is voorgedragen als extra tijdelijke bestuurder. Hij is een bestuurder met veel ervaring in de zorg. Ruim twintig jaar is hij bestuurder geweest in de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Daar was hij verantwoordelijk voor de financiën en grootschalige bouw- en renovatietrajecten. Hij heeft onder andere vormgegeven aan twee fusies van ziekenhuizen en is verantwoordelijk geweest voor grote ICT-projecten. Zijn benoeming is nog onder voorwaarde van een positief advies van de Cliëntenraad.

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >