< Terug naar het overzicht


Passend vervolg is leidraad in nieuw Strategisch Ontwikkelplan Waalboog

Een passend vervolg geven aan het leven van bewoners, dat is waar De Waalboog voor staat en zich voor inzet. In het nieuwe Strategisch Ontwikkelplan 2019 - 2021 vormt dat de rode draad voor ons handelen. Omdat ‘een passend vervolg’ nog een breed begrip is, hebben we dit onderverdeeld in 4 thema’s: Goed leven, Goed wonen, Goed werken en ter ondersteuning daarvan onze bedrijfsvoering. Die keren in afzonderlijke hoofdstukken terug in dit plan.

Gezamenlijk en betrokken
Het afgelopen half jaar hebben we met een brede groep medewerkers actief aan gewerkt om inhoud te geven aan dit plan. Die betrokkenheid is belangrijk en mooi, want alleen zo kan het een gezamenlijk plan zijn waar we met elkaar achter staan en invulling aan kunnen geven. 

Samenvatting
Naast het uitgebreide Strategisch Ontwikkelplan hebben we ook een handzame samenvatting gemaakt in de vorm van een infographic/ praatplaat. Beiden kunt u hieronder downloaden. Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Dan kunt u dit opvragen bij het directiesecretariaat

Klik op onderstaande afbeeldingen om de bestanden te downloaden.

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >