ANBI en schenken

Voor realisatie van haar doelstellingen is Stichting Vrienden van De Waalboog aangewezen op giften, legaten en donaties. Sinds 1 januari 2008 heeft de Stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor fiscaal vriendelijk kan worden geschonken. De fiscale voordelen gelden hierbij dan zowel voor de schenker als voor de Vrienden van De Waalboog. Uw gift of donatie wordt voor de volle 100% aan het goede doel besteed. Als ANBI-instelling is Stichting Vrienden over uw donatie geen belasting verschuldigd.

Periodieke giften bieden meer fiscale mogelijkheden dan eenmalige giften en zijn bij uitstek geschikt voor kleinere donaties. Een periodieke schenking is een schenking die u voor 5 jaar vastlegt. Hiertoe gaat u met de Vrienden van De Waalboog een overeenkomst aan en schenkt u gedurende deze periode jaarlijks eenzelfde bedrag. Het gehele bedrag is dan voor u fiscaal aftrekbaar. 

Rekenvoorbeeld:

 

 

Vastgelegde Periodieke giften

Maandelijke inleg van € 25,- 

                                     

€300,- per jaar      

   

 

Drempel

 

 n.v.t.

 

 

 

Aftrekbaar

 

€ 300,- per jaar 

Belastingteruggave 42%

 

€ 126,-

 

 

------------------

Netto kosten voor u

 

€ 174,-


Hoeveel de netto kosten voor u bedragen is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen. Bij een belastingpercentage van 52% komen uw netto kosten uit op slechts € 144,- per jaar bij een schenking van € 300,= . Het betreft hier een rekenvoorbeeld met een willekeurig gekozen bedrag. Voor elke donatie van welke hoogte dan ook gelden gelijke fiscale regels. U ziet de Belastingdienst maakt het schenken aan Stichting Vrienden van de Waalboog bijzonder aantrekkelijk.

Eenmalige giften zijn aftrekbaar indien het bedrag boven de 1% en maximaal 10% van uw verzamelinkomen is. Fiscaal gezien is een periodieke schenking aantrekkelijker. 

Wenst u De Vrienden financieel te ondersteunen en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot het belastingvriendelijk doneren, neem dan contact op met Sjaak Klaassen (024  -677 50 30 of 06 - 333 272 32 of sjaakklaassen0908@hotmail.com). Alleen met uw hulp zijn wij in staat onze cliënten net een beetje gelukkiger te maken.

 

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >