< Terug naar het overzicht


Samen Mooie Momentjes Maken; wat heeft het project opgeleverd

Een zinvolle dagbesteding bieden, die een passend vervolg is op hoe uw leven er eerder al uitzag. Dat was één van de belangrijke punten uit het project Samen Mooie Momentjes Maken. Samen met de bewoner, diens mantelzorgers, onze vrijwilligers en natuurlijk de medewerkers hebben we ons hier voor ingespannen. In het voorjaar 2016 zijn we met dit project gestart en tussentijds hebben we systematisch de voortgang gemeten. Afgelopen zomer hebben bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers hiervoor de laatste enquête ontvangen voor de eindevaluatie. Wat heeft dit project u en ons nou opgeleverd?

Deelprojecten
Het project kent een brede aanpak en heeft op sommige aspecten tot heel wat beweging geleid. Op zes onderdelen hebben we ons in het bijzonder ingezet: een passend uitprogramma, beweegprogramma, Uitleen (locatie Nijevelt), ondersteuning van medewerkers dagbesteding ontwikkelen mantelzorgbeleid en de inzet vrijwilligerscoördinator.

Merkbare vooruitgang
Uit de enquêtes is te zien dat we Waalboog-breed een goede vooruitgang hebben geboekt. Bijna een kwart van de mensen ziet een merkbare vooruitgang voor een zinvolle invulling van de dag. Zo’n 70% geeft aan dat zij vinden dat het gelijk is gebleven. Een kleine groep mensen vindt dat we achteruit zijn gegaan. Per locatie zijn er wel wat verschillen. Op elke locatie worden de uitkomsten met de betrokken medewerkers besproken om te zien waar we verder kunnen verbeteren en van kunnen leren. Ook is merkbaar dat we steeds vaker mantelzorgers actief betrekken bij activiteiten op en rond een afdeling. Meer en meer voelen zij zich ook vrij om zelf met initiatieven te komen, zoals zij dat thuis ook zouden doen. Dit leidt tot leuke activiteiten en ontmoetingen. Hieronder volgen enkele reacties van bewoners, familie en vrijwilligers:

 

Uitprogramma wordt meer maatwerk
Het Uitprogramma is een prominent onderdeel van ons wekelijkse activiteitenaanbod. De bezoekerscijfers laten zien dat het goed bezocht wordt. Wel organiseren we wat minder centrale activiteiten (van 4 naar gemiddeld 3 centrale activiteiten per week). Zo maken we ruimte om meer activiteiten op en rond de eigen afdeling te kunnen organiseren. Daarmee kunnen we beter aansluiten bij de behoeften van kleine groepjes én individuele bewoners. Ook zoeken we vaker de samenwerking met andere partijen uit Nijmegen om een vernieuwend programma te kunnen bieden. Club Goud komt bijvoorbeeld met enige regelmaat ondersteuning bieden bij nieuwe activiteiten. Met jonge vrijwilligers zetten zij zich er voor in om verschillende generaties aan elkaar te verbinden. Dat brengt een nieuwe energie met zich mee.

Mooie momentjes
In de individuele contacten met bewoners zetten we ons ook in om meer Mooie Momentjes met elkaar waar te maken. De invulling daarvan is heel uiteenlopend en altijd passend bij het leven van een individuele bewoner. Onder het mom van ‘pluk de dag’ en vaak ook ogenschijnlijk heel ‘gewoon’ zien we vele mooie voorbeelden voorbij komen: een vrijwilliger die gaat vissen met een bewoner die vroeger altijd graag vist; uit eten in eigen huis voor partner en bewoner aan een persoonlijk gedekte tafel, samen met een bewoner een bloemetje halen omdat zijn partner jarig is, tijdens een zomerse dag lekker met elkaar op het terras met fruit uit eigen moestuin en een oude platenspeler buiten voor een dansje tussendoor, een bezoekhond van een medewerker die wekelijks langs komt om even te aaien en soms wat te dollen. Het zit hem vaak in de kleine dingen om oude gewoonten in stand te houden en die het leven extra kleur geven.

Extra aandacht door meer vrijwilligers
We hebben ons er de afgelopen jaren voor ingezet om meer vrijwilligers aan te trekken. In 2016 zaten we nog op 461 vrijwilligers en nu hebben we er ruim 530! Daarbij kijken we ook gerichter naar wat een vrijwilliger graag wil doen, zodat we voor een goede plaatsing kunnen zorgen. Ook benutten we meer de talenten van een vrijwilliger. We zijn heel blij met al mensen die iets extra’s willen betekenen voor een ander. Dankzij hen kunnen we meer persoonlijke aandacht te geven aan bewoners en extra activiteiten organiseren.

Toekomst
Hoewel het project nu formeel is afgerond, blijven we ons natuurlijk inzetten voor een zinvolle dagbesteding om meer mooie momenten te maken. Per locatie maken we een plan om hier verder en met meer maatwerk voor de bewoners invulling aan te kunnen geven. Zo willen we er aan bijdragen dat u uw leven, zoals u dat thuis gewend was, ook bij ons zo veel mogelijk kunt voort zetten. Zo zorgen we samen voor een passend vervolg.

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >