Activiteiten en vrijwilligerswerk

De Waalboog richt zich op zorg, welzijn en wonen. Hierbij is de visie op belevingsgericht werken leidend. Wij hechten grote waarde aan het welbevinden van de bewoners. Op de afdelingen in het Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum en in de kleinschalige woningen in het woonzorgcentra van De Waalboog organiseren we diverse activiteiten door de dag heen. Er is een medewerker dagbesteding die samen met u bespreekt wat u wenst op het gebied van dagbesteding. Samen bespreekt u ook waarin begeleiding nodig is. Daarbij bieden wij u de gelegenheid om deel te nemen aan het algemene activiteitenprogramma. Binnen dit programma kunt u kiezen uit een groot scala aan activiteiten binnens- en buitenshuis op de diverse locaties van De Waalboog.

Vrijwilligerswerk

Binnen De Waalboog zijn veel vrijwilligers actief, ook bij het assisteren bij diverse activiteiten. Vrijwilligerswerk is een belangrijk en essentieel onderdeel in De Waalboog. Vrijwilligers bieden aanvullende begeleiding en ondersteuning aan cliënten. Binnen De Waalboog werken ruim 450 vrijwilligers. Klik hier voor meer informatie over het vrijwilligerswerk. 

Zwemmen

Wij bieden in samenwerking met de Edwin van der Sar Foundation wekelijks een speciale zwemuur aan voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit zwemuur is niet alleen bedoeld voor bewoners, maar ook voor mensen uit de regio die graag onder deskundige begeleiding willen zwemmen.

Klik hier voor meer informatie. 

 

Nieuws

Waalbooginterview voor Waardigheid en Trots: Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra’

Mooi interview van Waalboog-medewerkers Anne van der Zon, specialist ouderengeneeskunde, en Raymo...

Lees meer >


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelij...

Lees meer >