< Terug naar het overzicht


Bouwnieuws Joachim en Anna: Verbouwing van kapel, entree, restaurant en keuken

Een nieuwe stap in de voorbereidingen van de nieuwbouw van Joachim en Anna. Binnen enkele weken gaat de aannemer aan de slag met de verbouwing van het gebouw van de kapel, het restaurant en de facilitaire dienst. Eind juni starten de sloopwerkzaamheden en kunnen deze ruimten niet gebruikt worden tot aan het einde van het jaar. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden die vooruitlopen op de daadwerkelijke nieuwbouw van de woongebouwen welke in het 1e kwartaal van start gaat.

Breder gebruik van kapel
De kapel krijgt in de nieuwe situatie een bredere functie. Hier vinden, naast diensten, ook meer activiteiten plaats en er komt een barretje waar men wat kan nuttigen. Om deze ruimte daarvoor geschikt te maken, wordt de kapel binnenkort verbouwt. De fraaie glas in loodramen van Ted Felen blijven uiteraard behouden. Voorafgaand aan de start van de verbouwing, gaan we de kapel 'ontwijden'. Dat houdt in dat we de religieuze voorwerpen, zoals het kruisbeeld en het tabernakel verwijderen. Dat vindt plaats op 16 juni 2019 door de medewerkers van de geestelijke verzorging en enkele kerkvrijwilligers. Met Pinksteren vindt de voorlopig laatste dienst plaats in de kapel. Uiteraard blijven we wel zondagsdiensten aanbieden. Deze vinden vanaf dat moment plaats in de centrale hal. We richten een nieuwe stilteplek in, waar men zich even kan terugtrekken voor een moment van bezinning en eventueel een kaarsje kan branden. De nieuwe stilteplek vindt u binnenkort in de hal richting restaurant, tegenover de postvakjes.

Restaurant, brasserie en entree
Ook de ruimten op de begane grond, onder de kapel, worden in deze fase verbouwd. Deze zijn momenteel nog in gebruik als restaurant, keuken en voor andere facilitaire zaken. Na de verbouwing wordt deze ruimte gebruikt als gezamenlijke kantoorruimte. Voor het restaurant gebruiken we, als overbrugging, de centrale hal. Daar komt een kleine brasserie, waar mensen rond lunchtijd kunnen eten. Het is ook mogelijk om een warme maaltijd te nuttigen.
Bezoekers krijgen vanaf dan ook een gastvrij ontvangst vanuit de brasserie. De recepties komen straks te vervallen. Om deze reden gaan we de ingang verplaatsen, zodat deze dichter bij de bar komt. Van 8 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds is de brasserie bemand door twee collega’s, waarbij één van hen specifiek ook het toezicht op de entree houdt. In mei of juni gaat deze verandering in, de exacte datum is nu nog niet bekend. Daarover informeren wij u zo spoedig mogelijk.

Testen
Voor de daadwerkelijke nieuwbouw testen we allerlei facetten op voorhand uit. Zo weten we zeker dat wat we maken goed is. Om deze reden hebben we een modelwoning gemaakt als test-woning (ook wel Mock-up in vaktermen). Deze modelwoning is nu nog praktisch helemaal kaal, maar wel met geplaatste tussenwanden en de plaatsing van badkamer met het sanitair. De komende maanden wordt deze studio steeds verder afgewerkt, met installaties op de juiste plaats. Tijdens speciale bouwdagen, waarbij medewerkers, de Cliëntenraad en een afvaardiging van contactpersonen aanwezig is, testen we deze modelwoning en bouwen we hem elke keer een beetje verder uit. Net zo lang tot hij goed is. De woning moet natuurlijk een fijne woonomgeving worden voor de bewoners, maar ook praktisch zijn in gebruik. Een ander onderdeel dat we goed testen is het schuine verloop (ook wel de hellingshoek) van de paden op het terrein. Door het aanwezige hoogteverschil kijken we heel goed naar hoe we de paden moeten aanleggen, zodat ook mensen in een rolstoel of die minder goed ter been zijn deze hoogteverschillen nog goed kunnen overbruggen. Landelijk is hiervoor een norm opgesteld, waarbij een hellingshoek van 5% als acceptabel wordt beschouwd. Wij testen of dat ook daadwerkelijk door onze bewoners zo ervaren wordt. Gelukkig is het overgrote deel van het terrein nagenoeg vlak ca. 0-2%, wat overeenkomt met reguliere wandelpaden. Maar enkele paden liggen op max 5% hellingshoek en voor de bewoners die deze hoogte niet zelfstandig kunnen overbruggen, kijken we naar diverse vormen van ondersteuning.


Informatiebijeenkomst
Op 27 mei 2019 organiseren we van 15.00 tot 17.30 uur een informatiebijeenkomst om u verder te informeren over de nieuwbouw en de veranderingen in de facilitaire voorzieningen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Nieuws

Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie co...

Lees meer >