< Terug naar het overzicht


19 januari vervolgbijeenkomst over statushouders Nijevelt

Op 20 december 2016 hebben we een bijeenkomst georganiseerd bij Nijevelt om mantelzorgers en bewoners te informeren over de komst van statushouders (voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning) begin dit jaar. Het was een bewogen avond, waarop veel kritische vragen werden gesteld en zorgen gedeeld. Tijdens deze informatieavond hebben enkele mantelzorgers zich aangemeld om actief mee te denken over werkbare oplossingen.
Wij hebben uw zorgen serieus genomen en een aangepast plan gemaakt. Dat bespreken wij graag met betrokkenen tijdens een vervolgbijeenkomst op donderdag 19 januari, van 19.00 – 20.00 uur in Nijevelt. 

Meedenken en betrokkenheid
De toegang tot het gebouw voor de statushouders was een van de meest prangende knelpunten die we moesten oplossen. Nog in diezelfde week hebben we met een aantal personen, waaronder een architect een rondgang gemaakt door het pand om te kijken welke nieuwe maatregelen we kunnen treffen om recht te kunnen doen aan uw zorgen en de veiligheid te waarborgen. Deze hebben we ook met een afvaardiging van mantelzorgers ter plaatse besproken om te horen of het nieuwe voorstel hun zorgen beter kan wegnemen. Deze mensen waren hierover zeer te spreken.

Aparte ingang, alleen naar eigen etage en keukens op andere plek
Het plan is fundamenteel veranderd. We stellen een aparte ingang open voor de statushouders, het zogenaamde ‘nood’-trappenhuis. Hierdoor hebben de statushouders een geheel eigen ingang, via de achterzijde van het gebouw. Via dit trappenhuis hebben zij uitsluitend toegang tot hun verblijfsetage, de derde etage. Zo wordt hun etage afgezonderd van de rest van het pand. Zie ook de tekening. Tevens zorgen we voor de aanvullende maatregelen.

Mocht u vragen hebben die niet tot 19 januari kunnen wachten, dan kunt u een bericht sturen naar info@waalboog.nl.Wij reageren dan zo spoedig mogelijk.

 

Nieuws

Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie co...

Lees meer >