< Terug naar het overzicht


Krachtenbundeling voor betere afstemming dagbesteding en dagbehandeling

Met ingang van dinsdag 3 april werkt De Waalboog actief samen met Sterker (een fusie van SWON en NIM) om de dagbesteding vanuit de WMO én extramurale dagbehandeling op een locatie aan te bieden en waar mogelijk te integreren.

Bij de locatie Villa Villandry, waar De Waalboog al dagbehandeling aanbied aan ouderen met dementie, start Sterker vanaf 3 april met een Wmo-dagbestedingsgroep. Hierin bieden we plaats aan maximaal 8 deelnemers onder begeleiding van een groepsbegeleider. De dagbestedingsgroep start naast de bestaande dagbehandelingsgroep van De Waalboog, waarbij we toewerken naar een integratie van beide voorzieningen waar dit meerwaarde creëert.

Expertise bundelen
De samenwerking kwam voort uit de diversiteit aan voorzieningen voor ouderen die behoefte hebben aan een zinvolle, soms gestructureerde, dagbesteding of dagbehandeling. Zowel zorg- als welzijnsprofessionals gaven het signaal af dat de complexiteit van ondersteuningsvraag van de deelnemers van de dagbesteding toeneemt. Deze ontwikkeling is in lijn met de landelijke trend, die veelal ingegeven is door het beleid om langer thuis te wonen. Daarom hebben en De Waalboog een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om hun zorg- en welzijnsexpertise te bundelen en toe te werken naar een aansluitend ketenaanbod (dagbesteding – dagbehandeling). Dit heeft geresulteerd een pilot waarbij Wmo-dagbesteding en extramurale dagbehandeling op een locatie en waar mogelijk integraal wordt aangeboden.

 

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >