< Terug naar het overzicht


Hernieuwde invulling van de Cliëntenraad

We zijn verheugd te kunnen melden dat De Waalboog weer over een breder gedragen Cliëntenraad beschikt. De afgelopen maanden heeft voorzitter ad interim Arnold den Hartog zich ingespannen om gemotiveerde mantelzorgers geïnteresseerd te krijgen om als lid van de Cliëntenraad aan de slag te gaan. Daarin is hij geslaagd.

De Cliëntenraad heeft inmiddels twee bijeenkomsten georganiseerd met ondersteuning van het Landelijk Ondersteuningsbureau Cliëntenraden (LOC) om nieuwe afspraken over de werkwijzen van de Cliëntenraad te maken. In onderling overleg hebben de leden van de Cliëntenraad, de voorzitter ad interim en de Raad van Bestuur besloten om een nieuwe vaste, onafhankelijke voorzitter van de Cliëntenraad aan te trekken. Deze procedure vindt via openbare werving plaats. De huidige interim voorzitter van de Cliëntenraad zal zijn werkzaamheden overdragen.

De nieuwe bemensing van de Cliëntenraad ziet er als volgt uit:

  • Mevrouw Tineke Bulder, contactpersoon St. Jozefklooster en De Honinghoeve
  • Mevrouw Jet Jacobs, contactpersoon Nijevelt en Joachim en Anna
  • Mevrouw Betty Verbree, contactpersoon Nijevelt en Joachim en Anna

Benieuwd naar Tineke, Jet en Betty? Ze stellen zich graag aan u voor.

Wij danken Arnold den Hartog ten zeerste voor al zijn inzet om de basis te leggen voor een hernieuwde invulling van de Cliëntenraad van De Waalboog.

Nieuws

Waalbooginterview voor Waardigheid en Trots: Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra’

Mooi interview van Waalboog-medewerkers Anne van der Zon, specialist ouderengeneeskunde, en Raymo...

Lees meer >


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelij...

Lees meer >