< Terug naar het overzicht


Stemmen 23 mei 2019

Op 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. Combineer het stemmen voor de verkiezingen met een bezoek aan uw naaste. Op onze locaties Joachim en Anna, Nijevelt, De Honinghoeve en St. Jozefklooster zijn namelijk ook stembureaus aanwezig. Iedere inwoner van de gemeente Nijmegen, kan dus ook bij ons stemmen. U bent namelijk niet verplicht om naar het stembureau te gaan dat op uw stempas staat vermeld (wel binnen de gemeentegrenzen). De stembureaus zijn op 23 mei open van 7.30 tot 21.00 uur.

Help uw naaste met stemmen
Alzheimer Nederland ziet zorgen bij mantelzorgers over de begeleiding van hun naasten en twijfels bij mensen met dementie of zij hun stem kunnen uitbrengen. Zolang uw naaste kan en wil stemmen en duidelijk aangeeft op welke partij hij of zij wil stemmen, mag deze stem uitgebracht worden.

Tips om te stemmen voor mensen met dementie:
1. Ga op een rustig tijdstip
2. Hulp in het stemhokje is officieel niet toegestaan. Laat u hier niet door verrassen en bereid u daar goed op voor!
3. Iemand machtigen? Regel dat ook goed vooraf.

Op de website van Alzheimer Nederland vindt u nog meer informatie.

Nieuws

Waalbooginterview voor Waardigheid en Trots: Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra’

Mooi interview van Waalboog-medewerkers Anne van der Zon, specialist ouderengeneeskunde, en Raymo...

Lees meer >


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelij...

Lees meer >