< Terug naar het overzicht


Kwaliteitsslag verpleeghuiszorg vraagt om 70.000 extra medewerkers en bijbehorend budget

Het Zorginstituut Nederland stelt in haar concept Kwaliteitskader voor om twee zorgprofessionals tijdens piekmomenten in te zetten op een groep verpleeghuisbewoners. Ook Hugo Borst en Carin Gaemers gaan in hun manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ uit van twee medewerkers op een groep. Daarmee zou een kwaliteitsslag gemaakt kunnen worden waardoor verpleeghuisbewoners meer zorg en aandacht krijgen. Branchorganisatie ActiZ heeft dit geïnterpreteerd als en is voorstander van het zogenaamde ‘vier ogen, vier handen’ principe en heeft de afgelopen weken doorgerekend wat de personele en financiële consequenties hiervan zijn.

Enorma uitdaging
Uit deze analyse blijkt dat er 70.000 extra zorgmedewerkers en € 1,5 tot € 2 miljard nodig zijn om in alle verpleeghuizen overdag twee zorgprofessionals op een woongroep van zes tot acht bewoners in te zetten. Los van dit bedrag is dit, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, een enorme uitdaging die vraagt om een gezamenlijk, innovatief arbeidsmarktplan van alle betrokken partijen (waaronder het ministerie van VWS, de opleidingen en de vakbonden). ActiZ heeft hier concrete voorstellen voor die zij graag met andere partijen oppakt en uitvoert.

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >