Consultatie specialist ouderengeneeskunde

Ouderen met complexe problematiek blijven langer thuis wonen. Voor u als huisarts of behandelend specialist bestaat de mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskunde te consulteren.

Er is voor consultatie geen CIZ-indicatie nodig.

Met welke vragen kunt u bij de specialist ouderengeneeskunde terecht?
De waarde van de specialist ouderengeneeskunde ligt voor de huisarts in de combinatie van generalistische en specialistische geriatrische expertise. U kunt bij hem/haar terecht met vragen om diagnostiek, behandeladvies c.q. medebehandeling, omgangsadvies en prognostiek bij de volgende problemen en onderwerpen:

• Probleemanalyse bij multimorbiditeit
• Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
• Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
• Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
• Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
• Late gevolgen van het CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen)
• Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, M.Parkinson)
• Palliatieve/terminale zorg
• Vallen en valgevolgen
• Advies over medisch beleid en over intentie van behandeling en medicatiebeleid
• Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht
• Advies over zorg of opname
• Advies over somatische of psychogeriatrische Indicatie
• Polyfarmacie

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde.
Telefoon:          024 - 322 82 64

Nieuws

Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een ...

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Pike...

Lees meer >