< Terug naar het overzicht


Bij Waalboog is client aan zet

Staatssecretaris Van Rijn heeft de verpleeghuissector opgeroepen om met kwaliteitsplannen te komen om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Zorgorganisatie De Waalboog uit Nijmegen zet hier actief op in.  De Waalboog heeft samen met de Cliëntenraad een plan geschreven om de cliënt en diens mantelzorger centraal te zetten. De wensen van de bewoners en manier van leven, inclusief de betrokkenheid van het eigen netwerk,  moeten echt leidend zijn in het handelen van de medewerkers. Dit plan heeft de organisatie ingediend bij het ministerie van VWS om mee te dingen naar één van de tweehonderd koploperprojecten die Van Rijn extra steun biedt. Op 3 juli vindt er een landelijke pitch plaats waarbij de 200 locaties geselecteerd worden.

De nota van Van Rijn ‘Waardigheid en trots. Lliefdevolle zorg voor onze ouderen’ van begin dit jaar was de aanleiding voor de kwaliteitsplannen. ‘Het doel van ons plan is dat cliënten écht in regie zijn’, aldus manager Toos Smulders . ‘Zij kunnen hun leven zo maximaal mogelijk naar eigen wens invullen en worden daarbij ondersteund door mantelzorgers en door ons als professionals.’

Veranderagenda
‘We hebben dit plan in nauwe samenspraak met onze Cliëntenraad opgesteld. In eerste instantie gaan we bij nieuwe clienten al in de thuissituatie een zorgleefplan opstellen. Dit gaan we nadrukkelijk doen samen met familie en andere betrokkenen. Alle bestaande gewoonten en zullen als uitgangspunt genomen worden. De zorgvraag wordt hier aanvullend op afgestemd. Na verhuizing van de client naar De Waalboog, zullen we de afspraken systematisch en op de voet volgen. We gaan kijken wat er gebeurt in de dagelijkse praktijk. We maken vervolgens een inventarisatie van concrete belemmerende factoren en structuren waar deze cliënten eventueel  tegen aan lopen. Vervolgens kijken we welke verbeteringen nodig zijn. Dat is onze ‘veranderagenda’. Dit kan natuurlijk gevolgen hebben voor ons dienstverleningsaanbod, op activiteiten of processen. Op grond van de opgedane ervaringen zullen aanpassingen plaatsvinden zodat belemmerende factoren worden weggenomen. Hiermee kan de ervaren kwaliteit van leven en welbevinden verbeterd worden . Vervolgens kan dit organisatiebreed worden uitgerold.’  

Eén van de 200?
Na een landelijke pitch op 3 juli, ontvangen alle zorgorganisaties op 21 juli het bericht of hun plan door het ministerie is geselecteerd voor één van de tweehonderd. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan zal De Waalboog op eigen wijze dit plan verder gestalte geven. Want die kwaliteitsslag moet gemaakt worden. 

Nieuws

Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie co...

Lees meer >