< Terug naar het overzicht


Hernieuwde invulling van de Cliƫntenraad

We zijn verheugd te kunnen melden dat De Waalboog weer over een breder gedragen Cliëntenraad beschikt. De afgelopen maanden heeft voorzitter ad interim Arnold den Hartog zich ingespannen om gemotiveerde mantelzorgers geïnteresseerd te krijgen om als lid van de Cliëntenraad aan de slag te gaan. Daarin is hij geslaagd.

De Cliëntenraad heeft inmiddels twee bijeenkomsten georganiseerd met ondersteuning van het Landelijk Ondersteuningsbureau Cliëntenraden (LOC) om nieuwe afspraken over de werkwijzen van de Cliëntenraad te maken. In onderling overleg hebben de leden van de Cliëntenraad, de voorzitter ad interim en de Raad van Bestuur besloten om een nieuwe vaste, onafhankelijke voorzitter van de Cliëntenraad aan te trekken. Deze procedure vindt via openbare werving plaats. De huidige interim voorzitter van de Cliëntenraad zal zijn werkzaamheden overdragen.

De nieuwe bemensing van de Cliëntenraad ziet er als volgt uit:

  • Mevrouw Tineke Bulder, contactpersoon St. Jozefklooster en De Honinghoeve
  • Mevrouw Jet Jacobs, contactpersoon Nijevelt en Joachim en Anna
  • Mevrouw Betty Verbree, contactpersoon Nijevelt en Joachim en Anna

Benieuwd naar Tineke, Jet en Betty? Ze stellen zich graag aan u voor.

Wij danken Arnold den Hartog ten zeerste voor al zijn inzet om de basis te leggen voor een hernieuwde invulling van de Cliëntenraad van De Waalboog.

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >