< Terug naar het overzicht


Eerstelijns verblijf is de oplossing om de spoedeisende hulp te ontlasten

In de uitzending van het programma De Monitor van de NCRVop zondag 30 oktober jl. kwam opnieuw naar voren dat steeds meer thuiswonende ouderen op de Spoed Eisende Hulp terecht komen. Omdat het thuis niet meer gaat. Branche-organisatie ActiZ herkent dit en ziet dat de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen ook risico’s met zich meebrengt. Er is een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat deze groep ouderen wel thuis kan blijven wonen, maar ook – als het nodig is - een beroep kan doen op tijdelijke opvang en zorg. De Waalboog biedt die zorg en ondersteuning met het aanbod voor eerstelijns verblijf. Zo kunnen cliënten onder meer terecht bij de afdeling Brug voor tijdelijke opname, verblijf en diagnostiek. Nadat iemand gestabiliseerd is en juist gediagnostiseerd is kijken we samen met de naasten op welke plek iemand het beste thuis is of met welke ondersteuning iemand weer naar huis kan.   

De Spoed Eisende Hulp posten (SEH) raken overvol met ouderen die vallen, verward zijn of omdat hun mantelzorger overbelast is. SEH’s zijn hier eigenlijk niet voor bedoeld en er is een beter, persoonlijker en goedkoper alternatief.  De Waalboog en andere zorgorganisaties bieden namelijk eerstelijns verblijf: een tijdelijke opvang als het thuis (even) niet meer gaat. Ouderen kunnen in een zorgorganisatie (bijvoorbeeld een verpleeghuis) herstellen en aansterken en krijgen daar goede, persoonlijke zorg. Onder andere door een specialist ouderengeneeskunde en het verpleegkundig en verzorgend team. Vaak kunnen mensen na een korte herstelperiode weer gewoon terug naar huis. Dit is een goede oplossing voor ouderen zelf én een minder dure dan een opname in een ziekenhuis. Bovendien ontlast het de SEH die eigenlijk ook niet voor deze zorg bedoeld is. Een win-win situatie waar veel ouderen inmiddels al (als het nodig is) gebruik van maken en die vanaf 2017 gelukkig onderdeel is van de basisverzekering (in de ZVW).
De Waalboog heeft op 2 november met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) uit Nijmegen afspraken gemaakt om de geschetste problematiek te verbeteren en de ketenzorg op dit vlak te optimaliseren. Hierbij besteden zij meer aandacht aan de mogelijkheden voor de transfer van cliënten vanuit het ziekenhuis naar verpleeghuizen. Ook met andere ziekenhuizen, huisartsen en andere ketenpartners maken wij dergelijke afspraken.

Zorgen over toename cliënten en betaalbaarheid zorg
In 2015 maakten al 26.000 cliënten gebruik van eerstelijns verblijf. Door de vergrijzing in Nederland en het feit dat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd thuis wonen, is de verwachting dat dit aantal alleen maar stijgt. Eerstelijns verblijf is daarmee een cruciale en onmisbare schakel om langer thuis wonen mogelijk te maken. Zorgorganisaties van ActiZ proberen deze zorg op zoveel mogelijk plekken in Nederland (‘dichtbij huis’) te organiseren, maar doen een beroep op het ministerie van VWS en zorgverzekeraars om dit ook financieel mogelijk te blijven maken. Door nu en in de toekomst voldoende budget beschikbaar te stellen.
Uit onderzoek van ICSB onder zorgorganisaties blijkt dat het eerstelijns verblijf een belangrijke bijdrage heeft aan langer thuis wonen en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames. Dat is natuurlijk van maatschappelijk grote waarde, maar scheelt ook in zorg-geld. Want een dag in verpleeghuis voor eerstelijns verblijf is veel minder duur dan opname in een ziekenhuis of op de SEH.

Maatschappelijk belang
Uit het onderzoek komt verder dat zorgorganisaties aangeven dat de budgeten voor dit jaar onder druk staan en dat de vrees is dat de vraag naar eerstelijns verblijf sterk toeneemt en het budget niet voldoende meegroeit. Dit zien we terug in de zorginkoop voor 2017. ActiZ vindt dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede ouderenzorg in Nederland en dat we daarbij niet ‘penny wise pound foolish’ moet zijn. Laten we vooral investeren in voorzieningen die duurdere zorg overbodig maken.

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >