< Terug naar het overzicht


Betere zorg voor kwetsbare ouderen in Nijmegen

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in Nijmegen hebben samenwerkingsafspraken gemaakt en ondertekend. Hierdoor kunnen kwetsbare ouderen in Nijmegen en omgeving gaan rekenen op betere zorg. De afspraken maken duidelijker wie op welke momenten welke (eerstelijns)zorg verleent aan deze groep. Door deze betere samenwerking kunnen ouderen langer thuis de zorg krijgen die ze nodig hebben. Afhankelijk van waar hun situatie om vraagt krijgen zij op dat moment zorg die gebaseerd is op betere onderlinge afstemming.

Initiatief
Met deze samenwerking is niet alleen de rolverdeling verduidelijkt. Ook enkele knelpunten zijn opgelost. OCE Nijmegen nam hiervoor namens de Nijmeegse huisartsen het initiatief. Namens de specialisten oudergeneeskunde ondertekenden de verpleeg- en verzorgingsinstellingen van De Waalboog, ZZG Zorggroep, Zorggroep Maas & Waal en Kalorama het convenant. Namens de huisartsen ondertekenden OCE Nijmegen en LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.

Inzicht en verdieping
Het is een feit dat de groep ouderen steeds groter wordt. Zo ook de groep kwetsbare ouderen die op meerdere vlakken zorg nodig heeft. “Daarom zijn we erg blij met deze afspraken want iedereen had hier behoefte aan. Het geeft meer inzicht en duidelijkheid in onze samenwerking”, zegt kaderhuisarts ouderengeneeskunde Chantal Hensens van OCE Nijmegen. Ook voor de specialisten ouderengeneeskunde zijn de afspraken zeer welkom. Het biedt hen verdieping en uitdaging om samen met de huisartsen de best mogelijke zorg te verlenen.

Afspraken
In de samenwerkingsafspraken is uitgewerkt wie wanneer hoofdbehandelaar is, met welke vragen men over en weer terecht kan en welke activiteiten (zoals anamnese, onderzoek, behandelplannen opstellen) de specialist ouderengeneeskunde kan uitvoeren. En niet in de laatste plaats zijn er afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie; op welke manier en op welke momenten. Ook is er een sociale kaart gemaakt met een overzicht van de te consulteren specialisteren ouderengeneeskunde.

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >