Wingerd

Behandel- en expertisecentrum voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen

De Waalboog en Pro Persona hebben samen een uniek behandelcentrum opgericht voor mensen met dementie in combinatie met ernstige gedragsproblemen: Wingerd. De Wingerd is een centrum waar 24 bewoners kunnen verblijven. Het is gehuisvest in het Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna van De Waalboog in Nijmegen.

De Wingerd legt zich toe op diagnose en behandeling van gedragsproblemen van cliënten met dementie. In deze op de cliënten aangepaste zorg- en leefomgeving, kan een cliënt sneller een passende behandeling en benadering krijgen, waardoor hij de rust vindten weer beter functioneert. Vervolgens zoeken we gezamenlijk naar een passende leefomgeving.

Het centrum is uniek omdat we hier de expertise bundelen van deskundigheid uit de geestelijke gezondheidszorg (Pro Persona) én de verpleeghuissector (De Waalboog) . Hierdoor krijgen cliënten de meest optimale zorg en behandeling.

Voor wie is de zorg van de Wingerd bedoeld?
Hoe werkt de Wingerd?
Hoe ziet de Wingerd eruit?
Wingerd voor u als verwijzer
Achtergrond van deze samenwerking
Publicaties

 

Nieuws

Optreden 30 juni 'Muziek in Beeld' in De Honinghoeve vervalt

Op vrijdag 30 juni (15.00 - 16.30 uur) zal de geplande activiteit in de Brasserie 'Muziek in Beel...

Lees meer >


3 oktober: Waalboog-LUX-congres Dementie

Dementie is één van de grootste maatschappelijke problemen van dit moment. Het...

Lees meer >