Consultatie specialist ouderengeneeskunde

Ouderen met complexe problematiek blijven langer thuis wonen. Voor u als huisarts of behandelend specialist bestaat de mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskunde te consulteren.

Er is voor consultatie geen CIZ-indicatie nodig.

Met welke vragen kunt u bij de specialist ouderengeneeskunde terecht?
De waarde van de specialist ouderengeneeskunde ligt voor de huisarts in de combinatie van generalistische en specialistische geriatrische expertise. U kunt bij hem/haar terecht met vragen om diagnostiek, behandeladvies c.q. medebehandeling, omgangsadvies en prognostiek bij de volgende problemen en onderwerpen:

• Probleemanalyse bij multimorbiditeit
• Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
• Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
• Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
• Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
• Late gevolgen van het CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen)
• Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, M.Parkinson)
• Palliatieve/terminale zorg
• Vallen en valgevolgen
• Advies over medisch beleid en over intentie van behandeling en medicatiebeleid
• Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht
• Advies over zorg of opname
• Advies over somatische of psychogeriatrische Indicatie
• Polyfarmacie

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde.
Telefoon:          024 - 322 82 64

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >