< Terug naar het overzicht


Subsidie voor onderzoek FTD-behandeling De Waalboog

Mensen met een frontotemporale dementie zijn niet meer in staat om hun gedrag te sturen: dit wordt ontremd. Voor hun omgeving is het lastig omgaan met die ontremming. ‘Hoe kun je dat ontremde gedrag nu sturen?’, vroeg het team Bosweg – de locatie voor jonge mensen met dementie – zich af. Omdat er weinig informatie voor handen was, ontwikkelden ze zelf een behandelmethode die de belasting voor de omgeving én voor de patiënt vermindert: Focussen. Met een subsidie van ZonMw wordt de aanpak verder uitgewerkt en onderzocht.

Frontotemporale dementie (FTD) gaat gepaard met gedragsproblemen en vraagt daarom een andere aanpak dan bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, waarbij geheugenproblemen op de voorgrond staan. Psycholoog Elly Prins: ‘Mensen met een FTD kunnen niet meer bepalen welke prikkels belangrijk zijn, en welke niet. Ze zien een gesloten deur en móeten daar doorheen. Niet omdat ze weg willen, maar omdat ze door die deur willen. Zonder begrenzing blijven ze proberen naar buiten te komen, wat zorgt voor agitatie: belastend voor henzelf en voor hun omgeving.’

Focussen stuurt gedrag

Het is dus belangrijk ongeremd gedrag om te buigen naar gedrag dat minder zwaar drukt op de cliënt zelf en op de omgeving. De speciaal geschoolde FTD-teams gebruiken daarvoor de zelf ontwikkelde behandelmethode Focussen. De aanpak biedt vijf verschillende manieren die, vaak in samenhang, helpen om niet-belangrijke prikkels uit te sluiten en de aandacht te verschuiven naar de prikkels die voor de specifieke patiënt het beste werken. Prins: ‘Focussen werkt, maar dat wil niet zeggen dat we nu bij elke nieuwe cliënt precies weten wat we moeten doen. Elke keer opnieuw doorlopen we het proces van iemand beter leren kennen en observeren op welke prikkels hij of zij goed reageert. Maar we weten nu van tevoren al dat het ons gaat lukken, en dat is pure winst. Dankzij de subsidie van ZonMw kunnen we de behandelmethode nu verder uitwerken en breder onderzoeken.’

Subsidie

De Waalboog en UKON hebben een gezamenlijke subsidie van € 200.000,- gekregen om Focussen verder te ontwikkelen en te onderzoeken. De aanpak wordt daarvoor ingezet in de Haagse zorginstelling Florence, waar die vervolgens op effectiviteit wordt onderzocht. Aansluitend wordt de al ontwikkelde scholing verder ontwikkeld, waarna die ook voor andere instellingen beschikbaar komt. Prins: ‘De subsidie is voor de FTD-teams van De Waalboog een enorme erkenning voor het werk dat we de afgelopen jaren hebben verzet om grip te krijgen op het gedrag van mensen met FTD. We zijn er ontzettend blij mee en kijken uit naar de volgende fase!’ 

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >