< Terug naar het overzicht


Informatiebeveiliging en privacy

De Waalboog werkt op grote schaal met persoonsgegevens. Hierbij gaat het onder andere om gegevens van cliënten en gegevens van medewerkers. Eind 2017 zijn we een project gestart om na te gaan of we voldoen aan normen voor informatiebeveiliging (NEN7510, 7512 en 7513) en aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt. Dit heeft geresulteerd in verschillende maatregelen die zijn ingezet of de komende tijd nog worden ingezet.

Eén van de maatregelen die we als verplichting vanuit de AVG hebben genomen, is het aanstellen van een zogenaamde Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze persoon houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Ook is een verwerkingenregister opgesteld waarin precies wordt bijgehouden welke gegevens worden verwerkt, met welk doel, wat de bewaartermijn is, hoe de beveiliging plaatsvindt en welke gegevens eventueel aan derden worden verstrekt.

In een nieuwe gedragscode voor medewerkers hebben we aandacht besteed aan het belang van het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. Daarnaast worden de komende tijd verschillende andere acties ondernomen gericht op het bevorderen van het privacybewustzijn bij medewerkers. Het handelen van medewerkers is immers essentieel in het kader van informatiebeveiliging en privacy.

Naast het belang van een goede privacybescherming, zien we dat we in onze werkprocessen steeds afhankelijker zijn van ICT, waarbij het risico en de kwetsbaarheid van de beveiliging alsmaar toeneemt. In het kader van informatiebeveiliging nemen wij ook een aantal maatregelen om dergelijke risico’s te voorkomen.

De maatregelen die De Waalboog heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan, wordt vastgelegd in een privacyreglement dat in mei op onze website te vinden is.

Nieuws

Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie co...

Lees meer >