< Terug naar het overzicht


David Engelhard Directeur Stichting Topcare

1 maart start David Engelhard als directeur van Stichting Topcare. Stichting Topcare ondersteunt verbetering van zorg voor cliënten in verpleeghuizen door kennisontwikkeling te stimuleren. Diverse organisaties hebben al een Topcare-predicaat, waaronder De Waalboog. De Waalboog heeft dit predicaat gekregen voor haar zorg op het gebied van gerontopsychiatrie. Lees meer hierover. 

Grote belangstelling
Er is steeds meer belangstelling voor Topcare: op het Topcare-symposium in november jl. in Utrecht waren bijna 500 mensen. Tien organisaties hebben belangstelling voor het Potentials Program om zich voor te bereiden op een proefvisitatie. De Topcare Scholing wordt momenteel als pilot uitgevoerd. De verpleeghuiszorg is goed in Nederland, maar er bestaat een enorme ambitie om de kwaliteit nog verder te verbeteren door onderzoek en opleiding.

Aanstelling
Om de ambities van Topcare verder vorm te geven, heeft het bestuur besloten het bureau van Stichting Topcare te versterken en een directeur aan te stellen. David Engelhard werkt sinds 2013 als manager Kenniscentrum bij Topaz en kent de uitdagingen van de zorg en van kennisontwikkeling van binnenuit. Voorheen  was hij hoofd van het Kenniscentrum van VluchtelingenWerk Nederland. Voor hem is het vanzelfsprekend om onderzoek te verbinden aan betere zorg. En om steeds voor ogen te houden wat en hoe professionals kunnen leren om behandelingen voor cliënten te verbeteren.

Het bestuur is blij met de benoeming en ook David verheugt zich erop samen met de deelnemers de ambities van Topcare verder te verwezenlijken. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat hij samen met Rinske Boersma Topcare naar een volgende fase kan leiden. 

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >