< Terug naar het overzicht


Onaangekondigd inspectiebezoek

Begin april stond in teken van een gepland auditbezoek en ongepland inspectiebezoek. Externe inspecteurs en auditors hebben meegekeken op afdelingen, gesprekken gevoerd met medewerkers, dossiers ingezien en documenten opgevraagd. Beide bezoeken zijn succesvol verlopen en waren zij positief over onze professionaliteit, samenhang en uitvoering van onze zorg- en dienstverlening. 

Externe audit
De geplande externe HKZ-audit vond plaats op maandag 10 april. De audit is succesvol verlopen. De eindconclusie van de externe auditoren van Lloyds is dat wij een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben en wij terecht het HKZ-certificaat voeren. Bij de audit is een bezoek gebracht aan de dagbehandeling op Villa Villandry en aan het St. Jozefklooster. 

De auditoren hebben in de terugkoppeling complimenten gegeven over de professionaliteit van de medewerkers. In de gesprekken kwam naar voren dat gewerkt wordt aan continue verbetering. Duidelijk was te zien dat alles in het werk gesteld wordt om de cliënt/bezoeker centraal te stellen en dit was ook terug te vinden in de jaarplannen van de afdelingen. Complimenten hadden de auditoren ook voor het management. Er was sprake van een heldere verdeling van taken, samenhang in de uitvoering en een zorgvuldige wijze van uitvoering. Dit leidt merkbaar tot rust, ondanks dat er veel ontwikkelingen tegelijk spelen. Bij de audit is één verbeterpunt naar voren gekomen rondom de beoordeling en doeltreffendheid van de gegeven opleidingen. Hier wordt de komende tijd een verbeterplan op ontwikkeld.

Inspectiebezoek
Op dinsdag 11 april stonden onaangekondigd twee inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de stoep bij Nijevelt. Steekproefsgewijs doet de IGZ dat binnen de hele sector. De hele dag hebben ze meegekeken op afdelingen, een MDO bijgewoond, dossiers ingezien, verschillende gesprekken gevoerd en veel documentatie opgevraagd. Uitgangspunt vormde daarbij het nieuwe toetsingskader dat de inspectie sinds vorige maand hanteert. Aan het einde van de dag waren de inspecteurs erg positief.

Ze hadden gezien dat er warme, persoonsgerichte zorg wordt geleverd en dat de cliënt gezien en gekend wordt. Ze hebben ook gezien dat het gebouw bruist van contacten en activiteiten en eigen regie van de bewoner een belangrijk onderwerp is. Weloverwogen wordt daarbij vrijheid boven veiligheid geplaatst. Ook hebben ze gezien dat verbeterpunten uit familiegesprekken goed opgepakt worden. Zij zagen wel nog verbetermogelijkheden in het echt individueel raken van de cliënt. En verder zou het wenselijk zijn als medewerkers meer tijd voor reflectie hebben.

Afsluitend gaven ze aan dat de ze trots bij medewerkers hebben ervaren. Een mooi compliment!

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >