< Terug naar het overzicht


Clientenraad treedt af

Vorige week heeft de Cliëntenraad (CR) van De Waalboog aan de bestuurder te kennen gegeven de werkzaamheden neer te leggen. Dat bericht overviel ons en we betreuren hun besluit. We begrijpen dat het vertrek van de CR vragen oproept en daarom geeft bestuurder Toke Piket een nadere toelichting.
 
Samenwerking
'Ik heb veel waardering en respect voor het werk dat de Cliëntenraad al die jaren heeft verricht. De Cliëntenraad is altijd nauw betrokken geweest bij het welzijn van de bewoners. In hun overleg met het bestuur hebben zij dit belang altijd behartigd en hiervoor oog gehouden in beleidsontwikkelingen. Dat is een doel waar wij ons beiden voor inzetten: het welzijn van de bewoners, cliënten en diens netwerk.
De laatste periode heeft  de samenwerking enige tijd  moeizaam gelopen. Met hulp van buitenaf hebben we de draad toch weer goed kunnen oppakken. Helaas hebben we dat niet kunnen continueren.'
 
Onvoldoende resultaat
'Eind september heeft de Cliëntenraad onverwacht aangegeven dat zij onvoldoende resultaten zien van een gelijkwaardige samenwerking tussen de partijen uit ‘de driehoek’ (mantelzorger/ netwerk, vrijwilliger en professional) rondom de cliënt/bewoner. Dat heeft hen doen besluiten om zich als voltallige Cliëntenraad terug te trekken. Die beslissing betreuren we zeer.
De samenwerking in ‘de driehoek’ is een belangrijke basis waar De Waalboog aan werkt. Als bestuurder herken ik mij niet in het beeld dat de CR schetst. Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich hier op verschillende fronten actief voor in.'
 

 
Overbrugging en nieuwe raad
De Waalboog hecht veel waarde aan de medezeggenschap door de Cliëntenraad en wij zien hen als een belangrijke gesprekspartner. Daarom nemen wij hun signalen serieus en werken wij de komende tijd aan de inrichting van een nieuwe Cliëntenraad. Ter overbrugging neemt Arnold den Hartog, voorheen ondersteuner van de Cliëntenraad, de rol van voorzitter CR a.i op zich om tot een nieuwe Cliëntenraad te komen. Hij zal als voorzitter a.i. werken aan het behartigen van lopende zaken en het werven van nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Heeft u vragen over de Cliëntenraad, dan kunt u contact op nemen met Arnold den Hartog: 06 – 494 08 106 of clientenraad@waalboog.nl.
 

Met vriendelijke groet,
 
Toke Piket
Raad van Bestuur

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >